maanantai 30. syyskuuta 2019

Ajatuksiani sosialismista, työväenliikkeestä, Marxista ja marxilaisuudesta

Aikoinaan, kun teollistuminen syntyi, syntyi sen myötä myös työväenluokka. Aikaisemmin se työväki, mitä oli ollut olemassa, oli ollut hajallaan, mutta nyt heidät koottiin tehtaisiin ja samoihin kaupunginosiin.

Kapitalismin myötä tuli myös kapitalismin mukanaan tuoma riisto. Ja sen ja teollistumisen tuomien epäkohtien kautta syntyi ennen pitkää myös työväenliike. Voimme kutsua sitä sosialismin aatteeksi.

Eräät varhaiset sosialistit uskoivat, että kun vain esitetään hyvä yhteiskunnan parannusohjelma, niin kaikki järkevät ihmiset alkavat toimimaan sen puolesta.

Karl Marx -niminen henkilö (1818-1883) taas oli eri mieltä. Yhteiskunnassa oli vahvoja voimia, jotka toimivat tällaisia uudistusohjelmia vastaan. Nämä eivät luopuisi omista etuoikeuksistaan taisteluitta. Vain vallankumous voisi auttaa työläisiä. Ja vain yhdessä toimimalla työläiset saattoivat toivoa jonain päivänä vielä vapautuvansa. Etuja voi tehokkaasti puolustaa vain yhdessä.

Marx piti häntä edeltäneitä sosialisteja haihattelijoina ja nimitti näitä utopistisiksi sosialisteiksi. Hän itse uskoi asettaneensa sosialismin jaloilleen. Hän halusi perustaa oman sosialismin aatteensa havaittaviin tosiasioihin. Ja että hän tutkikin yhteiskuntaa.

Marx katsoi, että uskonnon kritisointi on edellytyksenä yhteiskunnan kritisoinnille.

Toinen Marxin tunnetuimmista teoksista on hänen yhdessä läheisen työtoverinsa Friedrich Engelsin kanssa kirjoittama kirjanen Kommunistinen manifesti, joka julkaistiin vuonna 1848. Toinen on massiivisenkokoinen teossarja Pääoma, jonka viimeinen osa julkaistiin vasta Marxin kuoleman jälkeen.

Marx kirjoitti myös suuren määrän muitakin kirjoja ja ohjelmallisia kirjasia.

Liberaalit eivät etenkään 1800-luvulla hyväksyneet kovin pitkälle meneviä uudistuksia. Siksi pikku hiljaa marxilainen työväenliike onnistui nousemaan merkittäväksi tekijäksi. Marxilaisten sosialistien lisäksi oli tuohon aikaan olemassa mm. anarkistisia sosialisteja.

Sanotaan, että vaikka Marx varhaisemmassa tuotannossaan piti väkivaltaista vallankumousta sosialistisen uudistusohjelman välttämättömänä edellytyksenä, niin hän kuitenkin olisi myöhemmin kääntynyt sille kannalle, että vallankumousta ei välttämättä tarvita, vaan uudistusohjelma kyetään toteuttamaan porvarillisen demokratian oloissa vähittäisten uudistusten kautta.

Monet kuitenkin suhtautuivat Marxiin kuin erehtymättömään profeettaan, ja hänen kuolemansa jälkeen syntyi eräänlainen marxilainen dogmatiikka.

Vuonna 1899 kuitenkin julkaistui saksalaisen sosialidemokraattisen teoreetikon ja poliitikon Eduard Bernsteinin teos Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie (suomeksi ilmestynyt nimellä Sosialismin edellytykset ja sosialidemokratian tehtävät). Bernsteinista tuli marxilaisuuden revision eli uudelleenarvioinnin suurin nimi. Kirjassaan hän kritisoi niin marxilaisuutta kuin Marxia itseäänkin. Hän kannatti tieteellistä lähestysmistapaa yhteiskunnallisten uudistusten perustaksi. Hän asetti marxilaisuuden taas jaloilleen perustaen sen havaittaviin tosiasioihin. Mies oli vielä Marxiakin marxilaisempi, kun luopui jopa höpisemästä dialektiikasta.

Bernsteinista tuli reformistisen eli vallankumousta kannattamattoman marxilaisuuden suuntauksen perustaja.

Kun Neuvostoliitossa ensimmäisen maailmansodan jälkeen jäätiin vulgaarimarxilaisen totalitaristisen ja dogmaattisen suuntauksen marxismileninismin eli kommunismin (joka alun perin oli ollut osa sosialidemokraattista liikettä) rautakoron alle, niin monessa muussa maassa marxilaisuuden pääsuuntaukseksi tuli bernsteinilainen reformistinen sosialidemokratia. Toisen maailmansodan jälkeen tämä sosialidemokratia eli kultakauttaan.

Karl Marx itse kuvasi itseään: "Tiedän vain sen, että itse en ole marxilainen." Kommunistidiktatuurit ovat lianneet osaltaan Marxin maineen, ja se on sääli. Kuulemma nuori polvi kuitenkin kykenee jossain määrin suhtautumaan Marxiin ilman kommunistidiktatuurien kammottavaa historiaa epäoikeudenmukaisena riippakivenä.

Marx oli ajanut työläisten vapautta, ja kommunistidiktatuurit raiskasivat hänen visionsa.

Reformistinen sosialidemokratia on mielestäni osoittanut hyvin toimivuutensa. Se on osoittanut, että demokratian oloissa vähittäisillä reformeilla kyetään uudistamaan yhteiskuntaa työläisten kannalta parempaan suuntaan. Kun Karl Marx oli vihannut kaikkea moralismia siitä huolimatta, että hän koki suuttumusta työläisten huonon kohtelun ja huonon yhteiskunnallisen aseman vuoksi, niin reformistisessa sosialidemokratiassa oli vahvemmin esillä moraalinen arviointi.

Kun kapitalismia ei sosialidemokratian vallitessa kumota kokonaisuudessaan, niin toki silloin demokratia joudutaan valloittamaan takaisin aina uudestaan. Aina välillä tulee olemaan vahvoja työläisten vastaisia voimia, jotka saavat etujensa puolestapuhujia kansallisiin parlamentteihin. Siitä huolimatta pidän reformistista työväenliikettä parempana kuin mitä tahansa vaihtoehtoa sille.

Vaikka jossain hyvin syvällä sydämessäni haluaisin ehkä olla oikeastaan anarkisti. Anarkistit haluavat lopettaa kapitalismin pohjia myöten ja sitä myötä myöskin valtion kokonaisuudessaan, koska se on (ideologian mukaan) olemassa vain hyväosaisten etujen, jotka sen ovat luoneetkin, vuoksi.

Mutta itse en kykene samaistumaan anarkismiin kovinkaan paljoa. Ihmiskunnan historiassa ei ole milloinkaan todennettu, että kansan suuren enemmistön hyvinvointi voisi syntyä muuten kuin kaavalla sosialidemokratia + valtion ja demokratian olemassaolo + markkinatalous.

Anarkismilla ei ole kunnollista ansioluetteloa. En voi luottaa sen tarjoamaan tulevaisuudenkuvaan, vaikka tunnenkin vetoa siihen.

...
PS. 22.6.2020: Ja sama toisella kielellä: Mea pensas sur sosialisme, promove laboriste, Marx e marxisme.

...
PS. 6.9.2020: Aiheeseen jotenkin liittyen, voit niin halutessasi käydä lukemassa blogimerkintäni Kurdit, Rojava, kommunalismi ja nationalismi, osa 2.

perjantai 27. syyskuuta 2019

Pohjois-Korea on köyhä maa

Kuulemma marxistileninistisen diktatuurin Pohjois-Korean tiedustelupalvelun alaisuudessa toimivat krakkerit ovat hyökänneet ainakin kymmeneen valtioon ja varastaneet pankeilta ja kryptovaluuttapalveluista yli 600 miljoonaa euroa. YK:n arvion mukaan varastetun valuutan kokonaisarvo voi olla jopa 1,8 miljardia euroa.

On selvää, miksi tällaista toimintaa harjoitetaan. Ei pelkästään Pohjois-Korean johdon huonosti näyttävän moraalisen kompassin vuoksi, vaan myös siksi, että maa on jäänyt 1970-luvulta alkaen vauraudessa runsaasti jälkeen. Pohjois-Korea taitaa olla nykyisin köyhempi kuin yksikään Euroopan maista.

Niin, ja pitäähän maan saada valuuttaa, millä hankkia eliitilleen ylellisyystarvikkeita. Sellaista "kommunismia".

keskiviikko 25. syyskuuta 2019

Neuvostoliitto hyökkäsi Puolaan vuonna 1939, ja nyt Venäjä kiistää tapahtuneen

Uutisen mukaan Venäjän ulkoministeriö kiistää Neuvostoliiton hyökkäyksen Puolaan vuoden 1939 syyskuussa. Hyökkäys oli seurausta edellisessä kuussa natsi-Saksan ja Neuvostoliiton solmiman maiden ulkoministereiden mukaan nimensä saaneen Molotovin-Ribbentropin sopimuksen salaiseen lisäpöytäkirjaan sisältyneestä Euroopan jakamisesta maiden etupiireihin.

Tämähän on yhtä typerää kuin sen kiistäminen, että natsi-Saksa idänsotaretkensä aikana Neuvostoliitossa vuosina 1941-1945 syyllistyi mittaviin ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Tuon Venäjän ulkoministeriön väitteen tekee naurettavaksi jo pelkästään se, että natsi-Saksan ja Neuvostoliiton välillä ei käyty taisteluita vuoden 1939 syyskuussa. Neuvostoliitto vain antoi joukkojensa kaikessa rauhassa vyöryä Puolaan heti kun se oli saanut selvitettyä välinsä Japanin kanssa Halhin-Golin taisteluissa. Ja myöhemmin natsi-Saksa luovutti Liettuan Neuvostoliitolle ja sai vaihdossa uuden palan Puolasta.

Neuvostoliitto järjesti valtaamillaan alueilla väärennetyn kansanäänestyksen, jonka "tulosten" perusteella hurjan suuri osa alueen asukkaista halusi tulla liitetyiksi Neuvostoliittoon.

Neuvostoliiton marraskuun viimeisenä päivänä vuonna 1939 aloittama hyökkäys Suomen valtaamiseksi oli myös seurausta natsi-Saksan ja Neuvostoliiton sopimuksesta. Neuvostoliiton ei tarvinnut pelätä, että Saksa millään lailla puuttuisi asiaan, koska asiasta oli päätetty jo sopimuksessa, että Neuvostoliitto saa toimia Suomen suhteen kuten haluaa.

Ja vuonna 1940 Neuvostoliiton salainen poliisi NKVD murhasi Katynissa 21.857 puolalaista vangiksi saatua upseeria ja muita puolalaisia henkilöitä.

Salainen etupiirisopimus osittain päti toisen maailmansodan jälkeenkin, sillä Neuvostoliitto piti Puolalta varastamansa alueen.

maanantai 23. syyskuuta 2019

Winston Churchill ei ainoastaan vastustanut keskitysleirittämistä, vaan halusi estää myös maltillisia natseja harjoittamasta politiikkaansa

Suuri osa ihmisyhteisöissä piilevästä pahasta johtuu psykopaateista. Ja suuri osa yhteisöjen johtajista. Varsinkin uskonnolliset johtajat ovat paljon vartijoita, koska uskonto iskee ihmiseen kovin syvälle.  Tietysti uskonnollisista johtajista myös osa on psykopaatteja, vaikka joukossa lienee enemmistö ei-psykopaatteja, joista osa on muuten vain kusipäitä. Tai ainakin taitamattomia tai ajattelemattomia.

Islam syntyi 600-luvulla jKr. Arabian niemimaalla. Se oli alusta alkaen sotilaallis-uskonnollis-poliittinen liike, jonka mielestä nainen oli toisen luokan kansalainen ja jonka opinkappaleisiin kuului pyhä sota toisinajattelijoita kohtaan. Islam on myös vihannut homoseksuaaleja.

Siitä syystä, että islam oli jo alussa suhteellisen syvältä, on vaikea ottaa todesta puhetta "maltillisesta islamista". Vaikka onkin olemassa sellainen ihmiskasvoisempi islamin muoto tai islamilaistaustainen uskonto kuin ahmadilaisuus, jonka doktriiniin ei kuulu pyhä sota toisinajattelijoita kohtaan. Ahmadilaisuudessa esitetäään, että islamin perustanut profeetta Muhammad ei olisi tarkoittanut pyhän sodan julistuksiaan yleiseksi ohjeeksi. Ahmadilaisuus on kuitenkin pieni uskonsuuntaus vain 10-20 miljoonalla kannattajalla, ja sitä islamilaisen kulttuurin piirissä vielä kovasti vieroksutaankin.

Ahmadilaisuutta meidän kannattaa toki mieluummin rohkaista kuin mitään perinteisempää islamin suuntausta.

Muslimiperheeseen syntyneistä eivät tietenkään kaikki muutenkaan ole kusipäitä.

Vielä nykyäänkin islamilaisen kulttuurin piirissä pidetään usein asiallisena sellaista, että islamin jättäneet teloitetaan, tai jos ei teloiteta, niin ainakin pistetään vankilaan.

Jos joku haluaa jättää islamin, niin meidän on tietenkin autettava sellaista. Monet ovat pakkomuslimeita.

Koska islam oli alusta alkaen suhteellisen syvältä, toisin kuin esim. kristinusko, niin islamin olisi hyvä kokonaan sanoutua irti pyhästä sodasta toisinajattelijoita vastaan, naisten alistamisesta ja homoseksuaalien polkemisesta sekä perinteisestä islamilaisen lain valtion ajatuksesta. Jos tällaiseen ei ryhdytä, niin meidän ei tarvitse mitenkään suhtautua ymmärtäväisesti islamia kohtaan.

Joku luultavasti viisas henkilö oli aikoinaan lausunut näin: "Winston Churchill ei ainoastaan vastustanut keskitysleirittämistä, vaan halusi estää myös maltillisia natseja harjoittamasta politiikkaansa." Tällainen lausunto sopii tietenkin hyvin myös islamiin.

Ja luonnollisesti natseihin ennen kaikkea. Winston Churchill, josta tuli vuoden 1940 alkupuolella Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri, kun natsi-Saksa oli menestyksellisesti hyökännyt Ranskaan, Alankomaihin, Belgiaan ja Luxemburgiin, ei katsonut natsi-Saksasta ja sen hallitsijoiden siihenastisesta toiminnasta saatujen tietojen perusteella voivansa luottaa Hitleriin ja hänen puolueeseensa. Ja niin välitön rauhan tulo estyi sen jälkeen, kun natsi-Saksa ei kyennyt estämään suuren osan sumppuun ahdistetuista vihollisjoukoista pakoa Englannin kanaalin yli Englantiin. Ja maailman ja Yhdistyneen kuningaskunnan joutuminen alistetuksi Hitlerin hirmuhallinnon uhalle.

Sama mikä pätee islamiin, pätee myös natseihin. Jotta näihin voisi millään lailla suhtautua ymmärtäväisesti, niin näiden tulee sanoutua irti natsien rotuideologiasta ja psyykkisesti vammaisten ja kehitysvammaisten tuhoamisen ajatuksesta sekä johtajaperiaatteesta.

Natseilla on toki Schindler, ja täytyy tietenkin tunnustaa, etteivät kaikki natsiperheeseen syntyneet ole kusipäitä. Mutta silti, natsi-ideologia on nykyisellään melko syvältä.

PS. Mitä tulee kristinuskoon, niin se ei ensimmäisten kolmen vuosisatansa aikana ainakaan pyrkinyt pyhään sotaan toisinajattelijoita vastaan. Myöhemmin toki, kun kirkko joutui riippuvaiseksi julkisesta vallasta ja siitä tuli jossain määrin sen kumppanikin, niin kristinuskokin alkoi olla enemmän syvältä. Onneksi myöhemmin syntyi kuitenkin tiede. Syntyi Valistus. Keksittiin ihmisoikeudet. Meidän ei tarvitse hyväksyä teokratioita, pappisvaltoja eikä totalitarismeja.

perjantai 20. syyskuuta 2019

Kaikki Mousasta, tuosta unelmieni maasta

Olen nuoruusiästä alkaen sijoittanut poliittiset fantasiani kuvitteelliseen yleensä Pohjois-Atlantilla Espanjan eteläosaa pohjoisempana sijaitsevaan valtiomuodostumaan nimeltä Mousa.

Mousa on aina hieman erilainen fantasiasta riippuen, mutta tässä kuitenkin jonkinlainen katsaus siihen, millainen Mousa voisi poliittisena valtiomuodostumana olla:

Mousa on eri etnisten ryhmien muodostamien valtioiden tiukahko valtioliitto tai löyhä liittovaltio. Maan etniset ryhmät voivat olla esim. suomalaiset, saamelaiset, kornit, friisit, saksalaiset ja englantilaiset, joilla kaikilla on oma valtio. Joskus olen jopa ojibwat sijoittanut maahan.

Mousa on ennen kaikkea muuta vapaakauppa-alue ja arvoyhteisö, mutta se on muutakin. Mousan periaatteisiin ei sinänsä kuulu työvoiman vapaa liikkuvuus maasta toiseen, mutta jos joku liiton maista kaipaa jollakin ammattialalla ulkopuolista työvoimaa, jolle maksetaan myös säällinen palkka, niin sellaisen työsuhteen saaminen on tehty sopivalle maahanmuuttajalle sujuvaksi. Lyhyistä työsuhteista lähimaassa ei synny oikeutta nauttia paikallista sosiaaliturvaa. Lähimaan kansalaisellekin pitää maksaa asiallinen määrä palkkaa. Palkkatason polkeminen työvoimaa maahan tuottamalla on yrityksiltä kielletty. Kerjäläisyyttä ei katsota työksi, jonka avulla saisi maassaolo-oikeuden.

Ulkomaiseen työvoimaan kuuluva pääsee ohituskaistalle työvoiman tarvittavuusharkinnassa, mikäli asiantuntijatehtäviin palkattavalle maksetaan palkkaa vähintään keskipalkan verran. Tutkijoiden verkostoituminen muiden maiden tutkijoiden kanssa on tehty mahdollisimman helpoksi ja sujuvaksi.

Mousan liittoon kuuluvilla mailla on kullakin oma kansalaisuutensa, jonka lisäksi maiden kansalaisilla on myös Mousan liiton kansalaisuus.

Mousan liitolla on oikeus jäsenmaidensa puolesta solmia vapaakauppasopimuksia muiden maiden kanssa, kunhan ne eivät sodi ihmisoikeuksia, kansalaisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, eläintenoikeuksia ja luonnon- ja ympäristönsuojelua vastaan.

Kaikki koirarodut eivät ole laillisia Mousassa. Vain nk. peruskoiraa muistuttavat rodut ovat sallittuja, vaikkakin näitä saa olla erikokoisia. Eli koiralla tulee olla pitkähkö kuono, pystyt korvat ja suora häntä. Pentutehtailu on ankarasti kiellettyä.

