keskiviikko 14. helmikuuta 2018

Demokratian neljä etua diktatuuria vastaan

On diktatuurissa sitten kyse absoluuttisesta monarkiasta, yksipuoluediktatuurista tai vaikka sotilasdiktatuurista, niin demokratialla on siihen verrattuna seuraavat neljä etua:
  • Vallanpitäjät saadaan vaihdettua ilman verenvuodatusta
  • Ihmiset kokevat olevansa osallisina valtiollisessa ja kunnallisessa päätöksentekoprosessissa äänioikeutensa kautta
  • Ihmisten edut tulevat paremmin huomioonotetuiksi demokraattisen prosessin kautta
  • Ihmiset saavat purettua paineitaan osallistumalla demokraattiseen prosessiin

1 kommentti: