keskiviikko 6. joulukuuta 2023

Poliittisia ideologioita vastakohtineen

Useita kuukausia sitten olin osallistunut erääseen kyselypaneeliin, jossa udeltiin vastaajien poliittisia näkemyksiä tms. Jotenkin kyselyn tekijät olivat onnistuneet mokaamaan asettamalla konservatismin ja liberalismin toistensa vastakohdiksi. Kyselystä sain inspiraation tämän blogimerkinnän kirjoittamiseen.

Mutta tässä olisi joitakin todellisia poliittisia vastakohtapareja:

Konservatismi kunnioittaa uskontoa ja perinteitä ja varsinkin itselleen sopivanlaisia auktoriteetteja. Konservatismi suhtautuu kriittisesti ajatukseen ihmisestä pohjimmiltaan hyvänä olentona.

Konservatismin vastakohta on radikalismi, eli perinpohjaisten syvällisten muutosten ajaminen yhteiskuntaan. Radikalismin mukaan kunnollinen yhteiskunta on kuin munakas, jota ei välttämättä saa aikaan rikkomatta munia eli ihmisiä.

Liberalismi taas on vapautta, yksilöä, tiedettä ja edistystä kannattava ideologia. Se kieltää syntyperään perustuvat valta- ja moraaliset järjestelmät, ja yksilönvapaus on sille keskeistä.

Liberalismin vastakohta on autoritaarisuus eli uskominen auktoriteetteihin. Autoritaari alistuu auktoriteetin ohjaukseen enempiä kyselemättä.

Sosialismi on ideologia, joka kannattaa tuotantovälineiden ja rahoituslaitosten julkista omistusta.

Sosialismin vastakohta on minarkian eli nk. yövartijavaltion kannattaminen. Minarkismissa valtio verottaa ja sillä on oma oikeusjärjestyksensä, mutta valtion tehtävät on muuten supistettu melko minimaalisiksi. Nk. yövartijavaltio pitää yllä poliisia ja asevoimia sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden takaamiseen ja yhteiskunnallisen järjestyksen ylläpitoon ja yksityisen omistusoikeuden takaamiseen, mukaan lukien yritystoiminta. Toisen tulkinnan mukaan taas anarkokapitalismi on sosialismin vastakohta. Anarkokapitalismissa yhteiskunnallisen ja valtiollisen elämän perusta on yksityisyrityksissä, jotka määrittävät säännöt, joiden mukaan eletään.

keskiviikko 29. marraskuuta 2023

Taiwan edustaa koko Kiinaa

Perinteisesti paitsi manner-Kiinassa, niin myöskin Taiwanissa on ajateltu, että heidän maansa ovat osa samaa maata ja kansakuntaa. Kuitenkin jotkut nykyään Taiwanissa ovat rohjenneet ruveta kyseenalaistamaan tätä, koska maan kansalaisissa on vuoden 1949 jälkeen, jolloin kommunistinen puolue oli voittanut Kiinan sisällissodan, vuosikymmenten kuluessa syntynyt tunne omasta erityisyydestä. Tämä on tietenkin herättänyt manner-Kiinan kommunistisessa puolueessa suurta vihastusta, ja heikäläiset ovat pitäneet tätä laajalti huonona siirtona. Jos manner-Kiina luulee siihen jossain vaiheessa kykenevänsä, se yrittää ottaa Taiwanin omakseen.

Mutta minun mielestäni Taiwanin saarivaltio edustaa paitsi itseään, niin oikeastaan myös koko mantereen puolella sijaitsevaa Kiinaa. Tämä johtuu siitä, että Taiwanissa kansalaisilla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa siihen, ketkä heitä hallitsevat. Sitä kutsutaan demokratiaksi. Mantereella sijaitsevaa Kiinan ns. kansantasavaltaa taas hallitsee kommunistinen puolue yksinvaltaisesti ja kansalaisiltaan kysymättä, joten se ei varsinaisesti edusta kiinalaisia.

torstai 23. marraskuuta 2023

Äärioikeisto- ja äärivasemmisto-termien merkitykset

Natseja ja Italian alkuperäisiä fasisteja on tavattu nimittää äärioikeistolaisiksi.

Kuitenkaan ei voi mitenkään sanoa kummankaan aatesuunnan edustajien olevan kovin oikeistolaisia. Liberalismiwikissa jopa tuodaan ilmi sellainen seikka, että natsi-Saksan hallitsevan puolueen politiikka oli ollut vasemmistolaisempaa kuin Suomen Vasemmistoliiton.

Espanjan falangisteja voi toki jossain määrin nimittää oikeistolaisiksi, koska he olivat liitossa Espanjan katolisen kirkon ja suurmaanomistajien kanssa.

Mutta siis melko yleisesti voidaan natseja ja ehkä fasistejakin nimittää äärivasemmistolaisiksi. Fasisteja voisi mielestäni nimittää myös äärikeskustalaisiksi.

Ovat kommunistitkin äärivasemmistolaisia, vaikkakin vielä natsejakin vasemmistolaisempia, sillä kommunistien ohjelmaan on kuulunut ennen modernia manner-Kiinaa kaikkialla maailmassa kaikkien tai lähes kaikkien tuotantovälineiden, sekä rahoituslaitosten, ottaminen julkisen vallan omistukseen.

Niin natsien kuin kommunistien kuin fasistienkin menetelmiin ja tavoitteisiin ovat myös kuuluneet poliittinen väkivalta ja poliittisten oikeuksien – mukaan lukien sananvapaus – ottaminen pois kansalaisilta. Natsit olivat myös varsin selkeästi rasistinen aatesuunta. Siinä on syitä nimittää näitä aatteita ääri-ideologioiksi.

Natsismi ja fasismi eroavat mielestäni toisistaan myös siinä, että natsismi on paikallinen ideologia, jonka tarkoitus on tuottaa etua ainoastaan saksalaisille tai yleensä "germaaniseen rotuun" kuuluville, kun taas fasismi on globaali ideologia; sitä voivat soveltaa missä päin maailmaa ketkä tahansa.

Perustelen asiaa myös sillä, että järkevää olisi nimittää äärioikeistolaisiksi sellaisia ihmisiä, jotka kannattavat joko minimivaltiota taikka anarkokapitalismia. Minimivaltio on valtio, jossa julkisen vallan tehtäväksi katsotaan lähinnä vain yleisen turvallisuuden ja oikeusjärjestelmän ylläpito. Anarkokapitalismi taas on yhteiskuntajärjestelmä, joka perustuu yksityisiin yrityksiin. Ne siis muodostavat anarkokapitalismissa itse väkivaltakoneiston ja oikeusjärjestelmän.

Toisaalta varmaan olisi järkevää nimittää äärioikeistolaisiksi myös mitä tahansa oikeistolaisia diktatuureja.

tiistai 21. marraskuuta 2023

Tuli käytettyä uskonnonvapausteemaista vaalikonetta alkuvuoden eduskuntavaalien yhteydessä

Julkaisen tämän hiukan myöhäisessä vaiheessa, mutta julkaisen siltikin. Tulin käyttäneeksi alkuvuodesta eli kuluvan vuoden 2023 keväällä pidettyjen eduskuntavaalien yhteydessä uskonnonvapausteemaista vaalikonetta, joka herättää tietyissä piireissä suurta vihastusta ja joissa sitä on laajalti pidetty huonona siirtona, ja sijaitsi Uskonnonvapaus-sivustolla.

Se toimi siten, että ehdokkaat järjestettiin oman pistemääränsä mukaiseen järjestykseen. Kone esitti puolueiden paremmuusjärjestyksen, mutta se ei vaikuttanut ehdokkaiden järjestykseen. Muutoin samat pisteet saavista ehdokkaista tuli ensimmäisenä se, joka oli vastannut vaalikoneeseen ensimmäisenä.

Vaalikoneessa sai myös merkittyä kysymyksen halutessaan tärkeäksi, ja se kasvatti kysymyksen merkitystä painokertoimella 2,3.

Listaan tähän vaalikoneen kysymykset ja vastausvaihtoehdoista lihavoin sen, millä lailla olin itse vastannut äänestäjänä:

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

 • Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.
 • Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.
 • Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.
 • En vastaa / ei mikään ylläolevista

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

 • Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.
 • Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.
 • Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.
 • En vastaa / ei mikään ylläolevista

3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

 • 18 vuotta on sopiva ikäraja.
 • 15-vuotiaan tulee voida päättää itse.
 • Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.
 • En vastaa / ei mikään ylläolevista

4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

 • Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
 • Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.
 • Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.
 • Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.
 • En vastaa / ei mikään ylläolevista

5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

 • Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.
 • Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.
 • En vastaa / ei mikään ylläolevista

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

 • Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.
 • Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.
 • Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.
 • En vastaa / ei mikään ylläolevista

7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?

 • Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.
 • Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.
 • En vastaa / ei mikään ylläolevista

8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?

 • Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.
 • Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.
 • Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.
 • En vastaa / ei mikään ylläolevista

9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

 • Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.
 • Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.
 • En vastaa / ei mikään ylläolevista

10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?

 • Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.
 • Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.
 • En vastaa / ei mikään ylläolevista

11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?

 • Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.
 • Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.
 • En vastaa / ei mikään ylläolevista

Kuten vastauksistani voi huomata, niin uskonnonvapauskysymyksissä minä seilaan melko lailla samoilla seuduilla kuin liberaalit ja marxilaiset.

keskiviikko 15. marraskuuta 2023

Yhdelläkään puolueella ei ole hallussaan koko totuutta

Yhdelläkään poliittisella puolueella ei ole hallussaan koko totuutta. Jos joku niistä kuvittelee muuta, niin sellaisen ei pitäisi osallistua vaaleihin demokratian oloissa.

tiistai 7. marraskuuta 2023

Ihmisoikeudet, kansalaisoikeudet, kansan etu ja mielikuvitus

Ihmisoikeudet ovat sosiaalinen konstruktio. Ihminen on siis keksinyt ne, ja ne sijaitsevat pelkästään kunkin asiaan uskovan yksilön päässä kuten kaikki muutkin henkilökohtaiset uskomukset. Platonia mukaillen voisin väittää, että ihmisoikeudet sijaitsevat tavallaan eräänlaisessa ideamaailmassa.

Kyllä ihmisoikeudet ovat olemassa, jos niihin uskoo. Nimittäin uskojan päässä. Ihmisyhteisökin voi toteuttaa piirissään ihmisoikeuksia, jos se niihin uskoo.

Kansalaisoikeudet sen sijaan ainakin minusta vaikuttavat sijaitsevan pilviä lähempänä maanpintaa. Kukin valtio, ja se on myös myös sosiaalinen konstruktio, määrittää kansalaisoikeudet kansalaisilleen. Valtio on järjen instrumentti. Tämäkin väite on sosiaalinen konstruktio.

Minusta on selvää, että pelkän yksilön sijaan poliittisen toiminnan ytimessä tulee olla kansan edun. Tämä on tosin vain minun mielipiteeni. Monilla muillakin on kuitenkin sama mielipide. Tämä ei tosin todista mitään.

Jotkut tosin ovat sitä mieltä, että myös kansa on sosiaalinen konstruktio. Niin se onkin. Ainakin minun mielestäni. Mutta niin voi sanoa kaikista sellaisista ihmisyhteisöistä, joiden kaikkia muita jäseniä niihin kuuluvat eivät tunne henkilökohtaisesti.

Tällaisia isompia ihmisyhteisöjä pitää yhdessä jonkinlainen yhteinen kertomus. Sekin on sosiaalinen konstruktio.

Muita sosiaalisia konstruktioita ovat mm. jumalat, henget, ajatus siitä että kaikki tapahtumat ovat elävien olentojen aiheuttamia, sielu, aaveet, elämän tarkoitus, jumalan tai esi-isien henkien taivutteleminen riiteillä, rukouksen voima, rahajärjestelmä, kuolemanjälkeinen elämä, eettiset päämäärät, pankkien vakavaraisuus, eksistentiaalinen ahdistus, luovuttamaton ihmisarvo ja eläinten oikeudet. Tai ainakin ne ovat mielikuvitusta.