Mousan yleisiin periaatteisiin kuuluu myös sen tunnustaminen, että on olemassa sellainen asia kuin luonnollinen monopoli, ja siksi valtionyhtiöiden olemassaolo jäsenmaissa ei välttämättä sodi Mousan liiton periaatteita vastaan.

Mousan liitossa on käytössä kaksivaiheinen Tobinin-Spahnin valuutanvaihtovero.

Mousan liitolla on myös yksikamarinen parlamentti. Parlamentin paikoista puolet on jyvitetty jäsenmaille niiden väestön määrään suhteutettuna. Puolet paikoista taas on jaettu tasan jäsenmaiden kesken. Tätä tapaa laskea parlamenttipaikat käytetään hyväksi myös päättäjiä sitovien kansanäänestysten ääniosuuksien laskemisessa maata kohden.

Liiton parlamentinvaalit toimitetaan yhden hengen vaalipiireissä, ja silloin kun vaalipiirissä on ehdokkaita enemmän kuin kaksi, ne toimitetaan siirtoäänivaalitavalla. Siirtoäänivaalitavan käyttöä perustellaan sillä, että se tukee maltillisia poliittisia voimia ja toiseksi sitä käytettäessä ääniä ei mene niin helposti täysin hukkaan, toisin kuin "normaalia" enemmistövaalitapaa käytettäessä tapaa käydä.

Mousan liiton parlamenttivaaleihin osallistuvien kansallisten puolueiden määrästä johtuen parlamentti on kovin tilkkutäkkimäinen. Tämä on ollut tärkeä peruste sille, miksi hallituksen muodostaminen ja johtaminen on päätetty antaa vaaleilla valitulle presidentille. Toisaalta vaalitavasta johtuen parlamenttipuolueet ovat tyypillisesti laajoja katto-organisaatioita, vähän samaan tapaan kuin Yhdysvaltain kongressin pääpuolueet Republikaanit ja Demokraatit.

Parlamentissa yhtenä vedenjakajana puolueiden välillä on se, kuinka tiivis halutaan Mousan liiton olevan.

Mutta kaikki Mousan parlamentissa edustettuina olevat puolueet ovat maahanmuuttokriittisiä.

Jäsenmaiden kansalaisuus käsitetään etuoikeudeksi, ei oikeudeksi, joka kuuluisi kaikille maailman ihmisille. Kansalaisuus saadaan, jos saadaan, pitkällisen prosessin kautta. Kansalaisuuden voi saada, jos osaa ko. maan pääkieltä ja jos ei ole viiteen vuoteen maassa asumisensa aikana nauttinut sosiaaliturvaa ja jos on ollut koko tämän ajan nuhteeton ja on ollut sitä myös alkuperämaassaan. Saadun kansalaisuuden voi myös menettää. Kansalaisuuden saadakseen tulee myös kannattaa sananvapautta.

Mousassa sananvapaus on myös muillakin kuin tietyllä tavalla ajattelevilla toimittajilla.

Laiton maassaoleskelu on kriminalisoitu.

Myöskin sellaiset ihmisoikeusjärjestöinä esiintyvät järjestöt ovat kiellettyjä, jotka eivät kannata sananvapautta.

Julkisen vallan harjoittama indoktrinaatio on Mousan perustuslaissa kiellettyä.

Mousan liiton parlamentti tekee jossain määrin myös omaa lainsäädäntöä, vaikkakin Mousassa kunnioitetaan varsin jyrkästi subsidiariteettiperiaatetta erityisesti sen suhteen, että kaikki lainsäädäntö, mikä on järkevää hoitaa jäsenmaissa, myös hoidetaan siellä. Mousan liiton oikeuksiin kuuluvat sen perustuslain mukaan vapaakauppaliiton toiminnan säätely, yhteiset kauppasopimukset kolmansien maiden kanssa, ulkopolitiikan koordinointi, yhteinen turvallisuus ja kaikki ne toimet, joita voidaan perustella sillä elintärkeällä edulla, että poistetaan maiden välisiä fataaleja epäyhteensopivuuksia (esim. tarvitaan liiton jäsenmaihin sama säännöstö aseiden deaktivoinnille, jotta rikolliset eivät voi käyttää hyväkseen eri jäsenmaiden toisistaan poikkeavaa lainsäädäntöä asiassa kootakseen toimivan tuliaseen osista).

Mousan parlamenttivaaleissa kahdeksan ylimääräistä ääntä saavat ne, jotka nauttivat vähemmän sosiaaliturvaa kuin maksavat veroja mutta eivät kuitenkaan ole rikkaita. Saadakseen nämä äänet ei saa olla töissä vahvasti julkisesta vallasta tai tuesta riippuvaisessa työpaikassa. Pyhässä avioliitossa eläville annetaan jokaisesta alle 18-vuotiaasta lapsesta yksi ylimääräinen ääni, mutta kuitenkin korkeintaan neljä ääntä. Puolustusvoimissa palvelevat saavat ylimääräisiä ääniä. Äänien määrä riippuu siitä, missä määrin on hengenvaarassa työssään. Puolustusvoimien reservissä olevat ja suojeluskuntaan kuuluvat sekä lotat saavat yhden ylimääräisen äänen. Äänijärjestelmää nimitetään "laskennallisten äänien järjestelmäksi".

Ylimääräisten äänien periaate pätee myös jäsenvaltioiden sisäisiin valtiollisiin vaaleihin.

Äänioikeus Mousan parlamentin vaaleissa on kaikilla 16 vuotta täyttäneillä jäsenmaiden kansalaisilla.

Mousan hallituksen päämies, joka on presidentti, valitaan yleisillä vaaleilla. Vaalitapa on siirtoäänivaalitapa. Presidentti valitsee itse hallituksen jäsenet ja toimii itse hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen jäsenten ei tarvitse nauttia parlamentin enemmistön luottamusta, mutta parlamentilla on oikeus ja velvollisuus valvoa presidentin ja ministereiden toimien lainmukaisuutta ja pätevyyttä.

Hallituksen ministereiden ja virkamiesten valinnassa tulee perustuslain mukaan pitää huolta kohtuullisuusperiaatteen toteutumisesta, eli virkamiehistössä tulee olla laajalti edustettuna eri jäsenmaiden väestö.

