torstai 30. elokuuta 2012

Sosiaalinen vastuuttomuus ja kristinusko Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa elää vahvana siellä konservatismiksi nimitetty aatesuuntaus, joka nimitys muuten tarkoittaa siellä hieman eri asiaa kuin meillä Euroopassa. Se muun ohella kannattaa näkemystä jonka mukaan jokainen ihminen on oman onnensa seppä ja että ihminen elää melkein kokonaan erossa vaikutuksista, jotka voivat vaikuttaa hänen tulevaan menestymiseensä elämässä. Tämän aatteen johdosta julkinen valta Yhdysvalloissa ei pyri juurikaan tasoittamaan ihmisten mahdollisuuksia lähtöviivoilla, koska aatteen mukaan vain ihmisestä itsestään on kiinni se, mikä hänestä tulee. Tämä oppi toki auttaa ihmistä tekemään parhaansa oman ja perheensä elämän hyväksi, mutta se on jonkin verran epärealistinen, koska yksikään ihminen ei tosiasiassa elä umpiossa ulkoisilta vaikutuksilta eristettynä.

Yhdysvaltain "konservatismi" perustunee jossain määrin kalvinismin vaikutukselle. Alkuperäisen kalvinismin mukaanhan ihminen on etukäteen joko valittu pelastukseen tai tuomittu helvettiin ja valitut tunnetaan suuresta innostaan tehdä työtä ja palvella Jumalaa. Tämän julistuksen maallistunutta satoa siis jossain määrin niitämme nykyajan Yhdysvalloissa vielä kauan sen jälkeen kun kalvinismin pahin julmuus on laimentunut pois uskonnon ydinalueilla.

Yhdysvaltain yhteiskunnassa siis "valitut" tunnetaan kovasta ja peräänantamattomasta työstä itsensä hyväksi. Heikot, sairaat ja köyhään perheeseen syntyneet ovat tässä järjestelmässä käytännössä niitä helvettiin menijöitä.

Kuitenkin tämä yhdysvaltalaisen "konservatismin" oppi on perin epäkristillinen. Kristinuskon mukaanhan ihminen on turmeltunut eikä kykene pelastumaan omiin Jumalasta irrallisiin mahdollisuuksiinsa turvautuen. Ja nyt nämä yhdysvaltalaiset "konservatismin" kannattajat puhuvat tästä turmeltuneesta ja aina kovasti epätäydellisestä ihmisestä kuin hän olisi kaikkeen kykenevä teräshenkilö. Ihmisten harteille kaadetaan epäkristillisen opin avulla Yhdysvalloissa hirmuinen taakka. "Konservatiiveista" monet pitävät itseään kristittyinä, mutta kristityiksi itseään nimittävien ihmisten pitäisi tietää paremmin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti