tiistai 6. lokakuuta 2015

Tulisiko Suomeen ottaa pakolaisia?

Pakolaisuus on todellinen asia. Joitakin ihmisiä valtio todella vainoaa. Samalla haluaisin todeta, että saamme itse päättää, miten suuressa määrin otamme pakolaisia vastaan. Kyseessä ei ole automaattinen eikä ehdoton velvollisuus. Jos se sellaiseksi juridiikan kannalta osoitettaisiin, niin meidän tulisi irtautua sellaisista sopimuksista, jotka sellaista meiltä edellyttävät.

Suomi on periaatteessa hyvinvointivaltio. Se merkitsee sitä, että Suomeen pakolaisina saapuneitten ei de facto ole mikään pakko tehdä työtä selvitäkseen hengissä. Jos monilla pakolaisilla on heikko suomen kielen taito ja Suomen työmarkkinoille sopimattoman heikko ammattitaito ja -koulutus, niin työttömänä olo tai työkyvyttömyyseläkkeelle pääseminen on siinä tapauksessa varsin monen pakolaisen kohtalo. Suomessa on enää hyvin vähän sellaisia töitä, joita voi tehdä vähäisellä koulutuksella ja ammattitaidolla. Tyhjiä pulloja ja tölkkejäkään keräämällä ei moni elantoaan voisi saada, koska suomalaiset nyt kerta kaikkiaan itse kierrättävät sen verran tehokkaasti niitä.

Suomessa pakolaisten työllistymismahdollisuudet ovat usein heikot jo pelkästään siitä syystä, että käytännössä Suomi elää lamakautta, josta on merkkinä se, että työttömyys on hyvähkösti koulutetun kantaväestönkin keskuudessa laajaa.

Se että Suomi on hyvinvointivaltio, merkitsee myös sitä, että pakolaisten elättäminen varsin usein koituu julkisen vallan maksettavaksi. Se taas merkitsee sitä, että rahaa jää vähemmän muihin valtion ja kuntien välttämättömiksi katsottaviin menoihin. Apposen avoimet rajat on kaunis ajatus, mutta se toimii ainoastaan silloin hyvin, jos ei ole kattavaa sosiaaliturvaa. Suurissa siirtolaisuuteen perustuvissa maissa Yhdysvalloissa ja Kanadassa maahanpyrkijät pisteytetään sillä perusteella, miten suuri hyöty näistä katsotaan olevan maalle. Ja heikosti integroituvat maahanmuuttajat karkotetaan. Kyvykkäimmät, ahkerimmat, terveimmät ja parhaiten koulutetut ihmiset riippumatta siitä, ovatko työperäisiä maahanmuuttajia vai turvapaikanhakijoita, muuttavat siksi näihin maihin. Suuren sosiaaliturvan maihin kuten Suomeen taas hakeutuvat sellaiset ihmiset, joiden kyky tai halu elättää itsensä tai molemmat on heikompi.

Pohjoismaat ovat siitä jänniä maita, että niissä on myöskin lempeä rangaistuslainsäädäntö. Suomeen voi turvapaikanhakija tai EU:n kansalainen muuttaa ja perseillä aivan miten haluaa, mutta julkinen valta ei saa tällaista käyttäytymistä kuriin.

Suomessa valtio ei edes edellytä, että turvapaikanhakijan tai muun maahantulijan olisi integroiduttava yhteiskuntaan ja kunnioitettava Suomea, sen kanta-asukkeja ja kulttuuria. Turvapaikanhakijoilta ei edellytetä eikä edes toivota kiitollisuutta. Muslimimaahanmuuttajat voivat rauhassa kiittää Allahia siitä, että hän on sekoittanut alkuasukkaiden aivot palvelemaan heitä. Muslimit saattavat kiittää myöskin Saudi-Arabiaa siitä, että se on muka maksanut Suomelle siitä, että Suomi ottaa vastaan muslimimaahanmuuttajia.

Yhdysvalloissa on muuten Pohjoismaita selvästi jyrkempi rangaistuslainsäädäntö, ja se johtuu osaltaan siitä, että kyseessä on monikulttuurinen maa. Yhdysvalloissa kansallinen koheesio on heikkoa – ihmiset kokevat vähemmän yhteisyyttä ja siksi tarvitaan ankarampia rangaistuksia, jotta ihmiset pysyisivät kurissa. Singaporessa rangaistuslainsäädäntö on todella drakoninen, ja se johtuu siitä, että maa on mahdollisimman monikulttuurinen. Ennen pitkää Pohjoismaissakin tullaan toteamaan se, että tarvitaan ankarampia rangaistuksia, sillä niihin tulee paljon muslimeita, ja heistähän monikulttuurisuudessa ennen kaikkea on kysymys. Tai niin minä olen ainakin ymmärtänyt suvaitsevaisten ihmisten puheista.

Kapitalistit ja yleensä oikeistolaisemmat ihmislajin edustajat tapaavat kannattaa heikosti työllistyvien ihmisten ottamista Suomeen, koska he toivovat, että maahanmuuttajat onnistuisivat polkemaan alas palkkoja, koska palkat eivät koskaan ole heille tarpeeksi alhaisia, ellei ole kyse omasta palkasta. Toisaalta kuitenkaan haittamaahanmuutto ei edesauta rautaisten ammattilaisten saamista Suomeen työskentelemään, koska nämä tapaavat arvostaa turvallisuutta, mitä haittamaahanmuutto heikentää. Näiden ihmisten houkuttelemiseen Suomella on tähän asti ollut valttikortteinaan ainoastaan turvallisuus ja toimiva infrastruktuuri. Avaintyöntekijöitä pois työntävät tekijät taas ovat heikosti maailmalla puhuttu suomen kieli, ankara ilmasto ja korkea verotus, ja jälkimmäistä ei Suomessa kompensoi hirveän korkea palkkataso. Harvinaiselle kielellemme (suomen kieltä emme vaihda, jos se on minusta kiinni) emmekä varsinkaan ilmastolle emme voi mitään, ja hyvinvointivaltion kannattajat, kuten minä, eivät halua alentaa työntekijöiden verotusta jonnekin Yhdysvaltain tasolle – tai voivathan jotkut haluta, mutta tosiasiassa hyvinvointivaltiota ei luultavasti voida pitää voimassa ilman korkeaa progressiivista verotusta.

Haittamaahanmuuttoa kannattavat myös monet muut siitä hyötyvät tahot, kuten turvapaikanhakijoille palveluita tarjoavat yrittäjät ja monikulttuurisuuskoordinaattorit. Julkinen valta korvaa edellisille kulut ja maksaa voitot ja jälkimmäisille palkat.

Olisi niin Suomen kuin kunnollisten maahanmuuttajien etu, että Suomeen päästettäisiin vain aidot pakolaiset ja turvapaikkaturistit käännytettäisiin. Tämä säästäisi rahaa ja myöskin parantaisi pakolaisten asemaa Suomessa. Tulisi myöskin ottaa käyttöön periaate, että pienikin rikos johtaa välittömästi karkotukseen. Tämä parantaisi Suomessa asuvien maahanmuuttajien, myös pakolaisten, kuvaa suomalaisten silmissä. Tulisi myöskin kokonaan lopettaa pakolaisten ns. positiivinen syrjintä, joka syrjii kantaväestön ihmisiä ja aikaansaa siinä kaunaa maahanmuuttajia kohtaan. Suomeen tulon pakolaisena ei automaattisesti tulisi merkitä sitä, että kohdellaan vammaisena. Maahanmuuttajuus ei ole vammaisuutta!

Jos joku taho valittaisi maahanmuuttajan karkotuksesta ja karkottamisen ajankohta näin siirtyisi, ao. maahanmuuttaja tulisi pitää säilössä siihen asti, kunnes hänet voidaan karkottaa tai vaihtoehtoisesti päästää Suomeen pysyvämmin.

Jos rikokseen syyllistynyttä pakolaista ei jostain syystä voitaisi karkottaa, niin hänet tulisi pitää vankilamaisissa oloissa siihen asti kunnes hänet voidaan karkottaa. Ja hänen tulisi mahdollisimman pitkälle maksaa elannostaan työllä. Toinen vaihtoehto olisi se, että hänet karkotettaisiin asumaan johonkin halpaan maahan, jonka kanssa Suomi olisi tehnyt sopimuksen asiasta.

Jotta pakolaiset olisi helpompi erottaa turvapaikkaturisteista, niin pakolaisten julkiselta vallalta saamat edut tulee pitää rajattuina. Pakolaisia ei saisi myöskään päästää enää jonojen ohi kuntien asuntoihin. Ja jos joku haluaisi itselleen suurperheen, niin hänen tulisi itsensä myöskin elättää se.

Ne maahanmuuttajat, jotka eivät ole laillisesti maassa, ovat valemaahanmuuttajia.

Yksin Suomeen saapuneitten pakolaislasten vanhempia ei tulisi päästää Suomeen perheenyhdistämistarkoituksessa. Millaisia ovat sellaiset vanhemmat, jotka lähettävät lapsensa yksin mahdollisesti vaaralliselle matkalle vastaanottavaan maahan!

Myöskin tulisi Suomessa kieltää jumalille uhrattu liha eli kosher- ja halal-liha.

Vankiloissa tulisi tarjota paljon possua, sillä se tulee halvemmaksi kuin naudanliha ja lisäksi se heikentää muslimimaahanmuuttajien halua rötöstellä.

Burkhat ja muslimihuivit tulisi kieltää, sillä ne ovat naisten sortamisen symboleita. Pitkiä hameita saa minun puolestani käyttää kuka tahansa.

Jotta pakolainen pääsisi normaalin suomalaisen sosiaaliturvan piiriin, hänen tulisi olla kansalainen. Ja kansalaisuuden saamisen tulisi olla muun ohella palkinto integroitumisesta Suomeen, ts. kansalaisuutta ei tulisi myöntää siinä hurskaassa toivossa, että ao. henkilö sen saamisen johdosta integroituisi paremmin. Koska niin se ei toimi. Pakolaisille tulisi toki aluksi järjestää tiivis ja tehokas suomen kielen opetus, jotta he pääsisivät täällä elämän kylkeen kiinni.

Paperittomien ulkomaalaisten piilotteleminen viranomaisilta, mitä esimerkiksi jotkut lääkärit tekevät, tulisi kieltää.

Pakolaisen asemaan tulisi voida päästä ainoastaan sellaisten ihmisten, joiden henkilöllisyydestä viranomaisilla on varma tieto.

Jos turvapaikanhakija kannattaisi oman uskonnon jättäneen tappamista tai olisi erityisen nuiva omaa uskontoa tunnustavan miehen tai naisen avioliiton solmimisesta toista maailmankatsomusta edustavan ihmisen kanssa, hänelle ei tulisi myöntää turvapaikkaa.

Ja mitä tulee tähän kysymykseen, että tulisiko Suomeen ottaa pakolaisia, niin vastaisin "kyllä". Mutta toki kannattaisi keskittyä enemmän naisten ottamiseen, sillä naiset keskimäärin rötöstelevät vähemmän kuin miehet, ja toiseksi viime aikoina on vastaanotettu lähinnä miehiä.

Toiseksi me voisimme panostaa enemmänkin pakolaisleirien ylläpitoon siinä tapauksessa, että Suomeen saapuvat turvapaikanhakijat eivät veisi huomattavan paljon julkisia varoja.

PS:

Lopuksi sanoisin, että tulin äsken lukaisseeksi kielitieteilijä Jaakko Häkkisen blogimerkinnän, jossa tämä mainitsee tiettyjen vasemmistopainotteisten tahojen järjestämän mustamaalauskampanjan toisin ajattelevia kohtaan ja esittää, että vain pieni osa maahanmuuttajatulvaa vastustavista on rasisteja. Häkkinen mainitsee merkinnässään "Rajat kiinni" -mielenosoitukset. On muuten mielenkiintoista, että useat uutisvälineet ovat julkaisemissaan uutisartikkeleissa olleet hieman horjuvia siinä, että ovatko tämän nykyisen maahanmuuttajatulvan muodostavat ihmiset siirtolaisia vaiko pakolaisia. Ja tätä on vieläpä tapahtunut yhden ja saman uutisen sisällä. Ehkä tämä johtuu siitä, että sopulit yksinkertaisesti haluavat "varsinaisia maahanmuuttajia" paljon ihan riippumatta siitä, millä asialla nämä ovat. Ehkä uusnatsitkin kelpaisivat.

Lainaan kaksi kappaletta Häkkisen todellisuudentajuisesta tekstistä:
Jokainen normaaliälyinen henkilö, joka ei ole ideologiansa mustavalkoiseksi aivopesemä, tajuaa heti, ettei rajojen sulkemisella eli siirtolaistulvan rajoittamisella ole mitään tekemistä rasismin kanssa. Henkilö, joka pelkää teini-ikäisen tyttärensä turvallisuuden ja koskemattomuuden puolesta, ei ole rasisti vaan pelokas vanhempi. Henkilö, joka on huolissaan vanhan äitinsä hoitopaikan säilymisestä, ei ole rasisti vaan huolestunut omainen.

Tietenkin osalla pelokkaista ja huolestuneista kansalaisista esiintyy myös rasistista ajattelua. Jos pelokas vanhempi ajattelee, että jokainen tummaihoinen mies on potentiaalinen raiskaaja vaikkei jokainen vaaleaihoinen mies ole, niin silloin kyseessä on rasistinen ajattelumalli.
Ja rajojahan nämä mielenosoittajat eivät tosiaan olleet sulkemassa, vaan rajoittamassa rajoittamatonta maahanmuuttoa. Oikeasti Suomen rajoja sulkea haluavat ovat luultavasti Pohjois-Korean järjestelmän ihailijoita eikä näitä luultavasti kuitenkaan ollut näissä "Rajat kiinni" -mielenosoituksissa, sillä Pohjois-Koreahan on edistyksellinen maa, ja nämä mielenosoittajat taas ovat pahoja ihmisiä, ei-edistyksellisiä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti