lauantai 4. huhtikuuta 2015

On olemassa myös Saatanallinen vaalikone

Interwebistä on löytynyt Saatanallinen vaalikone. Se löytyy täältä. Vaikka en ole ehdokkaana näissä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa, kirjoitin tänne blogiini vastaukset sen kysymyksiin. Kysymyksessä on staattinen vaalikone, jonka kysymyksiin ehdokkaat voivat vastata sähköpostitse vaalikoneen tekijöille. Saatanallinen vaalikone on mukaelma "Kristillisestä vaalikoneesta", johon olen myös vastannut, tai siis myöskin vastannut täällä blogissani. Vastaukseni siihen löytyvät täältä.

"Kristillinen vaalikone" sai yhden lukijoistani kertomaan minulle lukijakommenttipuolella arvelunsa, että se olisi tehty kieli poskella. Toinen lukijoistani taas väitti vastaan. Mutta Saatanallisesta vaalikoneesta voin ainakin sanoa, että sitä ei ole tehty täysin vakavalla mielellä.

Tämänkin vaalikoneen kysymyksiin voi vastata: täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä. Ja kuten edellisessä vastausprojektissani, tarkennan myös vastaustani sanallisesti ainakin lyhyesti kussakin kohdassa.

Ja ne kysymykset ja omat vastaukseni vaalikoneelle olisivat sitten tällaisia:

...

Kysymys 1. Koulujen uskonnonopetus tulisi muuttaa Pekka Siitoimen Musta Magia -sarjan mukaiseksi.

Vastaus: täysin eri mieltä. Minusta kouluissa ei tulisi olla erillistä uskonnonopetusta oppiaineena, ja toiseksi luulen, että tuollainen opetus ei myöskään olisi kovin tervehenkistä.

K2. Siitoinlaisen teistisen satanismin tulee kuulua koulujen normaaliin arkeen mm. virrenveisuuna, hengellisinä lauluina, veriuhrauksina, aamunavauksina ja juhlatilaisuuksina.

Vastaus: täysin eri mieltä. Mielestäni valtion ja uskonnollisten yhdyskuntien tulisi olla toisistaan erotettuja, ja tämän tulisi koskea myös julkisin varoin rahoitettuja kouluja.

K3. Paikallisten saatanallisten kulttiryhmien tulisi saada järjestää joka vuosi jokaisen paikkakunnan koululuokalle erikseen vähintään yksi oppitunti, jossa oppilailla on oikeus kuulla, että vaikka sinusta tuntuisi, ettei kukaan sinua rakasta, niin sinua rakastetaan. Saatana vihaa sinua, ja kulttiryhmista löydät ihmisiä, jotka vihaavat sinua.

Vastaus: jokseenkin eri mieltä. Kysymyspakki näyttää vähän oudolta, mutta kuitenkin kannatan koulujen ei-tunnustuksellisuutta.

K4. Saatanallisten koulujen perustamiseen ja ylläpitoon pitäisi saada nykyistä enemmän ja helpommin rahoitusta verotuloista.

Vastaus: täysin eri mieltä. Minusta yksityisten koulujen ei tulisi saada julkista rahoitusta. Ja saatanalliset koulut ovat viimeisten sellaisten joukossa, joille itse antaisin julkista rahoitusta, jos jollekin taholle pitäisi sitä antaa.

K5. Peruskoulun ja lukion opetus ei saa sisältää siitoinlaista teististä satanismia loukkaavaa materiaalia (oppikirjoissa, oppikirjojen ulkopuolisessa kirjallisuudessa, videomateriaalissa, lauluissa eikä missään muussakaan) esim. homoseksuaalisuutta ja vihervasemmistolaisuutta.

Vastaus: täysin eri mieltä. Siitoinlaisen teistisen satanismin kannattajat saattavat olla eri mieltä keskenäänkin siitä, mikä olisi heidän oppiaan loukkaavaa. Ja loukkaantuahan voi mistä tahansa. Siitä syystä Jussi Halla-aho sai tuomion sekä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta että uskonrauhan rikkomisesta. Sitä paitsi en myöskään ole sitä mieltä, että koulun opetussuunnitelman tulisi perustua jonkin uskonsuuntauksen määräämään materiaaliin. En kuitenkaan erityisesti kannata sellaista oppimateriaalia, jonka tarkoitus on loukata siitoinlaista teististä satanismia.

K6. Oppimateriaalin kuva- ja videomateriaalin, tekstien jne. tulee edustaa vain siveätä pukeutumista ja käyttäytymistä kunnioittaen saatanalliset arvot omaavia oppilaita.

Vastaus: en osaa sanoa. Siveä pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat sinänsä hienoa asia, kunhan niillä ei tarkoiteta islamilaista pukeutumista ja käyttäytymistä tai vastaavaa. Mutta mielestäni saatanalliset arvot omaavia oppilaita ei tarvitse kunnioittaa.

