keskiviikko 30. elokuuta 2023

Sosialidemokraatit pyrkivät kieltämään olevansa natseja

Kuulemma rasistit aina pyrkivät kieltämään rasisminsa. Samalla lailla voi sanoa, että sosialidemokraatit pyrkivät kieltämään olevansa natseja. Neuvostoliiton yksinvaltaisesti hallitsevalla kommunistisella puolueella oli nimittäin aikoinaan ollut sellainen käsitys, että sosialidemokraatit ovat fasisteja. He nimittivät sosialidemokraatteja sosiaalifasisteiksi. Neuvostoliitto halutessaan esittää, että Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue ei suinkaan ollut sosialistinen puolue nimitti natsipuoluetta fasistiseksi näin rinnastaen nämä kaksi aatetta, joissa on kyllä samankaltaisuutta mutta kuitenkin myös merkittäviä eroja. Neuvostoliiton kommunistinen puolue oli sitä mieltä, että sosialidemokraatit eivät ole pelkästään rinnakkaisia natsipuolueelle, vaan ne ovat pikemminkin kuin kaksi veljestä.

Nykyään taas Venäjää yksinvaltaisesti hallitseva Putin joukkioineen nimittää Ukrainan hallintoa sekä maata puolustavia sotilaita ja sen itsenäisyyttä kannattavia kansalaisia natseiksi ja fasisteiksi.

Leimakirvestä siis välillä aina käytetään eri tahoihin. Joskus tietysti leimakirveen käyttäminen osuu maaliinkin.

Mutta vaikka sosialidemokraatit ovatkin punaisia kuten natsitkin ja vaikka monet heistä kannattavat nykyään toisinajattelijoiden metsästämistä, niin minusta he eivät silti ole luokiteltavissa selkeästi natseiksi.

Venäjän johtoa taas voi pitää hyvinkin kuin espanjalaistyyppisenä versiona fasisteista.

PS. Olin huhtikuun 1. päivänä tänä Jeesuksen vuonna 2023 julkaissut samanaiheisen merkinnän toisessa blogissani.

maanantai 28. elokuuta 2023

Apuamme tarvitsevista varsinaisista maahanmuuttajista

Suomen on pakko avata ovensa kaikille halukkaille. Onhan tämä inhimillistä ja humanitääristä auttamista ja jopa varsin helposti järjestettävissä oleva asia.

Keräämällä enemmän verotuloja ja ottamalla ulkomailta lainaa tuo onnistuu ihan helposti. Lisäksi on paljon rikkaita, jotka eivät maksa täyttä oikeudenmukaista veroa. Otetaan heiltä se joka vuosi, niin sitten meillä on varaa vaikka mihin.

Suuret siirtolaisuuteen perustuvat maat Yhdysvallat, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti ottakoot työhaluiset ja työkykyiset maahanmuuttajat. Näin meille jää enemmän sopeutumiskyvyttömiä ja -haluttomia, integroitumiskyvyttömiä ja -haluttomia ja työkyvyttömiä ja -haluttomia sekä sellaisia, joiden mielestä Suomi ottaa muslimeita pakolaisiksi, koska Saudi-Arabia maksaa meille siitä paljon rahaa. Tässä järjestelyssä kaikki voittavat. Vähiten tosin maahanmuuttajat, koska Suomi on maailman rasistisin maa.

Jotkut sanovat, että muslimien maahanotto tekee yhteiskunnasta turvattomamman. Tämä ei ole totta. Ja aiheuttavat turvattomuutta alkuasukkaatkin. Värinä kaduilla ja yllätysseksi joka tapauksessa ovat pieni hinta monikulttuurisuudesta, jos sellaista edes tapahtuu, on se sitten muslimien tai muiden järjestämää. Ja sitä paitsi onhan islamin kunnioittaminen pakollista jo nykyisen Suomen lainsäädännön mukaan.

Homoseksuaalit puolustavat maahantulijoita, jotka haluavat kivittää heidät, mutta ei se mitään. Asia on tärkein.

"Voimaa ilosta."

Suomen nykyinen hallitus ikävä kyllä yrittää parhaansa mukaan kääntää kehityssuuntaa. Mutta oikeasti kehityssuuntaa ei voi muuttaa. Voi korkeintaan sopeutua siihen, paitsi että varsinaisten maahanmuuttajien ei tarvitse sopeutua mihinkään, koska sen takia me heidät maahamme, joka on ennen kaikkea heidän, haluamme.

PS. Blogimerkintäni aiheeseen jotenkin liittyvä sivusto Vihreä kukkahattu on aina ajankohtainen, vaikka sen julkaisusta on jo kaksitoista ja puoli vuotta.

keskiviikko 23. elokuuta 2023

Mitä liberaalius ei ole

Liberaali ei vaadi, että ihmisellä pitää olla "oikea tietoisuus". Liberaali ei myöskään määrittele, miten muut saavat ajatella, mitä mieltä saavat olla, mitä saa syödä tai juoda ja miten pitää liikkua.

Liberaali ei pidä "sananvastuuta" kovin oleellisena asiana sananvapauden rajoja määriteltäessä, vaan hän pikemminkin ajattelee, että yhteiskunnassa pitää vallita mieluummin liian laaja kuin liian suppea sananvapaus. Kaikkia näkemyksiä tulee saada arvostella ja jopa pilkatakin. Oikeus rienata on myös tärkeä asia liberaalissa yhteiskunnassa. "Sananvastuu" on samanlainen oksymorooni kuin "uskonnonvastuu".

Liberaali ei pidä indoktrinaatiosta.

Liberaali ei usko, että ihmisen syntyperällä tulisi olla merkitystä yhteiskunnassa.

Liberaali ei suhtaudu suvaitsevaisesti uskonnollisiin valtajärjestelmiin.

Liberaali ei usko, että hän tai hänen puolueensa omistaa totuuden.

Liberaali ei kiellä eriävien etujen olemassaoloa yhteiskunnassa, mutta hän uskoo, että niiden välillä voidaan järkevästi sovitella kansanedustuslaitoksessa.

Liberaali luultavasti tottelee kansanedustuslaitoksessa enemmän omaa järkeään kuin puoluettaan.

Liberaali ei ole kansallista itsemääräämisoikeutta vastaan, koska kyseessä on liberaali periaate.

Liberaali ei todennäköisesti esitä olevansa oikein hyvä ihminen.

Liberaali ei ajattele, että valkoiset ovat ali-ihmisiä. Hän ei myöskään usko valkoisten olevan yli-ihmisiä. Hän ei lisäksi usko myöskään, että valkoisilla on taakkanaan oma erityinen perisyntinsä, josta ei-valkoiset ovat vapaita.

Liberaali ei myöskään usko, että neekerit ovat ali-ihmisiä. Hän ei myöskään usko neekereiden olevan yli-ihmisiä.

Liberaali ei todennäköisesti usko, että täysin vapaa maahanmuutto ja hyvinvointivaltio voisivat olla molemmat samanaikaisesti totta yhdessä ja samassa maassa.

Liberaali ei vaadi, että kansalaisten suuren enemmistön on pakko koulussa opiskella mikroskooppisen pienen vähemmistön äidinkieltä.

I PS. Liberalismista olen julkaissut tässä blogissani seikkaperäisen selonteon vuonna 2018 otsikolla Liberalismi on vapautta ja yksilöä kannattava poliittinen ideologia.

II PS. Ja olen tästä tekstistäni julkaissut myös suurin piirtein Lingua Franca Novan kielisen version.

torstai 17. elokuuta 2023

Tokaisuhko: Uskonto ja politiikka

Uskonto on pahimmillaan uhka ihmisoikeuksien toteutumiselle. Siksi mielestäni politiikassa toimia aikoville ihmisille ja puolueille olisi hyvät sälyttää esim. seuraavanlaiset vaatimukset:

  • Vastusta uskonnollisia yhteiskuntajärjestelmiä.
  • Erota uskonnolliset ja filosofiset sekä etiikkaa ja moraalia koskevat näkemyksesi tieteen näkemyksestä. Muista, että siitä miten asiat ovat, ei voida päätellä sitä, miten niiden tulisi olla. Tieteen perustana ovat sen filosofia ja metodi, mutta muuten se on vapaa metafyysisistä olettamuksista. Filosofiset käsitykset ovat subjektiivisia, kun taas tieteessä pyritään objektiivisuuteen.
  • Hyväksy se, että jotkut haluavat lopulta erota uskonnollisesta yhdyskunnastasi tai lopettaa sen perustana olevan uskonnon kannattamisen. Uskonnot ovat vain ihmisen luomia ideologioita muiden ideologioiden ohella.

PS. Ja tästä tekstistä olin julkaissut toisenkielisen toisennon.

tiistai 15. elokuuta 2023

Natsismissa on kyse absoluuttisesta pahasta

Natsismi on absoluuttisesti paha ideologia. Muun ohella edesmennyt natsi-Saksa (1933-1945) oli maailmanhistorian ehdotonta kärkeä eläintensuojelussa. Kuitenkin, koska natsismissa on kyse absoluuttisesta pahasta, niin silloin myöskin eläintensuojelu on väärin. Koska eläintensuojelu on ehdottomasti ja absoluuttisesti väärin, koska se on osa natsismia, on Suomen eduskuntapuolueiden sanouduttava siitä irti.

Vihreä liitto -niminen suomalainen poliittinen puolue oli rekisteröity yhdistykseksi vuonna 1987 ja puolueeksi se rekisteröitiin seuraavana vuonna. Koska se on kannattanut ympäristönsuojelun lisäksi eläintensuojelua, Vihreä liitto on perustamisestaan alkaen kipuillut em. asian kanssa. Joka vuosi puolueessa pähkäillään, että pitäisikö sen lakkauttaa itsensä. Toistaiseksi puolueessa elävä natsismi ei kuitenkaan ole haitannut sitä siihen määrään asti.

Samaa kipuilua ovat eläneet läpi punavihreinä itseään pitävät ihmiset.

keskiviikko 9. elokuuta 2023

Millainen kuva jää jälkimaailmalle Putinista

Kun Venäjän diktaattorista Putinista kerran aika jättää, niin millainen kuva jää hänestä jälkimaailmalle?

Ainakin kuva yhdestä nykymaailman korruptoituneimmista valtionjohtajista. Toki voidaan tähän esittää se vastaväite, että Putin välittää ainoastaan etnisten venäläisten mielipiteestä.

Vaikka toisaalta Putin ei välitä hittojakaan etnisten venäläisten mielipiteestä, jos se on vastoin hänen omia mielipiteitään. Jos Venäjällä olisi sananvapaus eikä johtajan vastustamisesta joutuisi vaikeuksiin, niin voipi olla, että enemmistö etnisistä venäläisistä vastustaisi Putinia.

Mutta toisaalta, Venäjän kansa koostuu enimmäkseen ihmisistä, jotka eivät kunnioita yksityisomaisuutta ja vielä vähemmän julkista omaisuutta. Nämä ihmiset siksi varmaankin kunnioittavat Putinia, sillä onhan tämä varkaista suurin.

Jälkimaailma tulee joka tapauksessa muistamaan Putinista myös sen, että hän oli vienyt paitsi maansa etnisiin vähemmistöihin kuuluvilta, niin myös maansa etnisiltä venäläisiltä poliittiset oikeudet. Ja sen, että hän oli aloittanut tuhoamissodan Ukrainan kansaa vastaan pyyhkiäkseen tämän kansakunnan pois maan päältä. Ennen wanhaan ukrainalaiset olivat olleet venäläisten veljeskansa. Nyt asia ei ole enää niin. Sen on Putin itse toimillaan aiheuttanut, ja häntä on avustanut asiassa tämä hirveän "syvällisenä" itseään pitävä Venäjän kansa.

Lisäksi haluaisin puhua lopuksi siitä, että Putin jonkin verran inhoaa neuvosto-Venäjän johtajaa V. I. Leniniä siitä syystä, että tämä oli suonut Suomelle itsenäisyyden. Hupaisaa tässä on se, että vaikka Putin taas ihailee myöhempää Neuvostoliiton diktaattoria Josif Stalinia, niin hän ei ota ihailussaan huomioon sitä, että Stalin oli se mies, joka ilmoitti Suomen edustajille, että neuvosto-Venäjän kansankomissaarien neuvosto, eli hallitus, hyväksyy Suomen itsenäisyyden.

Isaac Deutscher (1907-1967) on kertonut kirjassaan Stalinista, että Stalin lausui ilmoituksensa tuolloin monotonisella äänellä. Hän myös totesi, että Stalinin monotoninen ääni teki suomalaisiin vilpittömän vaikutuksen.

PS. On lisäksi liikuttavaa se, kuinka suomalainen ja venäläinen kulttuurieliitti ovat löytäneet yhteisen sävelen siinä, että Suomessa halla-aholaiset natsit ovat nykyään vallassa.

perjantai 4. elokuuta 2023

Yle Teema näytti nationalismia propagoivan elokuvan

Ylen Teemalta oli tullut jokunen viikko sitten ranskalainen vuonna 1946 eli melko välittömästi toisen maailmansodan päättymisen jälkeen ilmestynyt elokuva La bataille du rail, joka nimi on suomennetussa muodossaan Taistelu rautateistä. Katsoin sen.

Siinä ranskalaiset rautatietyöntekijät urheasti sabotoivat minkä ehtivät Ranskaa miehittävien saksalaisten rautatiekuljetuksia vuonna 1944. Aikamoisia veijareita! Raina huipentuu Normandian maihinnousuun.

Elokuva on avoimen nationalistinen, eikä Yle ilmeisesti edes häpeä sitä, että julkaisee tällaisen elokuvan nähtäväksi.

Kuulen sieluni silmin jo polttouunien luukkujen kolisevan!

La bataille du railin näyttäminen sataa Perussuomalaisten laariin.

Elokuvana se ei minusta ole kovin hyvä, vaikka ajoittain siinä on jopa jännitystä.

I PS. Elokuva on katsottavissa Ylen Areenassa 12.10.2023 saakka.

II PS. Ja tämä on kolmas julkaisemani blogimerkintä tässä blogissani tällä viikolla. Ihan kuin ennen wanhaan! Mutta näin suuri julkaisutahti ei luultavasti jatku.

keskiviikko 2. elokuuta 2023

Riikka Purra ja "turkkilaisapina": kyllä te olette hyvin oppineet

Riikka Purra, Perussuomalaisten nykyinen puheenjohtaja ja Suomen valtiovarainministeri sekä varapääministeri, oli jokunen vuosi sitten eli vuonna 2019 ilmeisesti hermostunut turkkilaistaustaiseen mieheen, joka oli harjoittanut häntä kohtaan seksuaalista häirintää, ja nimittänyt tätä turkkilaisapinaksi.

Tänä Jeesuksen vuonna 2023 asia oli kaivettu esiin, ja kaikki vastuulliset tahot, mukaan lukien toimittajat ja muu kulttuurieliitti, olivat täysin pöyristyneitä Riikan käytöksestä vuonna 2019.

Onhan täysin selvää, että kun turkkilainen muslimimies tekee vain mihin on oikeutettu, niin suomalaisen naisen on alempiarvoisena alistuttava kohteluun.

Kyllä te olette hyvin oppineet!