Parlamentti voi niin halutessaan rajoittaa ulkoministerin oikeuksia. Se voi myös niin halutessaan vaihtaa presidentin valitseman ulkoministerin itse valitsemaansa.

Parlamentilla ja parlamenttiryhmillä on omat virkamiehensä ja avustajansa. Tämä osaltaan auttaa parlamenttia olemaan riippumaton presidentistä.

Mousan perustuslaki takaa kansalaisten kaikki liberaalit vapausoikeudet: sananvapauden, tiedotusvälineiden vapauden, uskonnonvapauden, elinkeinovapauden ja markkinatalouden, kansallisen itsemääräämisoikeuden, demokratian, sekulaarin hallinnon, yhdenvertaisuuden lain edessä ja sukupuolten tasa-arvon. Perustuslaki myöskin mainitsee tieteen myönteisessä valossa. Tieteen autonomisuus tunnustetaan, ja toisaalta yliopistojen osallistuminen politiikkaan kielletään.

Perustuslaissa on myös taattu se, että julkinen valta ei voi luovuttaa omaa valtaansa merkittävässä määrin yksityiselle toimijalle.

Perustuslaki kieltää käymästä kauppaa sellaisen maan ja sellaisen yrityksen kanssa, joka suhtautuu nuivasti työläisten oikeuksiin tai ympäristön- ja luonnonsuojeluun tai sananvapauteen. Muuten liitto kannattaa globaalia vapaakauppaa.

Perustuslaissa myös todetaan, että tulee aikaansaada kansainvälinen oikeudenmukainen kauppajärjestelmä, joka auttaisi kehitysmaita pois köyhyydestä.

Perustuslaki takaa uskonnonvapauden, mutta se on jyrkkä niitä kohtaan, jotka pyrkivät millään lailla rajoittamaan sitä. Uskonnon jättämistä ei saa estää ja kaikenlainen pyhä sota toisinajattelijoita vastaan on kielletty. Myöskin moniavioisuus ja uskonnon kielto solmia avioliitto toisinajattelijan kanssa ovat kiellettyjä. Liian huonoiksi katsotut uskonnot on kielletty.

Julkinen valta ja uskonnolliset yhdyskunnat on erotettu toisistaan. Kouluissa ei ole erityistä uskonnon oppiainetta.

Kansalaiseksi voi päästä ainoastaan, mikäli hyväksyy sananvapauden. Poliittisiin virkoihinkin voi päästä ainoastaan, mikäli hyväksyy sananvapauden. Sananvapauden katsotaan olevan perusta kaikille muille vapauksille ja oikeuksille.

Jotta voisi päästä poliittisiin virkoihin, ei saa myöskään elämänsä aikana olla rääkännyt eläimiä.

Monikulturismi eli ideologia, joka pyrkii hajottamaan yhteiskunnan toisilleen vihamielisiin osiin ja jonka keskiössä on muslimimies, on perustuslain säädöksellä kielletty. Myös Adolf Hitleristä alkunsa saanut kansallissosialismi sekä kommunismi eli marxismileninismi ovat kiellettyjä. Samoin perinteinen islam (sellainen islam, jonka nimenä ei käytetä sanaa "islam" ja joka hyväksyy musliminaisten avioliitot ei-muslimien kanssa ja joka ei hyväksy pyhää sotaa eikä moniavioisuutta, on laillinen).

Osasta poliittisia kysymyksiä voidaan järjestää päättäjiä sitova kansanäänestys, kun tietty osa kansalaisista sellaista vaatii esittäen asiallisen ja asiantuntevan ehdotuksen kansanäänestyksestä. Jos kansanäänestys pidetään kahden erottuvan vaihtoehdon välillä, niin äänestyksen tuloksen tulee olla selkeä saatujen laskennallisten äänien suhteen, eli voittajan tulee olla saanut vähintään 55 % niistä. Jos kumpikaan vaihtoehdoista ei sitä saa, niin poliitikot ovat vapaita päättämään asiasta, mitä haluavat. Jos vaihtoehtoja on kansanäänestyksessä useampia kuin kaksi, niin silloin kansanäänestys järjestetään siirtoäänivaalitavalla.

Mousan liiton laajuisissa kansanäänestyksissä äänivalta on jaettu jäsenmaiden kansalaisille samassa suhteessa kuin parlamenttipaikat.

Perustuslain muutosten yhteydessä tulee aina järjestää asiaa koskeva päättäjiä sitova kansanäänestys.

Mousan perustuslaissa jäsenmaiden yhteisiksi arvoiksi mainitaan sananvapaus, demokratia, oikeusvaltio, oikeus yksityisyyteen, teokratian vastaisuus, tieteellinen ajattelu, sosiaalisesti tehokas markkinatalous, ympäristön-, luonnon- ja eläintensuojelu, työläisten oikeudet ja korruptionvastaisuus, ja nämä arvot ovatkin liiton jäsenmaissa varsin laajalti kannatettuja.

Mousan liitolla on oma raha, Mousan markka, mutta jäsenvaltioilla on myös oikeus painaa omaa kansallista rahaa.

Mousa on vain erittäin rajoitetussa määrin tulonsiirtounioni.

Mousan liitolla on kansainvälinen poliisiviranomainen liittopoliisi, jonka toimivallan alle kuuluvat jäsenvaltioiden rajojen yli ulottuva Mousan liiton sisäinen rikollisuus, maansisäiset rikokset liittoa vastaan sekä vastavakoilu.

Mousan jäsenmaiden kansalaisilla on julkisesti rahoitettu sairausvakuutus. Jos kansalainen muuttaa toiseen liiton maahan, niin silloin hänen lähtömaansa maksaa 50 % perusterveydenhoidon ja 90 % erikoissairaanhoidon kustannuksista.

Yliopistot Mousan jäsenmaissa ovat suurimmaksi osaksi julkisen vallan rahoittamia, mutta riippumattomia hallinnollisesti siitä. Rahoittaakseen opiskelunsa opiskelijat voivat ottaa opintolainan, jonka summan he saavat kokonaisuudessaan vähentää verotuksessa kymmenen vuoden kuluessa opintojen päättymisestä siinä maassa, jossa he ovat opiskelunsa suorittaneet.

Mousassa kaikki huumeet on dekriminalisoitu. Liiton jäsenmaissa huumeongelmia kohdellaan sosiaalisina eikä rikosoikeudellisina ongelmina. Näin on saatu pitkälle markkinat poistettua huumerikollisilta, ja käyttäjien syrjäytyminen on myös suuresti vähentynyt. Kannabis on tietynlaisena tuoteversiona laillista päihdettä, ja kannabiksen ei-huumaavaa vaikuttavaa ainetta kannabidiolia sekä psilosybiinisieniä, MDMA:ta (ekstaasia) ja LSD:tä voidaan käyttää lääkkeinä.

Mousa on tunnettu laadukkaista ja aromikkaista ale-, stout-, porter- ja ohraviinioluistaan sekä viskeistään. Jos Michael Jackson eläisi vielä, hän voisi pitää paljon näistä Mousan antimista.

Mousan parlamentti kannattaa tekoälyllä varustettujen tappajarobottien globaalia kieltoa.

Mousan liiton kansainvälisenä kielenä toimii eräs kansainväliseksi apukieleksi kehitetty kieli. Tämä toimii myös parlamentin ja hallituksen sekä ministeriöiden virkakielenä.

Mousassa jokaisella jäsenvaltiolla on omat puolustusvoimansa. Mousan liitolla on kuitenkin myös aseellisia joukkoja, esim. erinäisiä erikoisjoukkoja. Mousan liitto on myös puolustusliitto.

Mousan ja sen jäsenvaltioiden sotilaita toimii runsaasti rauhanturvatehtävissä ympäri maailmaa. Tämä johtuu siitä, että siinä voittavat kaikki. Mousa ja sen jäsenvaltiot saavat kansalaisilleen ainakin jonkinlaista sotilaskokemusta rauhanturvatehtävistä, ja lisäksi toiminnasta on hyötyä muulle maailmallekin.

Naiset voivat hankkia sotilaskoulutuksen tai ryhtyä sotilaaksi puolustusvoimissa ja toimia siellä myös aseellisissa tehtävissä.

Myös Mousan ja sen jäsenvaltioiden poliisivoimissa toimii runsaasti naisia.

Mousan suhteiden perusta ulkomaihin ovat yhteiset arvot ja yhteiset edut.

Mousassa korkeimmat tuomarin-, syyttäjien ja poliisiviranomaisten virat täytetään vaaleilla (käytössä siirtoäänivaalitapa).

Mousassa avioliitoksi katsotaan kaikki täysi-ikäisten ihmisten pysyväluontoiset yksiavioiset vapaaehtoisesti solmitut seksuaaliset suhteet. Avioliiton ei aina tarvitse olla rekisteröity.

Homoseksualistit ovat laillisia asukkaita Mousassa. Mousan YK-lähettiläs vittuilee jatkuvasti sellaisille maille, joissa homoseksualisteja vainotaan nöiden seksuaalisen suuntautumisen vuoksi.

Lasten silpominen, niin tyttöjen kuin poikien, edes vanhempien luvalla, on lailla kiellettyä Mousassa. Mousan juutalaisvähemmistö on sopeutunut lainkohtaan. Toisaalta Mousan juutalaiset ovat lähinnä liberaali- ja reformijuutalaisia ja näistäkin useimmat tosiasiallisesti uskonnottomia, joten heille ympärileikkaus on vähemmän tärkeä kuin olisi uskovaisille konservatiivi- tai ortodoksijuutalaisille.

Eläinten rituaaliteurastus on myös lailla kiellettyä Mousassa.

Mousassa vapauden ja kansallisen turvallisuuden vuoksi on kielletty sellaiset käyttöjärjestelmät, jotka eivät ole vapaita ohjelmistoja eli avointa lähdekoodia. Linuxia ja jossain määrin myös vapaita BSD-käyttöjärjestelmiä käytetään Mousassa runsaasti. Kiellettyjä ovat myös ohjelmistoideapatentit ja roskapostaaminen.

PS. Perustin blogiini samalla aihetunnisteen Mousa. Lisäksi mainitsen, että tämän blogimerkinnän lukijakommenteissa on täysin sallittua tehdä parannusehdotuksia ja esittää kysymyksiä. Saatavan palautteen perusteella saatan vielä parannella myöhemmin tätä merkintää.

PS. myöhemmin vielä julkaisupäivän aikana. Lisäsin tekstiin täsmennyksen: "Liian huonoiksi katsotut uskonnot on kielletty."

PS. 22.9.2019: Lisäsin tekstiin maininnan homoseksualisteista.

PS. 23.9.2019: Lisäsin tekstiin maininnan julkisen vallan ja uskonnollisten yhdyskuntien erosta.

PS. 24.9.2019 Lisäsin tekstiin maininnan ekstaasin käytöstä lääkkeenä sekä maininnan siitä, että sellaiset ihmisoikeusjärjestöinä esiintyvät järjestöt ovat kiellettyjä, jotka eivät kannata sananvapautta.

PS. 25.9.2019: Lisäsin tekstiin maininnan valuutansiirtoverosta.

PS. 27.9.2019: Lisäsin tekstiin maininnat mousalaisista oluista ja viskeistä. Lisäsin myöskin maininnat lasten silpomisen ja eläinten rituaaliteurastuksen kiellosta sekä eläinrääkkäyksestä esteenä pääsylle poliittisiin virkoihin. Samaten lisäsin maininnan julkisen vallan harjoittaman indoktrinaation kiellosta.

PS. 29.9.2019: Lisäsin tekstiin maininnan epävapaitten käyttöjärjestelmien sekä ohjelmistoideapatenttien ja roskapostaamisen kiellosta. Lisäsin myös maininnan, että Mousassa sananvapaus on myös muillakin kuin tietyllä tavalla ajattelevilla toimittajilla. Ja vieläpä lisäsin sen maininnan, että korkeimmat tuomarin-, syyttäjien ja poliisiviranomaisten virat täytetään vaaleilla.

PS. 6.10.2019: Lisäsin tekstiin maininnan siitä, että kaikki koirarodut eivät ole laillisia Mousassa.

PS. 7.10.2019: Lisäsin tekstiin parlamenttivaaleissa joidenkin yksilöiden saamaa kahdeksaa lisä-ääntä koskien: "Saadakseen nämä äänet ei saa olla töissä vahvasti julkisesta vallasta tai tuesta riippuvaisessa työpaikassa."

PS. 9.10.2019: Lisäsin tekstiin seuraavan kappaleen: "Ulkomaiseen työvoimaan kuuluva pääsee ohituskaistalle työvoiman tarvittavuusharkinnassa, mikäli asiantuntijatehtäviin palkattavalle maksetaan palkkaa vähintään keskipalkan verran. Tutkijoiden verkostoituminen muiden maiden tutkijoiden kanssa on tehty mahdollisimman helpoksi ja sujuvaksi."

PS. 22.7.2021: Ja vitut, ajattelin. Jos naiset haluavat olla olennainen osa puolustusvoimien taistelujoukkoja, olkoot! En minä jaksa vängätä vastaan. Niinpä poistin seuraavan kohdan:

Mousassa naisten toimimista puolustusvoimien aseellisissa tehtävissä on vahvasti rajoitettu. Tämä johtuu siitä biologiaan pohjaavasta tosiseikasta, että taistelutilanteessa monilla heteroseksuaalisilla miessotilailla on taipumusta erityisesti suojella naispuolisia sotilastovereitaan, ja tämä tekee sodankäynnistä vähemmän tehokasta.

Naisia toimii kuitenkin paljon sotilaspoliisin ja rauhanturva- ja konfliktinratkaisutehtävissä.

Ja muokkasin kohdan uusiksi. Se kuuluu nyt lyhykäisesti näin:

Naiset voivat hankkia sotilaskoulutuksen tai ryhtyä sotilaaksi puolustusvoimissa ja toimia siellä myös aseellisissa tehtävissä.

keskiviikko 18. syyskuuta 2019

Uimahalleissa tulisi saada olla pukeutunut vaikka pelleasuun

Kokoomustaustaisen Verkkouutiset-lehden uutisartikkelissa oli sanottu: "Yhdenvertaisuusvaltuutetun tiedotteessa todetaan, että on tärkeää, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus päästä yhdenvertaisesti uimahalleihin." Tällä yhdenvertaisuusvaltuutettu oli tarkoittanut sitä, että jos joku nainen haluaa pukeutua uimahalleissakin islamilaisesti, eli burkineihin, niin se tulee sallia.

Facebook-kaverini Oula Lintula oli lausunut Facebookissa asiallisesti lausuntoa koskien:
Lässyn lässyn. Kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus päästä niihin jo nyt ja samanlaisilla uimapuvuilla. Ei meidän tarvitse sopeutua vieraisiin tapoihin, vaan vieraiden on sopeuduttava meidän tapoihimme.
Mielestäni Oula on tässä oikeassa. Yhdenvertaisuus on jo nyt olemassa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu petaa tässä paikkaa perinteiselle islamin tulkinnalle: kun islamilainen yhteisö ei halua päästää muslimitaustaisia naisia ja tyttöjä uimahalliin muuten kuin burkiniin puettuna, niin hän menee standardi-islamin puolelle.

Kun oikeasti ongelma tässä on islamilaisen yhteisön omat tabut. Meidän pitäisi liberaalina yhteiskuntana tukea ihmisten pääsyä vapaaksi tabuista sen sijaan, että suosimme niitä.

Olin omasta puolestani lausunut Facebookissa kommenttinani Oulan ulostuloon ja tarkemmin sanottuna erääseen sitä seuraavaan lukijakommenttiin "kaksoisstandardista" (elikkä suomeksi sanottuna kaksoismittapuista tai kaksinaismoralismista) seuraavaa:
Pitäisi sallia samalla kaikenlaiset uima-asut. Mielikuvitus olkoon rajana!
Jos yhdenvertaisuuden puolesta nyt sitten oikein virallinen Suomi liputtaa yhdenvertaisuusvaltuutetun suulla, niin miksi ei tosiaan uimahalleissa saisi käyttää mitä tahansa sellaista uima-asua, jonka itse kokee itselleen tärkeäksi?

maanantai 16. syyskuuta 2019

Natsit saastuttivat hakaristeillään Etelämantereen

Natsit halusivat Saksan saavan aina valaanrasvaa riippumatta poliittisista suhdanteista. Siksi kuulemma vuonna 1936 natsi-Saksa alkoi rakentaa valaanpyyntialuksia. Saksa lunasti itselleen aiemmin lunastamattoman Etelämantereen osan, joka sijaitsi Norjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan omistamien alueiden välissä Kuningatar Maudin maalla. Ja niin maa aloitti uuden alueensa kartoituksen. Tämä tapahtui vuoden 1938 lopulla. Tehtävässä auttoi kaksi Dornier-lentovenettä.

Eräällä ilmakuvauslennolla lentoveneen polttoaine uhkasi loppua kesken kaiken, mikä pakotti miehistön jäsenet riisumaan aluksen kaikesta ylimääräisestä. Ylimääräiseksi katsottiin muun muassa pieniä metallisia hakaristejä sisältäneet laatikot, jotka oli määrätty leviteltäväksi ympäri Saksan omistamaa aluetta.

Näin natsi-Saksa saastutti ikuisiksi ajoiksi Etelämantereen. Jo pelkkä hakaristin kosketus riittää saastuttamaan alueen ihan riippumatta sillä asustavien ihmisten ja pingviinien poliittisista mielipiteistä. Siksi me nykyään täällä länsimaissa vihaamme myös intialaisia uskontoja hindulaisuutta, buddhalaisuutta ja jainalaisuutta, joiden uskonnollinen symboli se myös on.

Intialaiset keksivät hakaristin 11.000 vuotta sitten, Yle kertoo.

perjantai 13. syyskuuta 2019

Viikingit pelastivat Irlannin väestökadolta ja valkoiset Pohjois-Amerikan

Historianet-sivuston artikkelissa kerrotaan, että kun vuoden 700 jKr. paikkeilla Irlannin väestö alkoi vähetä merkittävästi, mahdollisesti sodan, nälänhädän tai poliittisten levottomuuksien vuoksi, niin viriilit viikingit lopulta pelastivat tilanteen 900-luvulla asetuttuaan maahan. He lisääntyivät ja täyttivät maan, ja Odin niin tykkäsi.

Ihan samanlainen juttu kävi myöhemmin intiaanien kanssa. Pohjois-Amerikka oli melko harvaan asuttu alue ennen valkoisten tuloa. Mutta sitten valkoiset veivät intiaanien maat, ja viriileinä ihmisinä he täyttivät maan, ja väentiheys nousi kummasti...

keskiviikko 11. syyskuuta 2019

Etnonationalismista

Hyvät ihmiset ovat viime aikoina kovasti paheksuneet Suomessa etnonationalismia, jossa katsotaan, että kansaan kuulumiseen ei riitä kansalaisuus, vaan asiassa on geneettinen puoli.

Yleensä kuitenkin säntillisesti unohdetaan, että termi "suomalainen" viittaa kahteen eri asiaan. Se viittaa sekä Suomen kansalaiseen että suomalaiseen etnisen ryhmän jäsenenä.

Yleensä ne, jotka paheksuvat etnonationalismia, ovat kuitenkin valmiita antamaan saamelaisille oikeuden määritellä, ketkä ovat "oikeita" saamelaisia. Ja antavat täten saamelaisille oikeuden olla etnonationalisteja.

Samoin nämä ihmiset tapaavat paheksua sitä, että maahanmuuttajat veivät intiaaneilta maat ja mannut ja pakottivat nämä reservaatteihin Pohjois-Amerikassa.

Jos etnonationalismi on väärin ja jos siis geeneillä ei kansan ja etnisen ryhmän määrittelemisessä saa olla sijaa, niin miksi emme voisi ajatella, että jokainen Pohjois-Amerikan alueelle jalkansa saanut on automaattisesti Pohjois-Amerikan alkuperäisasukas?

Enkö itse ole saamelainen, koska olen kerran käynyt Pohjois-Suomessa?

PS.:

Olen sitä mieltä, että kansallisuutta ja etnisyyttä ei pidä täysin rajata vain tietynlaisen geeniperimän tai tietynlaisen ulkonäön eli ilmiasun eli fenotyypin omaaville ihmisille. Sellaiseen ei ole mielestäni mitään tarpeeksi painavaa syytä. Mielestäni, jos joku ihminen todella haluaa osaksi minun kansaani, niin hänet voi päästää osaksi sitä, jos hän kunnioittaa minun kansaani, sen kieltä, kulttuuria ja tapoja, ja haluaa olla ja kykenee olemaan rakentava ja hyödyllinen osa yhteisössäni ja haluaa integroitua osaksi kansani yhteiskuntaa eikä halua eristäytyä siitä millään lailla.

Mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että on jokaisen kansan ja etnisen ryhmän oma asia, kenet ulkopuolisen se haluaa päästää osaksi itseään.

maanantai 9. syyskuuta 2019

Ruotsi on todellakin tehnyt parhaansa

Uutisen mukaan ainakin 28 ihmistä on kuollut luoteihin Ruotsissa tämän vuoden aikana, ja maassa vain kolmasosa ampumalla tehdyistä henkirikoksista tulee selvitetyksi. Mutta ainakin Ruotsi on tehnyt parhaansa monikulttuurisuuden eteen.

perjantai 6. syyskuuta 2019

Sotilasdiktatuuri

Tunnen omituista viehtymystä sotilasdiktatuuriin. Mutta on sellaisessa varjopuolensakin. Nimittäin, jos maassa valtaa pitää sotilaallinen valtahierarkia, niin miten hoidetaan vähemmistöetnisyyksien asiat kuntoon, kun näihin kuuluvat eivät voi äänestää eivätkä asettua vaaleissa ehdolle?

Entäs sitten yhteiskunnan enemmistö eli naiset? Miten heidän oikeutensa turvataan sotilasdiktatuurin oloissa?

PS. Tämä kirjoitus sai yllykkeensä syntymiseensä Ernst Jüngeristä, saksalaisesta hitlerinvastustajasta, sotaveteraanista, kirjailijasta ja omaperäisestä ajattelijasta.

keskiviikko 4. syyskuuta 2019

En uskonut koskaan ryhtyväni kirjoittamaan runoja

Vielä vuosi sitten minulle oli ollut jo pitkään selviö, että ainakaan runoja en tule koskaan kirjoittamaan.

Kuluvan vuoden 2019 maaliskuussa yhdistyksessäni aloitti kuitenkin runojenkirjoitusryhmä, johon päätin huvikseni osallistua ainakin aluksi. Runoryhmän vetäjä oli hirvittävän pätevä, ja pian huomasinkin jo alkujärkytyksen jälkeen, että oikeastaan tämä voi ollakin enemmän tai vähemmän "minun juttuni", vastoin kaikkea järkeä.

Rupesin myös julkaisemaan runojani tässä blogissani aihetunnisteen runous alla.

Pikku hiljaa oppi alkoi mennä perillekin. Tai niin ainakin epäilen.

Osa osallistujista päätti kuitenkin aikaa myöten jättäytyä ryhmästä pois. Jäljelle jäi ryhmän vetäjän lisäksi ainoastaan kaksi henkilöä, joista toinen oli minä.

Ja valitettavasti kesällä saimme tietää, että ryhmän vetäjä muuttaa erästä hyvin tärkeää asiaa hoitaakseen pohjoisemmaksi ainakin joksikin ajaksi. Emme tiedä, kuinka monesta vuodesta olisi kyse.

No sitten me tietenkin kehitimme tavan, jolla voimme jatkaa runoryhmäämme muuton jälkeen. Koska osallistujia on nykyisin vain kaksi, on paitsi mahdollista niin myös helppoa hoitaa ryhmä etäkonferenssina. Ainoastaan monisteiden jakamisesta tulee monimutkaisempaa.

Tällä hetkellä ryhmämme on tauolla. Se jatkuu 12. päivänä kuluvaa syyskuuta.

Ja lievästi yli viikko takaperin aktivoitui pelkästään kirjoittamiini runoihin keskittyvä blogini Osa runoistani. 25. päivänä syyskuuta siellä alkaa julkaistua myös kertomuksiani unistani.

maanantai 2. syyskuuta 2019

Uneni siitä, että olin suunnittelemassa Mousan, unelmieni maan, aloitusta

Näin jokin aika sitten sellaista unta, että suunnittelin Mousan, unelmieni maan, aloitusta. Aluksi oli puhetta siitä, että olisin aluksi Mousan diktaattori, jotta saisin homman pyörimään. Sitten mietin, että antaisin Mousalle jo alussa eduskunnan ja hallituksen, joiden toimintaan voisin alussa kuitenkin milloin tahansa puuttua rajattomien valtuuksieni nojalla. Lopulta tulin kuitenkin siihen tulokseen, että tyytyisin seremonialliseen presidentinvirkaan ja turvautuisin ainoastaan arvovaltaani (kuten keisari Augustus), joka oli merkittävän suuri.

PS. Aiheeseen liittyen voit niin halutessasi käydä lukemassa myös unikertomukseni Uni, jossa olin the President of the United States, eiku....

II PS. 2.6.2021: Julkaisen tätä nykyä unikertomuksiani ainoastaan uudemmassa Runoi ja tarinoit -blogissani.