maanantai 30. syyskuuta 2019

Ajatuksiani sosialismista, työväenliikkeestä, Marxista ja marxilaisuudesta

Aikoinaan, kun teollistuminen syntyi, syntyi sen myötä myös työväenluokka. Aikaisemmin se työväki, mitä oli ollut olemassa, oli ollut hajallaan, mutta nyt heidät koottiin tehtaisiin ja samoihin kaupunginosiin.

Kapitalismin myötä tuli myös kapitalismin mukanaan tuoma riisto. Ja sen ja teollistumisen tuomien epäkohtien kautta syntyi ennen pitkää myös työväenliike. Voimme kutsua sitä sosialismin aatteeksi.

Eräät varhaiset sosialistit uskoivat, että kun vain esitetään hyvä yhteiskunnan parannusohjelma, niin kaikki järkevät ihmiset alkavat toimimaan sen puolesta.

Karl Marx -niminen henkilö (1818-1883) taas oli eri mieltä. Yhteiskunnassa oli vahvoja voimia, jotka toimivat tällaisia uudistusohjelmia vastaan. Nämä eivät luopuisi omista etuoikeuksistaan taisteluitta. Vain vallankumous voisi auttaa työläisiä. Ja vain yhdessä toimimalla työläiset saattoivat toivoa jonain päivänä vielä vapautuvansa. Etuja voi tehokkaasti puolustaa vain yhdessä.

Marx piti häntä edeltäneitä sosialisteja haihattelijoina ja nimitti näitä utopistisiksi sosialisteiksi. Hän itse uskoi asettaneensa sosialismin jaloilleen. Hän halusi perustaa oman sosialismin aatteensa havaittaviin tosiasioihin. Ja että hän tutkikin yhteiskuntaa.

Marx katsoi, että uskonnon kritisointi on edellytyksenä yhteiskunnan kritisoinnille.

Toinen Marxin tunnetuimmista teoksista on hänen yhdessä läheisen työtoverinsa Friedrich Engelsin kanssa kirjoittama kirjanen Kommunistinen manifesti, joka julkaistiin vuonna 1848. Toinen on massiivisenkokoinen teossarja Pääoma, jonka viimeinen osa julkaistiin vasta Marxin kuoleman jälkeen.

Marx kirjoitti myös suuren määrän muitakin kirjoja ja ohjelmallisia kirjasia.

Liberaalit eivät etenkään 1800-luvulla hyväksyneet kovin pitkälle meneviä uudistuksia. Siksi pikku hiljaa marxilainen työväenliike onnistui nousemaan merkittäväksi tekijäksi. Marxilaisten sosialistien lisäksi oli tuohon aikaan olemassa mm. anarkistisia sosialisteja.

Sanotaan, että vaikka Marx varhaisemmassa tuotannossaan piti väkivaltaista vallankumousta sosialistisen uudistusohjelman välttämättömänä edellytyksenä, niin hän kuitenkin olisi myöhemmin kääntynyt sille kannalle, että vallankumousta ei välttämättä tarvita, vaan uudistusohjelma kyetään toteuttamaan porvarillisen demokratian oloissa vähittäisten uudistusten kautta.

Monet kuitenkin suhtautuivat Marxiin kuin erehtymättömään profeettaan, ja hänen kuolemansa jälkeen syntyi eräänlainen marxilainen dogmatiikka.

Vuonna 1899 kuitenkin julkaistui saksalaisen sosialidemokraattisen teoreetikon ja poliitikon Eduard Bernsteinin teos Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie (suomeksi ilmestynyt nimellä Sosialismin edellytykset ja sosialidemokratian tehtävät). Bernsteinista tuli marxilaisuuden revision eli uudelleenarvioinnin suurin nimi. Kirjassaan hän kritisoi niin marxilaisuutta kuin Marxia itseäänkin. Hän kannatti tieteellistä lähestysmistapaa yhteiskunnallisten uudistusten perustaksi. Hän asetti marxilaisuuden taas jaloilleen perustaen sen havaittaviin tosiasioihin. Mies oli vielä Marxiakin marxilaisempi, kun luopui jopa höpisemästä dialektiikasta.

Bernsteinista tuli reformistisen eli vallankumousta kannattamattoman marxilaisuuden suuntauksen perustaja.

Kun Neuvostoliitossa ensimmäisen maailmansodan jälkeen jäätiin vulgaarimarxilaisen totalitaristisen ja dogmaattisen suuntauksen marxismileninismin eli kommunismin (joka alun perin oli ollut osa sosialidemokraattista liikettä) rautakoron alle, niin monessa muussa maassa marxilaisuuden pääsuuntaukseksi tuli bernsteinilainen reformistinen sosialidemokratia. Toisen maailmansodan jälkeen tämä sosialidemokratia eli kultakauttaan.

Karl Marx itse kuvasi itseään: "Tiedän vain sen, että itse en ole marxilainen." Kommunistidiktatuurit ovat lianneet osaltaan Marxin maineen, ja se on sääli. Kuulemma nuori polvi kuitenkin kykenee jossain määrin suhtautumaan Marxiin ilman kommunistidiktatuurien kammottavaa historiaa epäoikeudenmukaisena riippakivenä.

Marx oli ajanut työläisten vapautta, ja kommunistidiktatuurit raiskasivat hänen visionsa.

Reformistinen sosialidemokratia on mielestäni osoittanut hyvin toimivuutensa. Se on osoittanut, että demokratian oloissa vähittäisillä reformeilla kyetään uudistamaan yhteiskuntaa työläisten kannalta parempaan suuntaan. Kun Karl Marx oli vihannut kaikkea moralismia siitä huolimatta, että hän koki suuttumusta työläisten huonon kohtelun ja huonon yhteiskunnallisen aseman vuoksi, niin reformistisessa sosialidemokratiassa oli vahvemmin esillä moraalinen arviointi.

Kun kapitalismia ei sosialidemokratian vallitessa kumota kokonaisuudessaan, niin toki silloin demokratia joudutaan valloittamaan takaisin aina uudestaan. Aina välillä tulee olemaan vahvoja työläisten vastaisia voimia, jotka saavat etujensa puolestapuhujia kansallisiin parlamentteihin. Siitä huolimatta pidän reformistista työväenliikettä parempana kuin mitä tahansa vaihtoehtoa sille.

Vaikka jossain hyvin syvällä sydämessäni haluaisin ehkä olla oikeastaan anarkisti. Anarkistit haluavat lopettaa kapitalismin pohjia myöten ja sitä myötä myöskin valtion kokonaisuudessaan, koska se on (ideologian mukaan) olemassa vain hyväosaisten etujen, jotka sen ovat luoneetkin, vuoksi.

Mutta itse en kykene samaistumaan anarkismiin kovinkaan paljoa. Ihmiskunnan historiassa ei ole milloinkaan todennettu, että kansan suuren enemmistön hyvinvointi voisi syntyä muuten kuin kaavalla sosialidemokratia + valtion ja demokratian olemassaolo + markkinatalous.

Anarkismilla ei ole kunnollista ansioluetteloa. En voi luottaa sen tarjoamaan tulevaisuudenkuvaan, vaikka tunnenkin vetoa siihen.

...
PS. 22.6.2020: Ja sama toisella kielellä: Mea pensas sur sosialisme, promove laboriste, Marx e marxisme.

...
PS. 6.9.2020: Aiheeseen jotenkin liittyen, voit niin halutessasi käydä lukemassa blogimerkintäni Kurdit, Rojava, kommunalismi ja nationalismi, osa 2.

4 kommenttia:

 1. Mainitsit blogimerkinnässä "sosialidemokratia + valtion ja demokratian olemassaolo + markkinatalous" on ehtoina suuremman joukon hyvinvoinnille, mikä on osaltaan totta. Demokratiassa hyvinvoinnin parantaminen on tavoite, jota ei diktatuurissa välttämättä ole tai jos yleensä on, niin se koskee diktaattorin lähipiiriä ei ennemmistön hyvinvointia. Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, josssa jatkuva vaurastuminen ja hyvinvoinnin lisääminen ilman uusjakoa ei onnistu maapallon sietorajojen tullessa vastaan. Hyvinvointia on monesti tehty luonnon kustannuksella, mutta nyt asiat on olleet paremmin ja toivottavasti luontoa kunnioitetaan enemmän. Muistan aina kansanrdio, jossa vanhempi mies soitti ja sanoi, ilman Vihreitä lilluisi kokemäenjoessa vieläkin paskat pitkin jokea virran mukana. Tuo muistikuva saa aikaan aina sen, että luonnon puolesta on hyvä tehdä työtä myös poliittisesti.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Pitemmällä tähtäimellä ei tietenkään taloudellinen kasvu nykyisissä rikkaissa maissa ole edes periaatteessa mahdollista, koska suorastaan fysiikan lait tulevat vastaan.

   Tosin jatkuva taloudellinen kasvu on osaltaan tekijä, joka on pitänyt yhteiskuntia vakaina. Jos taloudellista kasvua ei ole, niin silloin talous on nollasummapeliä. Jos yhdelle annetaan enemmän, niin se on toiselta aina pois. Tämä aiheuttaa riitaa.

   Toivon kuitenkin, että länsimaissa(kin) kyetään ennen pitkää luopumaan taloudellisen kasvun tavoittelusta. Ja jos siihen kyetään, niin toivon, ettei se aiheuta tyytymättömien vallankumousta.

   Globaalisti tulisi saada väestönkasvu loppumaan. Asutuilla alueilla on melko lailla kaikki mahdollinen viljely- ja eläintenkasvatusala melkein jo otettu käyttöön, ja toivon, että esim. Amazonin allasta ei enempää vallata.

   On Vihreät saanut paljon hyvääkin aikaan. Oman puolueen perustaminen on sikäli ollut menestys, että se on tuonut tapetille ympäristön- ja luonnonsuojeluasiat.

   Jossain määrin olemme länsimaissa jo saapumassa hitaan talouskasvun aikaan. Jos kykenemme psyykkisesti toipumaan nollakasvusta, niin olemme onnellisia. Voimmeko muokata kulttuuriamme niin, että se onnistuisi?

   Poista
 2. On kyllä erilaisia ideoita heitetty viljelymään palauttamiseksi esimerkiksi Saharan reuna-aluille, mutta se vaatsi investointeja mm. tuuli ja aurinkovoimaan, jotta riittävä energiansaanti turvattaisiin näillä alueilla veden saamiseksi eri konsteilla. Investointeja varten tarvittava raha on tiukassa ja yleensä hukkunut jonnekin hallinnon rattaisiin, jos joku yleensä on lähtenyt idealistien hankkeita tukemaan.

  Nollakasvu olisi ideaalinen tilanne, mutta silloin on vaikea tehdä rahaa rahalla, sitä suurrikkaat eivät heti sulata, mikä vaikuttaa talouden ajatusketjuihin ja ajatellaan, että nollakasvu vie pohjan hyvinvointiyhteiskunnalta, mikä ei ole välttämättä totta, mutta vaikeasti todistettavissa, kun tuollaisessa tilanteessa ei olla oltu.

  Olen ajatellut vanhan piirretyn sarjan idealistista tilannetta, jossa maapallon ympärillä on aurinkovoimala kehä ja puhdasta energiaa riittää kaikille, ehkä tämän voisi toteuttaa osin Euroopan osalta siten, että Pohjois-Afrikassa olisi valtavat aurinkovoimalat ja kaapelien ja energiansiirron tehokkuuden parantuessa, hävikin vähentyessä siirettäisiin merikaapeleilla Välimeren yli ja Gibaltarin kohdalta myös aurinkosähköä Euroopan tarpeisiin. Tuulisähköähän nyt tuotetaan yli tarpeemme aina välillä, joten se voisi toimia yösähkönä erilaisten aurinkosähkövarastojen kanssa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tekniikka vaatii tosiaan parantumista.

   Jos ei olisi liian iso homma, niin voisi räjäyttää tai kaivaa Pohjois-Afrikan täyteen kanavia, jotka johtaisivat mereen. Tämä lisäisi sademääriä.

   Poista