keskiviikko 31. elokuuta 2022

Pandeismi, jumalauskoa täynnä oleva ateismin muoto

Pandeismi on 1800-luvulla syntynyt eräänlainen jumalauskon muoto, joka yhdistää jännittävällä tavalla deismiä ja panteismia.

Pandeismin mukaan luojajumaluus tajuntoineen lakkasi luomistyön yhteydessä olemasta erillisenä entiteettinä.

Olen tavannut ajatella, että pandeismi on ikään kuin jumalauskoa täynnä oleva ateismin muoto.

torstai 25. elokuuta 2022

Puolustusliitto NATO:n ja entisen Varsovan liiton vertailua

Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO (engl. North Atlantic Treaty Organization, lyh. NATO; ransk. Organisation du traité de l’Atlantique nord, lyh. OTAN) perustettiin 4. huhtikuuta vuonna 1949 Yhdysvaltain pääkaupungissa Washington DC:ssä Neuvostoliiton länsimaille aiheuttaman uhan takia.

Puolustusliiton peruskirjan mukaan hyökkäys yhtä sen jäsenmaata vastaan on hyökkäys kaikkia liiton jäsenmaita vastaan. Toisaalta peruskirja ei velvoita jäsenvaltioita liittymään jäsenen aloittamaan hyökkäyssotaan.

Liiton perustajavaltioita oli kaksitoista: Alankomaat, Belgia, Islanti, Italia, Kanada, Luxemburg, Norja, Ranska, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat.

NATO:n jäsenmaat ovat olleet enimmäkseen demokraattisia maita. Tosin sen perustajavaltioihin kuului myös Portugali, joka oli liittoa perustaessa diktatuuri. Vuodet 1967-1974 myös Kreikka oli diktatuuri.

NATO:n jäseneksi hakeneet maat ovat tehneet sen omasta vapaasta tahdostaan, poislukien Portugali, joka oli tehnyt sen diktaattorinsa tahdosta.

Neuvostoliitto ja muut itäisen Euroopan kommunististen puolueiden diktatorisesti hallitsemat maat taas perustivat Varsovan liiton vastapainoksi NATO:lle 14.5. vuonna 1955 Puolan pääkaupungissa Varsovassa. Sotilasliiton virallinen nimi oli Sopimus ystävyydestä, yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta. Liitto perustettiin, koska Neuvostoliitto halusi sitä ja koska sen satelliittivaltioiden poliittinen eliitti mukautui tai joutui mukautumaan Neuvostoliiton tahtoon asiassa.

Liittosopimuksen allekirjoittivat Albania, Bulgaria, Saksan demokraattinen tasavalta, Neuvostoliitto, Puola, Romania, Tšekkoslovakia ja Unkari. Itäisen Euroopan diktatuurimaista ainoastaan Jugoslavia jätti liittymättä sotilasliittoon, johtuen sen kommunistisen puolueen itsenäisestä asemasta ja maan sotilaallisesta vahvuudesta. Maan johtaja Josip Broz Tito oli toki ollut aikoinaan uskollinen Stalinin nuoleskelija, mutta natsi-Saksaa vastaan taistelleen kommunistien vastarintaliikkeen johtajana toimiminen oli tehnyt hänestä miehen.

Neuvostoliiton seuraajavaltion Venäjän diktaattori Vladimir Putin ajattelee samoin kuin Neuvostoliiton johtajat aikoinaan, että herrakansan johto vallitsee, eikä yksikään sen alaisuudessa tai vaikutusalueella olevista kansoista tai maista saa erota siitä.

Puolustusliitto NATO:sta taas jäsenmaat saavat erota nykyisinkin.

Puolustusliiton perustamisen jälkeen se on laajentunut kahdeksan kertaa, kun yhä uusia maita on hakenut sen jäseneksi.

Varsovan liiton toinen tehtävä länsimaita vastaan tehtävän hyökkäyssodan ohella oli ylläpitää Neuvostoliiton toisen maailmansodan lopulla ja jälkeen suojakseen luomaa turvallisuuspoliittista järjestelmää, ja liittoa käytettiinkin sen olemassaolon aikana pelkästään estämään jäsenmaiden demokraattisia uudistuksia. Vuonna 1953 Neuvostoliiton joukot kukistivat niin Itä-Saksan kuin Unkarin kansannousut. Vuonna 1968 Varsovan liiton joukot kumosivat Tšekkoslovakian uudistusmielisen kommunistisen puolueen demokraattiset uudistukset, nk. Prahan kevään.

Varsovan liitto oli hajonnut melko välittömästi sen jälkeen, kun itäisen Euroopan kommunistidiktatuurien kansalaiset olivat saaneet vapautensa kommunistiherroiltaan vuodesta 1989 alkaen. Tai tiukasti ottaen kommunistiset puolueet eivät olleet luopuneet vallastaan vapaaehtoisesti, vaan heidän oli ollut pakko. Rauhanomaiset vallankumoukset olivat pakottaneet heidät siihen.

PS. Aiheeseen liittyen, voit niin halutessasi käydä lukemassa vuoden 2022 keväällä julkaisemani blogimerkinnän Nato on viimeinen, paras toivomme rauhasta.

keskiviikko 17. elokuuta 2022

Salman Rushdie ei ole ollut Salman Kiirekuolo

Salman Rushdie on intialaistaustainen brittiläinen kirjailija, joka tunnetaan siitä, että hän julkaisi romaanin Saatanalliset säkeet. Islamilainen uskonsuuntaus kaksitoistašiialaisuus on ollut vuoden 1979 vallankaappauksesta alkaen Iranin poliittisesti hallitseva valtionuskonto. Ja Iranin kaksitoistašiialaisten uskonnollinen johtaja ajatollah, joka katsotaan uskonsuuntauksen piirissä käytännössä myöskin korkeimmaksi poliittiseksi auktoriteetiksi maassa, oli vuonna 1989 antanut uskonnollisen määräyksen eli fatwan siitä, että Rushdie on tapettava, koska tämä oli loukannut islamin pyhiä arvoja. Siihen aikaan ajatollahina oli siis herra Ruhollah Khomeini (1902-1989).

1990-luvun loppupuolella Iranin johto oli tehnyt päätöksen, että maa ei enää aktiivisesti edesauta Rushdien kuolemantuomion täytäntöönpanoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuolemantuomio olisi peruttu. Kuolemantuomio muuten koski myös kaikkia muitakin kirjan julkaisemiseen osallistuneita.

Joku oli takavuosina todennut, että nimi ei ole Rushdien tapauksessa enne. Miehen sukunimi on suomennettuna kuin sanoisi "kiirekuolo"...

Yhteensä 33 vuotta muslimifanaatikkojen pakoilua. Ja vielä hän on elossa. Viime viikon perjantaina 12.8.2022 eräs näistä oli kuitenkin onnistunut iskemään kirjailijaa veitsellä. Rushdie oli saanut vakavia vammoja, mutta oli kuitenkin selvinnyt, lopulta, hengissä. Vähältä piti!

Israelilaiselta historioitsijalta Yuval Noah Hararilta oli vuonna 2011 julkaistunut mainio teos Sapiens: Ihmisen lyhyt historia (suomennos hepreankielisestä alkuteoksesta julkaistiin vuonna 2016). Kaiken muun ohella Harari kirjassaan piirtää jonkin verran epämiellyttävän kuvan monoteistisista lähetysuskonnoista. Kun uskonto sekä uskoo yhteen ainoaan Jumalaan ja lisäksi kannattaa uskonnon levittämistä lähetystyön kautta, niin tilanne johtaa helposti siihen, että omaa uskontoa halutaan tunkea väkisin toisten kurkusta alas.

Islam ja sen pyhä kirja Koraani syntyivät noin parinsadan vuoden aikana 600-luvulta jKr. alkaen. Uskonnon tehtävänä oli ollut pyhittää ja oikeuttaa arabien niihin aikoihin tekemät valloitussodat. Islamin ytimessä on ollut viha ja väkivalta alusta alkaen, mikä selittää sen, miksi vielä nykyäänkin palaaminen islamin alkuperäisiin periaatteisiin on muslimien keskuudessa helppo käsittää palaamisena väkivaltaa kannattaviin periaatteisiin.

Kristinusko on periaatteessa tässä suhteessa monipuolisempi. Sen pyhimpiä perimätietoja on periaatteessa ja käytännössäkin mahdollista tulkita rauhanomaisempaa uskonnollisuutta puolustavaksi. Mutta tosin myöskään kristinusko ei ole millään lailla sidottu rauhanomaisiin periaatteisiin, joten historian aikana on vallanpitäjien ja vähän muidenkin ollut helppo tulkita se maallisia ja kirkollisiakin valtapäämääriä tukevaksi. Myös kristinuskon nimissä on periaatteessa helppo ryhtyä hirmutekoihin.

Ensimmäiset syntymänsä jälkeiset vuosisadat kristillinen kirkko tosin vietti suhteellisen rauhanomaista elämää, mutta kristittyjen saatua myöhemmin poliittista valtaa kaikki tai ainakin moni asia alkoi mennä siinä suhteessa huonommin.

Toisaalta on tietenkin muistettava se, että mielinkielin maanmahtavien etuihin ja haluamisiin suhtautumalla kirkko on ylipäätään helpottanut säilymistään hengissä.

Myönteisempiä kristinuskon muotoja on enemmän syntynyt vasta uudella ajalla. Sellaisia kuten kveekarismi ja metodismi. Useimmat nykypäivän kristillisten kirkkokuntien jäsenet ovat kuitenkin sellaisten kirkkojen jäseniä, jotka ovat kulttuurin maallistumisen myötä joutuneet lopulta pakosta hyväksymään ainakin jonkinlaisen uskonnonvapauden.

Palaanpa nyt taas Saatanallisiin säkeisiin. Islamilaisen perimätiedon mukaan uskonnon sen pyhän tarinan mukaan perustanut profeetta Muhammad olisi jossain vaiheessa ollut valmis hyväksymään muita jumalia islamin virallisen Allahin rinnalle. Rushdie oli sisällyttänyt tämän tarinan kirjaansa, ja uskovaiset muslimit olivat tietenkin tästä "riemastuneet", sillä tarina itse asiassa kyseenalaistaa profeetan hengellisen erehtymättömyyden.

Ja siitä tuli sitten tämänkertainen "puukkohippa".

Suomalaisia uskonnollisista vainoista kärsineitä ovat viimeksi kuluneina vuosikymmeninä olleet mm. kirjailija Hannu Salama (s. 1936) ja kielitieteilijä ja myöhempi poliitikko Jussi Halla-aho (s. 1971).

En ole itse buddhalainen – itse asiassa en katso olevani minkään järjestäytyneen uskonnon kannattaja – mutta lopuksi voisin hiukan kehaista buddhalaisuutta. Koska sen keskiössä ei ole uskoa yhteen Jumalaan ja koska se kannattaa lempeää suhtautumista ihmisiin ja eläimiinkin, niin siitä huolimatta, että buddhalaisuus on lähetysuskonto, se ei ole erityisesti kunnostautunut pakkokäännyttämisessä 2500-vuotisen historiansa aikana.

Mainitsenpa vielä juutalaisenkin uskonnon, joka taas on mielestäni suhteellisen myönteinen siksi, että koska se ei ole lähetysuskonto – se on oikeastaan etninen uskonto –, niin se ei ole kannattanut eikä harjoittanut ollenkaan pakkokäännyttämistä. Ja on siitä syystä myös säilynyt pienenä uskontona.

keskiviikko 10. elokuuta 2022

Kirottujen sota

Noin kolme kuukautta sitten olin laittanut tietokoneeni näytönsäästäjässä näkymään historiallisesta Spartacus-tv-draamasarjasta peräisin olevan ristiinnaulitsemiseen liittyvän kuvakokoelman. Jostain syystä näiden kuvien katsominen ei masenna minua ollenkaan. Minusta tuntuu, että kokoelma kertoo jotain todellista elämästä.

torstai 4. elokuuta 2022

Miten saada aikaiseksi tummaihoinen ihminen

Voi olla monia tapoja saada aikaiseksi tummaihoinen ihminen, mutta tässä esittelen yhden niistä:

Otetaan suuri joukko lisääntymiskykyisiä ihmisiä, esim. puolalaisia. Kantapuolalaisilla on keskimäärin kantasuomalaista, tai -saamelaista, hieman tummempi iho.

Pariutetaan puolalaisia keskenään, ja otetaan jatkoon tummaihoisimmat, joita taas pariutetaan. Lopulta meillä on joukko tummaihoisia ihmisiä.

PS. Minulla ei ole mitään puolalaisia(kaan) vastaan. Eikä tummaihoisia ihmisiä.