K7. Valtion verorahoista tulisi rahoittaa toimielin, mikä toteutettaisiin yhteistyössä saatanallisten koulujen kanssa, jotka myös valitsisivat siihen henkilökunnan. Tulevat oppikirjat ja oppimateriaalit tulisi hyväksyttää ennen julkaisua toimielimellä, joka ohjaisi myös tarpeelliset muutokset jo käytössä oleviin materiaaleihin ja kirjoihin, ettei niissä olisi siitoinlaista teististä satanismia loukkaavaa sisältöä.

Vastaus: täysin eri mieltä. En hyväksy oppimateriaalien saatanallispohjaiseksi esitettyä sensurointia.

K8. Oppilailla ja opiskelijoilla (myös aikuiset) tulee olla saatanallisen vakaumuksen perusteella vapaus olla osallistumatta vakaumuksensa vastaiseen opetukseen tms. ilman, että se esim. vaikeuttaa opiskelua tai huonontaa arvosanoja (esim. oikeus olla olematta läsnä seksivalistuksessa, abortissa ja lepopäivänä (sunnuntai tai sapatti) tapahtuvassa opetuksessa tms. opiskeluun vaikuttavassa).

Vastaus: jokseenkin eri mieltä. Ei minkään vakaumuksen perusteella tulisi saada vapautusta. Vaikka tietenkin olisi varmaan ihan kiva, jos pyhäpäivinä ei olisi yleensä opetusta. Vaikkakin saatanallisiin pyhäpäiviin suhtaudun melko kriittisesti.

K9. Rakastan Saatanaa.

Vastaus: täysin eri mieltä.

K10. Oppilailla tulee olla oikeus tietää, että Encyclopaedia Britannica vuodelta 1768-1771 opettaa tähtitiede-osiossa, että maailma on luotu noin 6000 vuotta sitten.

Vastaus: jokseenkin samaa mieltä. Ei tuota käsitystä pidä keneltäkään pimittää, mutta se ei minusta kuitenkaan ole niitä tärkeimpiä tietoja maailmassa, varsinkin kun meidän tietomme on kehittynyt paljon noista ajoista.

K11. Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman käsitellessä mm. maailmankaikkeuden, aurinkokunnan, maapallon, geologisten muodostelmien, elämän, eliöiden, jääkauden, kielten, kulttuurin, luonnontieteellisen maailmankuvan ja evoluutioteorian syntyä ja/tai kehitystä sekä Pekka Siitoimen Musta Magia -sarjan syntyä, tutkimusta ja tulkintaa, oppilailla tulee olla oikeus saada lukea oppikirjoistaan näistä samoista aiheista sensuroimattomia haastatteluja nykypäivän tiedemiehiltä, jotka edelleen uskovat nuoreen maailmaan ja Pekka Siitoimen Musta Magia -sarjaan.

Vastaus: täysin eri mieltä. Oppilailla on toki oikeus uskonsuuntansa pyhä- tai pahakoulussa lukea tuollaisista haastatteluistakin, mutta sellainen ei kuulu julkisin varoin rahoitettuihin kouluihin.

K12. Oppilailla tulee olla oikeus tietää mitä eroa on käytännön kokeellisella ja toistettavalla tieteellä verrattuna historiallisia tapahtumia tutkivaan tieteeseen (esim. evoluutioteorian edellyttämä historia).

Vastaus: jokseenkin samaa mieltä. Kunhan ei ruveta esittämään esim. sellaista, että Napoleon Bonaparte ei olisi ollut olemassa, koska hän ei kuulu kokeellisen ja toistettavan tieteen piiriin. Tai sanota samaa evoluutioteoriasta tai poliisin rikostutkimuksista.

K13. Abortit eli syntymättömien ihmisten tappaminen pitää olla lain kieltämä rangaistava rikos.

Vastaus: en osaa sanoa. Minusta aborttikysymyksessä kaikki esitetyt vaihtoehdot ovat melko huonoja. Suhtaudun kuitenkin ääripäihin epäillen, eli sellaiseen, että kuola suusta valuen kannatetaan abortintekemistä ja eritoten kaikkien vammaisten sikiöitten abortointia, tai sellaiseen, että ei hyväksytä aborttia millään perusteella, silloinkaan kun sikiö on de facto elinkelvoton tai on saanut alkunsa raiskauksen kautta. Kuitenkin, jos ihmisen peräpäästä on tulossa syntymään Antikristus, niin pyhästi kannattaisin sellaisen abortoimista (vrt. South Park).

K14. Eutanasia eli ihmisten tappaminen pitää olla lain kieltämä rangaistava rikos.

Vastaus: jokseenkin samaa mieltä. Oikeudesta kuolemaan voi tulla helposti velvollisuus kuolla, ja tiedämmehän, millainen jonkin verran viheliäinen olento ihminen osaa olla.

K15. Sairaaloissa ja vanhainkodeissa potilailla tulee olla oikeus olla kuulematta ja näkemättä maallista musiikkia ja maallisia ohjelmia.

Vastaus: en osaa sanoa. Periaatteessa kyllä, mutta vain silloin, jos kaikilla on sama oikeus olla kuulematta ja näkemättä mielestään vääränlaista musiikkia ja ohjelmia.

K16. Saatanaapalvovilla terveydenhuollon henkilökunnan jäsenillä tulee olla vapaa oikeus potilaiden kokonaisvaltaisempaan auttamiseen tarjoamalla potilaille veriuhrausapua ja keskusteluapua uskonasioista.

Vastaus: täysin eri mieltä. Saatanaa palvovilla ei minusta tule olla oikeutta toimia terveydenhuollon henkilökunnan jäseninä.

K 17. Vankiloissa olemassaolevien saatanallisten osastojen laajentamistarvetta tulisi selvittää ja uusia saatanallisia osastoja tulisi perustaa vankiloihin, joissa ei vielä niitä ole.

Vastaus: täysin eri mieltä. Minun täytyy sanoa, että vastustan saatanallisia osastoja vankiloissa vielä enemmän kuin "kristillisiä osastoja".

K18. Avioliitto tarkoittaa vain sellaista liittoa, joka on yhden miehen ja yhden vuohen välinen liitto.

Vastaus: täysin eri mieltä. Mielestäni avioliitto tulee pitää Homo Sapiens -lajiin kuuluvien aikuisten yksilöiden keskinäisenä puuhasteluna. Vuohen kannalta saatanallisessa avioliitossa voisi sitä paitsi olla kysymys rääkätyksi tulemisesta. Ellei kyseessä ole saatana.

K19. Lainsäädäntöhanke sukupuolineutraalista avioliittolaista tulee kumota.

Vastaus: jokseenkin samaa mieltä. Periaatteessa kannatan.

K20. Lasten adoptio-oikeus kuuluu vain nekrofiileille.

Vastaus: täysin eri mieltä. Minusta lapsen adoptio-oikeuden tulee kuulua vain heteroseksuaalisille pariskunnille, ja toivon myös, etteivät nämä ole nekrofiilejä. Lapsella on oikeus niin isään kuin äitiin ja kääntäen. Ja toivon edelleen, ettei kumpikaan vanhemmista ole nekrofiili. Negrofiili saa kyllä olla.

K21. Kulttiryhmien, yhdistysten ja yritysten tulee voida asettaa työntekijöilleen kelpoisuusvaatimukseksi saatanallisen vakaumuksen. Kelpoisuusvaatimuksen puute tulee voida olla myös vanhojen työntekijöiden irtisanomisperuste.

Vastaus: jokseenkin eri mieltä. Vaikka saatanallisilla kulttiryhmillä luulisi olevan järjen mukaan oikeus odottaa työntekijöiltään saatanallista vakaumusta. Voisin kaatua myös sille kannalle, että yhdistyksillä voisi myös olla oikeus odottaa tiettyä vakaumusta työntekijöiltään. Yrityksillä ei kuitenkaan sellaista oikeutta mielestäni saisi olla. Se olisi tie helvettiin. Lopuksi sanoisin, että saatanallisten kulttiryhmien tulisi mielestäni olla laissa kiellettyjä.

K22. Tulisi olla normaalia eduskunnan päivittäisessä elämässä (esim. täysistunnoissa), että saatanaapalvovat poliitikot pitäisivät julkisia veriuhrauksia esim. Suomen puolesta

Vastaus: täysin eri mieltä. Pidän tuollaista epäsopivana sivistyneeseen yhteiskuntaan.

K23. Saatanallinen toiminta tulee olla peruste rahankeräykselle.

Vastaus: en osaa sanoa. Mielestäni saatanallisten kulttiryhmien tulisi olla laissa kiellettyjä, mutta toisaalta rahankeräys tulisi sallia, jos saatanallinen toiminta on suhteellisen maltillista.

K24. Yle-verosta tulisi antaa osa sellaisille toimijoille, jotka tuottavat pelkästään saatanallistä sisältöä television ja sähköisen median keinoin. Tästä hyvänä esimerkkinä HelvettiTV666.

Vastaus: täysin eri mieltä. Olen sitä mieltä, että saatanallisen sisällön toimittamisen television ja sähköisen toiminnan keinoin suhteellisen tulisi olla laitonta. Poislukien tietenkin maltilliset toimittamiset. Lisäksi kannatan sellaista, että tulisi ankarasti pohtia Yleisradion ydintehtäviä ja toiminnan rajoittamista niihin. Kannatan myös Yleisradion toimintaa koskevan lain rukkaamista siinä kohdassa, jossa puhutaan monikulttuurisuuden edistämisestä.

K25. Uskovien poliitikkojen pitäisi puhua avoimesti julkisuudessa uskostaan Saatanaan ja sen merkityksestä.

Vastaus: jokseenkin samaa mieltä. On erinomaisen tärkeää, että ihmisillä on tieto poliitikkojen syvimmistä arvoista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti