torstai 30. heinäkuuta 2020

Tappoivatko saamelaiset Suomen alueella ennen heitä edeltäneet ihmiset sukupuuttoon?

Näin kuuluu Seura-lehden sivuilla 23.7.2020 julkaistun artikkelin tiivistelmä:
Moni kansallismieliseksi tai nationalistiksi itseään kutsuva unohtaa, että Suomessa hän palvoo keksittyä valtiota. Oikeasti asumme täällä saamelaisten mailla, heitä syrjään työntäneinä maahanmuuttajina.
Mutta nykyisen Suomen alueella asui ihmisiä myös ennen esisaamelaisten saapumista. Asuivatko siis saamelaiset alueella hyvän aikaa heitä edeltäneiden ihmisten mailla, näitä syrjään työntäneinä maahanmuuttajina?

Wikipediassa sanotaan, että jääkauden päättyessä Suomen alue alkoi paljastua noin 13.000 vuotta sitten, ja jää hävisi lopullisesti Käsivarren Lapistakin noin 10.500 vuotta sitten.

Ja maan paljastuttua alueelle ilmeisesti muutti suhteellisen välittömästi ihmisiä. He seurasivat vetäytyvän jään reunaa.

Jääkauden päätyttyä Suomenniemellä tuli olemaan useita peräkkäisiä tai rinnakkaisia kulttuurialueita, joilla puhuttiin lukuisia sittemmin kadonneita kieliä, ja ne saattoivat jopa kuulua eri kielikuntiin.

Meillä ei ilmeisestikään ole juuri mitään käsitystä siitä, millaisia kieliä alueella puhuttiin ennen esisaamelaisten saapumista.

Ilmeisesti esisaamelaiset eivät ottaneet nirriä pois ainakaan kaikilta heitä alueella välittömästi edeltäneiden ihmispopulaatioiden jäseniltä. Kuten ihmiskunnan historiassa niin monesti on käynyt muutenkin, niin monet "alkupopulaatioitten" ihmisistä vaihtoivat kielensä saamelaiseen kieleen.

Lopulta saame oli valtakieli koko Etelä-Suomessa mahdollisesti lukuunottamatta Lounais-Suomea, jossa jo 500 eKr. oli esisuomenkielistä asutusta. Näiden ihmisten kieli oli saapunut alueelle Virosta.

Suomen kielen esimuoto levisi Lounais-Suomesta pikku hiljaa itään. Todennäköisesti kieli levisi ensimmäkseen sen vuoksi, että esisaamelaiset kokivat heidän kielensä jotenkin arvokkaaksi pääomaksi. Saamen kieli joutui pikku hiljaa väistymään.

Suomen kielen esimuoto saapui alueelle lopulta myöskin idästä Karjalan kautta ja työnsi sitten länsimurteita takaisinpäin.

Saamen kieli levisi lopulta Pohjois-Suomeen sen etelässä harvinaistuessa.

Historiallisessa katsannossa saamen kielet eivät ole paljoakaan alkuperäisempiä kieliä Suomenniemellä kuin suomen kielikään.

Mitä taas tulee ko. artikkelitiivistelmän puheeseen "keksitystä valtiosta", niin ovathan myös sellaiset nykyään suositut aatteet kuin demokratia, vihreä liike, työväenliike, romanttinen rakkaus avioliiton perustana ja sananvapaus yhtä lailla keksittyjä asioita. Mutta se että ne ovat keksittyjä, ei kuitenkaan tarkoita, että ne olisivat jotenkin arvottomia.

Suomessa on myös keksitty sellainen asia kuin Suomen kansa. Ja myös sellainen kansa kuin saamelaiset.

...
PS. 5.8.2929:

Ja jäi sellaisenaan huomioimatta ja kommentoimatta artikkelin erityisen virheellinen ja outo kohta: "Jääkauden loputtua 10 000 vuotta sitten näille sijoille alkoi tulla väkeä, kun maa suli ensin rannikolta. Tulijat olivat saamelaisia, jotka asuttivat tyhjän maan, pyysivät ruokaa vedestä ja maalta. Saamelaiset ovat tämän niemen alkuperäiskansa." Että mitä paskaa, täytyy sanoa.

Wikipedian kantauralia koskevassa artikkelissa sanotaan: "Kantaurali on perinteisesti ajoitettu noin vuoteen 4000 eaa. Nykyisin eräät tutkijat suosivat kuitenkin uudempia ajoituksia ja ajoittavat kantauralin suunnilleen vuoden 2000 eaa. tienoille." Jos uralilainen kantakieli syntyi noin vuonna 2000 eKr., niin saamelaisen kantakielen on täytynyt syntyä paljon tätä myöhemmin. Saamelaiskieliä käsittelevässä Wikipedia-artikkelissa puolestaan sanotaan: "Kielitieteilijä Ante Aikio on esittänyt, että kantasaame on eriytynyt omaksi kielekseen joko Etelä-Suomessa tai Karjalan alueella ja levittäytynyt pohjoiseen Fennoskandiaan esiroomalaisella rautakaudella (500 eaa. – 0)." Samassa artikkelissa sanotaan myös: "Kielitieteilijä Jaakko Häkkinen ajoittaa saamen leviämisen Lappiin ajanlaskun alkuun (0–200 jaa.). Kielitieteilijä Knut Bergslandin mukaan keskisestä Skandinaviasta tuli saamenkielinen keskisellä rautakaudella, noin 500-luvulla jaa."

tiistai 28. heinäkuuta 2020

Sain päähäni hassun ajatuksen

Minulla on nykyisin taipumusta sekä uskonnottomuuteen että lievään kveekarismiin. Siitä huolimatta, että minulla ei ole ollut vähäisintäkään taipumusta katolisuuteen, sain äskettäin päähäni seuraavanlaisen hassun ajatuksen:

Mitäs jos olisi olemassa sellainen kirkkokunta, joka ei keskittyisi dogmeihin vaan lähinnä nk. sakramentteihin. Ja niitä olisi täydet seitsemän kuten roomalaiskatolisessa kirkossa: kaste, vahvistus (konfirmaatio), pappeus, avioliitto, ehtoollinen, parannuksen sakramentti eli rippi ja sairaiden voitelu.

Jumalaan ei olisi kirkossa edes papin pakko uskoa, vaan kirkon opissa ainoastaan ehdotettaisiin, että kirkon jäsen voi niin halutessaan avautua korkeammalle voimalle.

Kirkko suhtautuisi suvaitsevaisesti niihin uskontoihin ja oppeihin, jotka eivät pyri viemään toisinajattelijoilta uskonnonvapautta ja suvaitsemattomasti taas niihin uskontoihin ja oppeihin, jotka pyrkivät viemään toisinajattelijoilta uskonnonvapautta.

No tämä oli vain sellainen ajatus.

tiistai 21. heinäkuuta 2020

Raiskaamisen ja abortin vastustaminen perustuvat tunteisiin

Saatan sanoa: "Jumalan tahtoa ei voi vastustaa!" Mutta jos minulta kysytään, että mitä Jumala sitten tekee tai on tehnyt, niin vastaan, etten tiedä.

Kaikki uskonnolliset väitteet Jumalasta, jumalista, sielusta, sielunvaelluksesta, karmasta, taivaasta ja helvetistä ovat sellaisia, ettei niiden puolesta löydy todistusaineistoa empiirisen tieteen keinoin.

Yleensä ihmiset eivät ajattele, että sama pätisi myös etiikan väitteisiin. Mutta ei etiikan väitteille, että jokin on oikein tai väärin, löydy myöskään empiiristä todistusaineistoa.

Periaatteessa on ihan makuasia, mitä ihminen ajattelee uskonnollisista ja etiikan väittämistä. Mutta merkitystä ihmisten elämille on toki siinä, että millainen vaikutus niillä väittämillä on.

Itse henkilökohtaisesti pidän erinomaisena esim. sitä, että kovin harva suomalainen tai Suomen kansalainen hyväksyy orjuuden.

keskiviikko 15. heinäkuuta 2020

Mihin kaikkeen nationalismi ja sosialismi voivat johtaa

Helsingin sanomat -lehden eilen 14.7.2020 julkaisemassa pääkirjoituksessa esitetään, että Jugoslavian hajoamissotien aikana Bosniassa ja Hertsegovinassa sijaitsevassa Srebrenican kaupungissa vuonna 1995 tapahtunut nk. muslimikansaan kuuluvan yli 7000 miehen ja pojan joukkomurha, jonka serbijoukot toimeenpanivat, muistuttaa vakavasti siitä, mihin etninen nationalismi voi johtaa.

Väite on tietysti täysin totta.

Etninen nationalismi voi johtaa rasismiin. Yhdysvaltain neekeriorjuus ja myöhempi institutionalisoitu rotuerottelu ovat myös hyvä esimerkki siitä. Hitlerin Saksan 1940-luvulla toimeenpanema juutalaisten kansanmurha on mahdollisimman äärimmäinen esimerkki asiasta.

Etninen nationalismi voi johtaa myös sellaisiin historiassa tapahtuneisiin asioihin kuin Suomen kansallinen herääminen, Suomen itsenäistyminen Venäjän vallasta, Talvisodan ihme, suomalaisen yhteiskunnan sisäinen luottamus ja hyvinvointivaltio.

Tai vaikka Irlannin ja Intian itsenäistymiseen Yhdistyneen kuningaskunnan vallasta. Tai vaikka yleensä siirtomaajärjestelmän purkautumiseen.

Etnisestä nationalismista on siis moneksi, niin hyvään kuin pahaan.

Voimme käsitellä myös sitä, mihin sosialismi voi johtaa.

Sosialismi voi johtaa sananvapauden ja poliittisten vapauksien alasajoon, kuten on käynyt Neuvostoliitossa ja muissa marxistileninistisissä maissa. Se voi johtaa myös Vankileirien saaristoon, kuten Neuvostoliitossa ja Pohjois-Koreassa on tapahtunut. Myöskin se voi johtaa oman kansan kansanmurhaan, kuten kävi Pol Potin Punaisten khmerien Kamputseassa. Se voi johtaa myös juutalaisten alentamiseen toisen luokan kansalaisiksi, kuten tapahtui Neuvostoliitossa. Ja se voi myös melko järjestelmälliseen naisten ja tyttöjen joukkoraiskaamiseen. Tähän syyllistyivät Neuvostoliiton sotilaat toisen maailmansodan lopulla ja jonkin aikaa sen jälkeenkin.

Sosialismi voi johtaa myös, demokratiaan, työntekijöiden oikeuksien puolustamiseen, huokeaan terveydenhuoltojärjestelmään, maksuttomaan koulutukseen ja hyvinvointivaltioon.

Sosialismistakin on siis moneksi.

PS. Professorin ajatuksia -blogissa julkaistui merkintä, jossa annetaan ymmärtää, että vaikka HS:n näkemys kansallismielisyydestä monikulttuurisen liittovaltion hajoamisen taustalla pitää sinänsä paikkansa, niin analyysi jää vajaaksi eikä tavoita perimmäistä syytä, joka oli monikulttuurisen valtion, Jugoslavian, luominen noin sata vuotta aikaisemmin.

maanantai 13. heinäkuuta 2020

Saako Jeesuksen esittää mustan miehen näköisenä

Uutisen mukaan Venäjän ortodoksisen kirkon arvovaltainen edustaja, arkkitehtuurin ja restauroinnin asiantuntijaneuvoston puheenjohtaja arkkipappi Leonid Kalinin on ottanut kantaa maailmalla Black Lives Matter -liikkeen myötä esiin putkahtaneeseen taipumukseen esittää Jeesus Kristus musta-afrikkalaisen näköisenä.

"Eihän Kristus ollut afroamerikkalainen, eihän? Joten sen kuvan täytyy esittää jotain muuta henkilöä", sanoi arkkipappi Kalinin Sputnik Newsille. "Me tulemme Venäjällä pitäytymään tiukasti kirkon opissa", täsmensi arkkipappi julkaisulle. Aiheen miehen kannanottoon on antanut uutisen mukaan englantilaisessa Pyhän Albanin katedraalissa esillepantu teos, jossa Jeesus näyttäytyy musta-afrikkalaisessa hahmossa. Raamatun ja myös historiallisten tietojen mukaan Jeesuksen on täytynyt olla syntyperältään juutalainen.

Uutisessa voi olla jotain häikkää, koska puhutaan afroamerikkalaisesta, vaikka kirkkorakennus sijaitsee Englannissa. Mutta ei anneta asian häiritä.

Uutisartikkelin mukaan risteihin on Suomessa kohdistunut "kritiikkiä", koska niiden arvellaan ärsyttävän "vähemmistöjä". Venäjällä on ilmeisesti myös aikomus pitää ristit näkyvillä kirkkorakennuksissa.

Täytyy kysyä, että mitähän vähemmistöä ristit ärsyttävät. Jos ne oikeasti ärsyttävät jotain vähemmistöä, niin silloin sen vähemmistön tulee luonnollisesti asettua ristin kannattajien asemaan ja myös olla pitämättä esillä oman uskontonsa tai oppijärjestelmänsä symboleita.

Esim. jos risti ärsyttäisi muslimeita, niin silloin islamilaisissa maissakin muslimeiden tulisi poistaa moskeijoistaan korkeat minareetit ja ylipäätään muokata moskeijansa huomiota herättämättömämmiksi, sellaisiksi, etteivät ne suoraan muistuttaisi moskeijoita.

Sama pätee luonnollisesti kaikkien muidenkin uskontojen ja oppijärjestelmien kannattajiin.

Kannattaa nyt huomata, etten väitä, että ristit todellisuudessakin ärsyttäisivät muslimeita.

Mitä taas tulee kysymykseen taiteen esittämästä Jeesus-kuvasta, niin minusta voitaisiin käyttää hyväksi sitä tietoa, mitä meillä on muinaisten juutalaisten ulkonäöstä. Manchesterin yliopiston entinen tutkija, lääketieteelliseen kuvitukseen erikoistunut Richard Neave oli jokunen vuosi sitten tehnyt asiasta mallinnoksen. Nykyään me siis tiedämme, miltä suurin piirtein näytti muinainen Palestiinan juutalainen mies. Toki mallinnos on sikäli karkea, että meillä ei ole mitään tietoa niistä Jeesuksen ulkonäöllisistä piirteistä, jotka erottivat hänet muista aikansa juutalaisista. Kukaan ei ollut huomannut hänen eläessään tehdä hänestä kuvaa tai edes sanallisesti kuvailla hänen ulkonäköään.

Historiallinen Jeesus ei taatusti näyttänyt neekeriltä, mutta ei hän näyttänyt myöskään pohjoismaalaiselta. Tavallaan kuitenkin ymmärrän se, että ihmiset haluavat jumansa olevan ulkonäöltään heitä itseään muistuttava. Samaa taiteenlajia on myös harrastettu meidänkin maassamme.

Mutta mitäs jos kuitenkin pyrittäisiin jatkossa jonkinlaiseen historialliseen tarkkuuteen Jeesuksen ulkonäön kuvaamisessa?

En kuitenkaan kannata sitä, että lailla määrättäisiin, minkä näköisenä Jeesus saadaan kuvata.

Toki voidaan sanoa, että jos Jeesus voidaan esittää neekerinä, niin eteläafrikkalainen vapaustaistelija Nelson Mandela voidaan esittää valkoisena. Mikäänhän ei sitä estä. Rahan ansaitseminen sillä voi toki nykyään olla vaikeaa. Mutta ei kaikkea mitata rahassa. Eikä Nelson Mandela edes ole minkään uskonnon tai oppijärjestelmän pyhä hahmo, joten hänen kuvaamisensa valkoisena ei varmaan loukkaisi ketään. Ehdotan, että Benedict Cumberbatch palkataan esittämään Mandelaa suurelokuvassa tai suursarjassa.

PS.:

Jotkut voivat kiinnittää huomiota siihen, että minä käytän nimitystä neekeri negridisen rodun edustajista. Saatan olla viimeinen mohikaani, mutta en ole kuitenkaan koskaan käyttänyt nimitystä pejoratiivisesti. Se että jotkut haluavat termin neekeri olevan pejoratiivinen, ei riitä minulle todistamaan, että sana olisi itsessään sellainen. Minusta sanat musta ja neekeri ovat synonyymeja suomen kielessä ainoastaan sillä erotuksella, että sanaa musta voi käyttää myös adjektiivina. Se että rapakon takana Yhdysvalloissa sanasta negro on tultu siihen tulokseen, että kyseessä on rasistinen nimitys, ei voida päätellä mitään suomen sanasta neekeri, joka on ollut aina neutraali sana. Meillä suomalaisilla ei ole neekeriorjuuden eikä rotuerottelun historiaa. Meidän ei tarvitse kävellä varpaillamme, jos emme halua loukata.

Jos nimittäin suomalainen haluaa käyttää pejoratiivista sanaa neekeristä, niin sellainen on ollut olemassa jo ennestään: nekru.

Voit myös niin halutessasi käydä lukemassa blogimerkintäni Mitä mieltä minä olen neekereistä. Käsittelen kirjoituksessa myös termiä rotu. Olen myöskin vuonna 2013 julkaissut blogissani kirjoituksen, josta voi päätellä, että olen pitänyt eteläafrikkalaista Anglikaanisen kirkon vapaustaistelijapiispaa Desmond Tutua sankarinani.

Mutta täytyy myöntää, että en ole kuitenkaan onnistunut olemaan koko elämääni täysin vailla rasistista mielenlaatua. Olen nimittäin sanonut rasistisesti sekä ruotsalaisista että yhdysvaltalaisista ihmisistä, mitä häpeän.

PS. Lisäsin tekstiin pätkän "Saatan olla viimeinen mohikaani, mutta".

...
PS 14.7.2020: Lisäsin linkin mainitsemaani vuoden 2013 blogimerkintääni. Se oli unohtunut.

keskiviikko 8. heinäkuuta 2020

Soittolistani "Mini", syvällisyyden triumfi

Viime aikoina olen käyttänyt musiikin suoratoistopalvelua Deezeriä. Olen tehnyt sille useita soittolistoja, joista yksi on minimaalisen kokoinen soittolista nimeltään Mini. Selostan tässä, mitä siihen kuuluu ja miksi.

Kaikilla Miniin kuuluvilla kappaleilla on jokin erityinen merkitys minulle. Kappaleet ovat soittolistalla tarkoituksella tietyssä järjestyksessä:
 1. The Leftovers -tv-sarjan ensimmäisen tuotantokauden tunnusmusiikki. The Leftovers on sarja, joka olisi voinut aiheuttaa minulle painajaisunia. Sarjassa on siis kyse siitä, että suuri joukko ihmisiä katoaa samana päivänä jälkiä jättämättä, ja jälkeen jääneet joutuvat sitten selviämään tämän asian kanssa miten taitavat. Jätin itse asiassa sarjan katsomisen kesken, koska se ahdisti minua. Kappale on klassinen, ja ahdistaa minua. Jälkeenpäin kyllä ajattelin, että olisi sittenkin pitänyt katsoa sarja loppuun.
 2. The Leftovers -tv-sarjan kolmannen tuotantokauden tunnusmusiikki. Kappale kuulostaa minun korviini siltä kuin heräisi painajaisunesta ja elämä valveilla olisi ihan mukavaa. Kappale on Iris DeMentin Let the Mystery Be.
 3. Justified -tv-sarjan tunnuskappale, joka on Gangstagrassin Long Hard Times to Come. Sarjan päänäyttelijä Timothy Olyphant kuuluu lempinäyttelijöihin myöskin tähdittämänsä Deadwood-sarjan takia. Justified-sarjassa pääosassa on Raylan Givens, joka on Yhdysvaltain liittovaltion poliisiviraston United States Marshals Service'n, joka hoitaa karussa olevien henkilöiden pidätyksiä, agentti. Sarjaan on tuotu mukavasti paikallisväriä, ja siinä pääosassa ovat myöskin rikolliset, jotka ovat mainioita. Pahin pahis Boyd Crowder on erityisen mainio. Hän toisintaa saksalaisen filosofin Friedrich Nietzschen luomaa yli-ihmismyyttiä.
 4. Supernatural -tv-sarjassa usein kuultu Kansas-yhtyeen kappale Carry on Wayward Son. Supernatural kuuluu kulttisarjoihini, vaikka ei se mikään Babylon 5 olekaan. Olen myös oppinut siitä kaiken tietoni enkeleistä.
 5. Arrogant Worms -yhtyeen kappale The Mountie Song (yhtyeestä ei löytynyt minkäänlaista suomenkielistä artikkelia, mutta hyvähkö englanninkielinen löytyi). Kanada on hyvä maa. Kappale siis liittyy Kanadan ratsupoliisiin. Tuohon linkittämäni video on Chicagon ratsupoliisi -tv-sarjan fanivideo. Tykkäsin kovasti sarjasta. Siinä oli oivaltavaa huumoria. Kanada on kannaltani ikään kuin massiivinen ja kohteliaampi versio Suomesta. Toisaalta se on myös ikään kuin parempi versio Yhdysvalloista. Kanadassa ihmiset omistavat paljon tuliaseita ihan niin kuin Yhdysvalloissa ja Suomessakin, mutta yhdysvaltalaisista poiketen kanadalaiset (kuten suomalaisetkaan) eivät juurikaan tapa niillä ihmisiä. Kanadassa on myöskin julkinen terveydenhuolto, vaikkakin perustuu yksityisiin yrityksiin.
 6. Fleetwood Mac -yhtyeen kappale Everywhere. Tämä kappale oli soinut taustamusiikkina yhdessä 1990-luvulla näkemässäni onnellisessa unessa, joka kylläkään ei ollut luonteeltaan romanttinen. Itse asiassa vasta tätä blogimerkintääni tehdessäni katsoin ensimmäisen kerran kappaleen musiikkivideon.
 7. Enyan kappale Anywhere is. Tämä on kuulostanut minun korviini aina kuin enkelten laululta.
 8. Barry Sadlerin Ballad of the Green Berets. Lauluntekijä kuului Vihreisiin baretteihin, ja tästä on tullut poppoon epävirallinen tunnuslaulu.
 9. Pete Seegerin kappale Union Maid. Olen käsitellyt nk. pääblogissani erästä tärkeää demokraattisen työväenliikkeen haaraa täällä.
 10. Crash Test Dummies -yhtyeen (englanninkielinen artikkeli yhtyeestä vähän pitempi) kappale Superman's Song. Teräsmies ei ollut koskaan aikaisemmin merkinnyt minulle mitään, mutta tähän kappaleeseen tutustuttuani minulle syntyi jonkinlainen suhde hahmoon. Kappaleessa vittuillaan tyhmälle apaattiselle Tarzanille ja kerrotaan tosiasioita Teriksestä. Tämä ei koskaan tehnyt rahaa pelastustehtävällään. Hänellä oli normaali työ, vaikka hän olisi kyennyt milloin tahansa murtautumaan pankkiholveihin. Vaikka hän oli menettänyt perheensä (ja koko lajinsa) synnyinplaneettansa Kryptonin tuhouduttua hän pakotti itsensä unohtamaan sen ja jatkamaan elämäntehtäväänsä. Estäessään rikoksia hän saattoi tuntea houkutusta lopettaa homma, kääntää selkänsä ihmiskunnalle ja liittyä Tarzanin seuraan viidakkoon. Mutta hän jatkoi hommaansa vaihtaen vaatteitaan vanhoissa likaisissa puhelinkopeissa.
 11. Marc Cohnin (englanninkielinen artikkeli vähän pitempi) kappale Walking in Memphis. Suhteellisen yksinkertaisin välinein on saatu aikaan hyvältä kuulostava kappale.
 12. Elvis Presleyn kappale Wooden Heart.
 13. Elviksen G.I. Blues. Olen pitänyt Elviksestä lapsesta saakka.
 14. Anssi Kelan kappale Puistossa. Tämä on aina kuulostanut minun korviini kuin enkellaululta.
PS. 12.7.2020: Lisäsin julkaistessa pois jääneet linkit Fleetwood Mac-, Crash Test Dummies-, Arrogant Worms- ja Kansas-yhtyeistä kertoviin Wikipedia-artikkeleihin. Lisäsin myös linkit Anssi Kelasta, Elviksestä ja Marc Cohnista kertoviin artikkeleihin.

torstai 2. heinäkuuta 2020

Vieraat, toiset, muut

Kun Vihreitten jäsenistö keskimäärin ilmeisesti suhtautuu Perussuomalaisten jäseniin kuin muihin, jotka eivät kuulu samaan porukkaan heidän kanssaan, niin on selvää, että ihmisyyteen kuuluu ajatus jaosta "meihin" ja "muihin".