keskiviikko 29. kesäkuuta 2022

Roomalainen sekä nk. roomalainen tervehdys

Muinaiset roomalaiset tervehtivät toisiaan näin: jos tervehdittävä oli vain yksi ihminen, he sanoivat "salve", ja jos tervehdittäviä oli useampi kuin yksi, he sanoivat "salvete".

"Salve" on siis yksikön toisen persoonan imperatiivin muoto latinan verbistä "salvere". Monikon toisen persoonan muoto taas kuuluu "salvete". On olemassa myös neljä muuta persoonamuotoa.

Salvere-verbi merkitsee: olla terve, voida hyvin. Mukava verbi käyttää tervehtimiseen.

Hyvästellessä roomalaiset taas sanoivat "vale" yksikössä ja valete" monikossa.

Tämän valere-verbin eri merkitykset taas kuuluvat: 1) olla terve, olla voimakas; 2) kyetä, pystyä; 3) tarkoittaa jotakin; 4) vaikuttaa, merkitä, nauttia arvovaltaa.

Miellyttävä verbi tämäkin tarkoitukseensa.

Tapasin ennen vanhaan huvikseni tervehtiä ja hyvästellä ihmisiä aina välillä latinaksi. Heilautin samalla kättäni. Sopivissa tilanteissa. Tämä jatkui siihen asti, kun sain tietää, että muinaiset roomalaiset eivät oikeasti olleet tavanneet tehdä "roomalaista tervehdystä".

Englanninkielisen Wikipedian artikkelin mukaan käsitys "roomalaisesta tervehdyksestä" juontuu roomalaisen taiteen modernista ylitulkinnasta.

Ajatelkaa, kuinka myrtyneeksi Benito Mussolini tulisi, jos vielä eläisi ja saisi tietää asiasta.

keskiviikko 22. kesäkuuta 2022

Jo pelkkä nationalismin hyväksyminen on nationalismia

Ranskalaisen kirjailijan Georges Bernanosin romaanissa Maalaispapin päiväkirja oli sanottu, että pelkkä halu rukoilla on jo rukousta.

Samaan tapaan voidaan sanoa, että jo pelkkä nationalismin hyväksyminen on nationalismia.

keskiviikko 8. kesäkuuta 2022

Poutine, kanadalainen ruokalaji

Poutine on kanadalainen ruokalaji, joka on saanut alkunsa 1950-luvulla Quebecin pikkuravintoloiden asiakkaiden keskuudessa. Ruokalaji koostuu ranskanperunoista, tuorejuustosta ja ruskeasta kastikkeesta. Poutine on sittemmin levinnyt laajalti muuallekin Kanadassa, ja nykyään sitä voi pitää jopa kanadalaisen keittiön symbolina.

Minulle itselleni ei ole vielä suotu kunniaa nauttia poutinea.

Myöskin Venäjän sekurokratiajuntan johtajan Vladimir Putinin sukunimi kirjoitetaan ranskaksi Poutine.

PS. Poutinen syöminen lienee vähän samanlaista kuin seitanin syöminen.

keskiviikko 1. kesäkuuta 2022

Epistokratia, pätevimpien valta, vaihtoehtoinen hallintomuoto, jota en esitä demokratian tilalle

Tässä tällainen katsaus, joka ei kuitenkaan ilmaise minun puoleltani mitään epäröintiä demokratian kannattamisen ja puolustamisen suhteen:

Kanava-lehden numerossa 7/2021 oli Giuseppina Ronzittin ja Tero Tulenheimon kirjoitus Demokratia ja tiedollisen kompetenssin haaste, jossa esitellään yhdysvaltalaisen yhteiskuntafilosofi Jason Brennanin ajatus demokratian korvaamisesta epistokratialla, jossa kelpuutettaisiin päättäjiksi vain poliittisesti pätevät kansalaiset.

Ainakin joihinkin poliittisiin kysymyksiin on olemassa objektiivisesti oikea vastaus.

Brennanin kompetenssiperiaate kuuluu näin: Ellei poliittista päätöstä ole tehty pätevästi ja vilpittömällä mielellä, siltä puuttuu poliittinen auktoriteetti eikä sitä tule panna toimeen. Erityisesti päätöksillä tulee aina olla asianmukaiset perustelut.

Brennan katsoo, että vaikka rajanveto pätevien ja epäpätevien päätösten välillä voi olla vaikeaa, niin ei ole vaikea osoittaa, että demokratioissa äänestäjien enemmistö on normaalisti rajan väärällä puolella, miten rajanveto sitten tehdäänkin.

Brennan katsoo myös, että niin putkiurakoitsijan kuin poliittisen vallan käyttäjän hommat vaativat pätevyyttä.

Mies ei puolusta kuitenkaan epistokratiaa ehdoitta. Kyseessä on vaihtoehtoinen hallintomuoto, jota tulisi kokeilla. Vaikka on varmaa, että sen enempää epistokratia kuin demokratiakaan ei toimi ideaalisesti, on tutkittava, kumpi johtaa parempiin tuloksiin käytännössä.

Artikkelin kirjoittajat mainitsevat myös sen, että poliittisen vallan käyttäjän on kuitenkin mahdoton tehdä päätöksiä pelkästään tiedon varassa. On myös olemassa sellainen asia kuin arvot ja päämäärät – kirjoittajat puhuvat preferensseistä. Poliittisen vallan käyttäjät eivät voi valita näitä tavallisten kansalaisten puolesta.

Jason Brennan on myös kirjoittanut kirjan Against Democracy ("Demokratiaa vastaan"), jossa avaa ajatteluaan.

PS. Voit myös niin halutessasi käydä lukemassa seuraavat neljä demokratiamyönteistä blogimerkintääni: Demokratian seitsemän etua diktatuuria vastaan, Sveitsin hallitusjärjestelmä on demokraattisen kontrollin alla, Suora demokratia – mikä se on? ja Kurdit, Rojava, kommunalismi ja nationalismi, osa 2.