tiistai 16. huhtikuuta 2024

Liberalismi on steriili

Tämähän on poliittinen blogi, joten voin sanoa, että olen vuosien varrella flirttaillut paljon liberalismin kanssa. Minulla on itse asiassa valtavasti liberaaleja kantoja.

Olen kuitenkin useita kuukausia sitten keksinyt, millä yhdellä sanalla voin kuvata syytä, miksi liberalismi "puhtaana" ei kuitenkaan välttämättä kauheasti viehätä minua. Se sana on "steriili".

Liberalismi sanoo: yksilö, yksilö, yksilö. Vaikka ihmisyhteisö on muutakin.

Koska siis liberalismi on kannaltani poliittiseksi ideologiaksi liian steriili, se tarvitsee seurakseen verta ja suolenpätkiä, ja minä taidan tietää, mistä niitä löytyy: konservatismista.

Jos pitäisin tästä kiinni, niin silloin minua voisi kutsua liberaaliksi konservatiiviksi tai konservatiiviseksi liberaaliksi.

Liberalismista ottaisin aatteeseeni seuraavat asiat:

  • vapausoikeudet
  • ajatuksen etnisyyden oikeudesta kansalliseen itsemääräämisoikeuteen
  • kriittisyyden uskonnollisia valtajärjestelmiä kohtaan
  • tieteen arvostamisen
  • kansanedustuslaitoksen. Asiaan liittyen, voit niin halutessasi käydä lukemassa blogimerkintäni Demokratian kahdeksan etua verrattuna diktatuuriin.

Konservatismista ottaisin:

  • väkivaltaisen vallankumouksen vastaisuuden. Tarvitsemme yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa kehityksessä evoluutiota, ei revoluutiota. Myönnän kuitenkin, että joissakin tilanteissa voi väkivaltainenkin vallankumous olla psykologisesti välttämätön asia. Vallanpitäjien onkin oikeastaan huolehdittava siitä, että väkivaltaista vallankumousta ei koskaan tarvittaisi.
  • perheen, perinteen, ja uskonnon kunnioittamisen. Tosin uskontoa tarvitsee mielestäni kunnioittaa ainoastaan silloin, kun se ei yritä pakottaa itseään ihmisille.
  • periaatteen, jonka mukaan poliittinen päätöksenteko tulee valmistella ja hoitaa sillä lailla hyvin, ettei siitä seuraa ikäviä, tarkoittamattomia sivuvaikutuksia

Näiden ulkopuolelta ottaisin periaatteessa mukaan myös jonkinlaisen hyvinvointivaltion kannattamisen. Tosin joudun tässä sanomaan, että vaikka sydämeni voi olla keskustavasemmalla, niin lompakkoni on oikealla. Joka tapauksessa, hyvinvointivaltiota voi rikas ja hyvinvoivakin kannattaa sosiaalipasifistisista syistä, jos ei ihmisystävällisistä.

Konservatismi on mielestäni oikeassa siinä, että ihminen voi olla aika paskamainen olento. Tämä tieto on sopusoinnussa sekä alkukirkon tärkeimmän opettajan ja lähetystyöntekijän apostoli Paavalin näkemysten että myöskin modernin tieteen näkemysten kanssa. Ihminen on eläin muiden joukossa, vaikkakin kulttuuria luovana ja säilyttävänä lajina ylivoimaisesti tehokkain kaikista Maapallolla tavatuista. Ihmisellä on omat sosiaaliset vaistonsa, jotka vievät sekä hyvään että pahaan.

Tässä kuvaamaani aatettani voitaisiin mielestäni nimittää vaikka keskustamaltillisuudeksi.

Lopulta olin muuten tullut siihen tulokseen, että toinen tärkeä sisäinen syyni tämän tekstin kirjoittamiselle oli rakentaa eräänlainen henkinen perälauta, joka estää oman liberalismini valumisen woke- ja cancel-ideologioiden puolelle.

Lopuksi haluaisin muistuttaa siitä tunnetusta tosiasiasta, että liberalismi ja konservatismi eivät ole toistensa vastakohtia, vaikka ne vääristyneen yhdysvaltalaisen katsannon mukaan sitä ovat.

torstai 11. huhtikuuta 2024

tiistai 9. huhtikuuta 2024

Ihmisyys pluralismin kautta

Lähestyn sitä tosiasiaa, että olen ihminen, siitä lähtökohdasta, että vaikka kuulumme samaan eläinlajiin homo sapiens, me olemme kaikki samalla erilaisia ja se on ihan okei. Tätä kutsutaan pluralistiseksi asennoitumiseksi.

Itse asiassa lajillamme ei näyttäisi olevan mitään erityisen lajityypillistä kulttuurin muotoa.

Vaikka henkiset ja aineelliset kulttuurit eroavat toisistaan eri ihmisryhmillä, ne ovat silti kaikki ihmisten kulttuureja.

Ihmislajin jäsenillä on joka tapauksessa melkein kaikilla varsin samanlainen anatomia ja varsin samanlaiset aivot. Puhumattakaan geeneistä, jotka kertovat siitä, että me olemme samaa lajia ja olemusta.

Biologiassa lajin määritelmä on se, että eliöt kuuluvat samaan lajiin, mikäli ne pystyvät luonnonoloissa lisääntymään keskenään ja saamaan lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä.

Jotkut yksilöt toki saattavat olla jonkin kehityshäiriön vuoksi lisääntymiskyvyttömiä. Mutta koska heidän vanhempansa ovat kuuluneet samaan lajiin, hekin ovat ihmisiä.

torstai 4. huhtikuuta 2024

Onko minullakin oikeus haitata merkittävässä määrin Suomen taloutta ja yhteiskuntamme jäsenten jokapäiväistä elämää?

Jokaisella on Suomessa pyhä oikeus lakkoilla työnantajaansa vastaan silloin, kun omalla työpaikalla ei ole voimassa työehtosopimusta. Nk. poliittiset lakot voivat kuitenkin olla asia erikseen.

Maamme perustuslain mukaan Suomessa valtiovalta kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Suomen perustuslaissa ei sanota mitään sellaista, että valtiovalta tai osa siitä kuuluisi eduskunnan ulkopuolisille painostusryhmille.

Mutta jos ajatusharjoituksen vuoksi ajatellaan, että ammattiyhdistysliikkeellä on oikeus poliittisiin lakkoihin, joilla protestoida Suomen hallituksen ja eduskunnan enemmistön tahtoa vastaan, niin onko minullakin sama oikeus, vaikka en olekaan ammattiyhdistysliikkeen pomoporrasta tai edes tavallinen jäsen?

Jos minulla olisi valta ja kyky siihen, niin saisinko esim. lopettaa Suomen viennin ja ulkomaantuonnin kahden viikon ajaksi? Entä saisinko lopettaa suurimman osan bussikuljetuksista joksikin aikaa?

Saisinko lopettaa päiväkotien toiminnan viikoksi, jos haluaisin?

Olisiko minullakin oikeus haitata merkittävässä määrin Suomen taloutta ja yhteiskuntamme jäsenten jokapäiväistä elämää rajatun ajan, esim. viikon tai kahden ajan?

Entä jos minulla olisi omasta mielestäni hyvä syy näihin toimiini?

tiistai 2. huhtikuuta 2024

Kaiken pyhän häpäisy?

Olen sitä mieltä, että uskontojen tulee osata käyttäytyä sen sijaan, että ne asettuisivat ihmistapojen ulkopuolelle.

Olenkin keksinyt mielestäni hyvän lakmustestin, joka kertoo sen, minkä uskontojen tulee olla yhteiskunnassa sallittuja:

Uskonnollisen yhdyskunnan ja ideologian, jota se kannattaa, tulee hyväksyä se, että sen pyhiä kirjoituksia häpäistään ryhtymättä kostotoimenpiteisiin tai vaatimatta julkiselta vallalta asiaanpuuttumista.

Minusta valtiopäivät voitaisiinkin aina aloittaa kaiken pyhän häpäisyllä. Koottaisiin yhteen kaikkien uskontojen pyhät kirjoitukset ja poltettaisiin ne. Jos jokin uskonnollinen yhdyskunta ei hyväksyisi omien pyhien kirjoitustensa häpäisemistä tällä tavoin kerran neljässä vuodessa, se kiellettäisiin, ellei se olisi jo kielletty.

Vain demokratian edessä nöyrät uskonnot olisivat siis sallittuja.

I PS.:

Mielestäni voitaisiin yhtä hyvin silkan tasa-arvon vuoksi samalla kertaa polttaa kaikkien puolueiden periaate- ja tavoiteohjelmat.

Ja mielestäni poltettavien joukkoon olisi hyvä vielä sisällyttää myös Adolf Hitlerin ikivihreä Taisteluni-kirja, Neuvostoliiton suuren perustajan V. I. Leninin pari ideologisesti tärkeintä teosta ja "puhehenkilö" Maon Pieni punainen kirja.

II PS.:

13. marraskuuta tänä Jeesuksen vuonna 2024 tulee julkaistumaan eräänlainen päivitys tähän kysymyksenasetteluun liittyen. Lupaan, että se tulee olemaan kohtuullinen ja maltillinen.

torstai 28. maaliskuuta 2024

Tylsää, mutta sain aikaiseksi 10.000 sanan sanaston

Viime vuoden 2023 marraskuussa tuli viisi vuotta täyteen siitä, kun olin alkanut tehdä nettisivuilleni Lingua Franca Novan sanastoa. Annoin sille myöhemmin nimeksi Lingua Franca Novan kohtuullisen kokoinen sanasto.

Lingua Franca Nova – tuttavallisemmin elefen – on yhdysvaltalaisen psykologian professorin C. George Boereen kansainväliseksi apukieleksi kehittämä kieli, jonka hän julkaisi internetissä vuonna 1998.

Kansainväliseksi apukieleksi kehitetyissä kielissä kyse on siitä, että ajatellaan, että tulisi olla kansainvälistä yhteydenpitoa ja viestintää varten etnisesti puolueeton kieli, joka ei olisi kenenkään ainakaan ainoa äidinkieli. Kielen helppoa opittavuutta pidetään myös yleensä arvossa apukielten harrastajien parissa. Volapük kuulemma ei kuitenkaan ollut kauhean helppo. Siksi esperanton ilmestyttyä vuonna 1887 lukemattomat volapükistit vaihtoivat esperantoon. Tosin esperantostakin on sanottu, että se on vain näennäisesti helppo kieli.

Tähän aikaan mennessä esperanto on harrastajamäärältään ollut kuitenkin luultavasti käytetyin kaikista kansainvälisiksi apukieliksi kehitetyistä kielistä. Mutta esperantoa on harrastettu kohta jo 150 vuoden ajan, joten sillä on ollut aikaa muodostaa kannattajayhteisöä.

Sanon nyt jotain ajankohtaista esperantoksi:

Nun estas paska soleno.

LFN:n kielioppi on erittäin yksinkertainen sekä (lähes) täysin säännöllinen ja on hyvin samantapainen kuin romaanisissa | kreolikielissä. Kielen sanasto perustuu ennen kaikkea ranskaan, italiaan, portugaliin, espanjaan ja katalaaniin. Kieltä kirjoitetaan täysin äänteenmukaisesti.

LFN on mielestäni melko helppo oppia, mutta se, että kielessä on vain yksi menneen ajan aikamuoto, sekä se, että se ei myöskään sisällä adverbien päätettä, voi hidastaa aluksi kielen käytön oppimista joillakin. Kielen liika yksinkertaisuus voi joskus iskeä takaisin.

Lingua Franca Novan käyttäjäyhteisö on ehtinyt muodostua jo tähän päivään mennessä kohtuullisen virkeäksi, olen ollut huomaavinani. Elefeninkielisessä Vicipediassakin on tällä hetkellä jo (ainakin) 4249 artikkelia.

Olen syvästi kiintynyt Lingua Franca Novaan, vaikka en edes usko sen olevan juuri se kieli, jota oikeasti kannatan kansainväliseksi apukieleksi. Jokaisella pitää kuitenkin olla jokin harrastus. Joku voisi nyt sanoa, että ihan kuin en oikein pitäisi arvossa sitä, kuinka supermassiivisessa määrin olen nähnyt vaivaa kielen parissa.

LFN-projektini on osa pitkäaikaista hullu kielimies -projektiani.

24. tammikuuta tänä Jeesuksen vuonna 2024 sain 10.000 sanan kokonaismäärän sanastossani vihdoinkin täyteen!

Pidin asian kunniaksi maaliskuun viidentenä päivänä yhdistyksessäni pienimuotoiset juhlat asian kunniaksi.

Olen pitänyt nyt jo vuosia myös blogia Progresiste con grasia, joka sisältää lähinnä suomesta elefeninkielelle kääntämiäni tekstejä tästä blogistani Oi kurjulaiset kultamunat. Blogin oikeinkirjoitus on usein enemmän tai vähemmän horjuvaa. Sen nimi tulee siitä, että kuvittelen olevani jollakin lailla edistyksellinen, sekä siitä, että ajattelen armon ja armollisuuden olevan edistyksellisyydelle hyvä lisä matkaan.

Bon pascua!

...

(Yli vuosi sitten olin joutunut tekemään 1990-luvun loppupuolelta saakka samassa osoitteessa sijainneet nettisivuni uusiksi, kun Elisa lopetti tekniikaltaan vanhentuneen kotisivupalvelunsa, joka ei ilmeisesti myöskään enää viimeisinä aikoinaan ollut tuottanut sille mitään lisäarvoa. En kauheasti suuttunut asiasta, koska ymmärsin. Päädyin silloin valitsemaan uudeksi alustaksi sivustolleni ilmaisen Google Sites -palvelun, josta minulla oli ollut lievästi aikaisempaa kokemusta. Kyllä siinä oli hirveä nysvääminen, mutta lopulta sain kuitenkin sivustoni tehdyksi uusiksi loppuun. Vain joitakin harvoja vanhan sivustoni sivuja jätin muuntamatta uuteen sivustooni. Sanastoni sisällön muuntaminen uudelle sivualustalle muuten vaati melko paljon inhottavaa mikronysväämistä.)

tiistai 26. maaliskuuta 2024

Kulttuurin kyky epäillä itseään

Mielestäni yksi parhaita puolia länsimaisessa kulttuurissa on sen kyky epäillä itseään. Tämä on globaalissa katsannossa nimittäin melko epätavallista. Toisaalta sama hyvä puoli voi myös johtaa kulttuuriseen ja etniseen itsemurhaan, kun on muita kulttuureita, jotka ovat enemmän varmoja itsestään. Varsinkin kun joukossamme elää runsaasti ihmisiä, jotka ovat valmiita kulttuuriseen ja etniseen itsemurhaan, ja he sitten vetävät muutkin ihmiset mukanaan tuhoon.

Sanonkin heille: jos koet itse olevasi syyllinen kolonialismiin, niin älä itsetuhovietissäsi vedä muita mukanasi tuhoon.