perjantai 23. lokakuuta 2015

Talous yhteiskunnalliseksi

"Jos emme tee kuten markkinavoimat haluavat, ne kostavat." Tämän kaltaisista ajatuksista olisi hyvä liukua pois. Markkinat eivät ole mikään hallitsematon luonnonvoima.

Talous tulee tuoda takaisin yhteiskuntaan, kun se on nyt kuin ihmisten muodostamasta yhteiskunnasta erillinen saareke, jossa vallitsevat omat lait.

Minusta tulisi jonkinlaisella yhteiskuntasopimuksella varmistaa, että palkansaajat saavat aina kohtuullisen osan niiden yritysten varallisuudesta, joille he tekevät työtä, kohtuullisen palkan muodossa. Jos yhteiskuntasopimusta ei syntyisi, niin asia voitaisiin pakottaa lainsäädännöllä.

Suurempiin taloudellisiin virtoihin harmaan talouden puolella tulisi kiinnittää huomiota ja ne tulisi kitkeä pois. Kaikki todelliset veroparatiisit tulisi nitistää.

Pankinjohtajien tulisi olla henkilökohtaisesti vastuussa johtamansa pankin veloista. Tämä vähentäisi pankkikriisien syntymisen mahdollisuutta.

Tulisi säätää laki, joka määräisi, että yritysten siivoajien (vai "siistijöitäkö" he nykyään ovat?) vähimmäispalkan tulisi olla tietynsuuruinen verrattuna ao. yrityksen toimitusjohtajan palkkaan. Siivoajat eivät jostain syystä ole yhteiskunnallisesti kovin arvostettu ammattikunta, vaikka heitä tarvitaan kaikkialla. Lain tällä tavalla määrittämä siivoajien vähimmäispalkkataso auttaisi muitakin muissa kuin asiantuntijatason hommissa työskenteleviä palkansaajia.

Ammattiliitoille tulisi laissa määrittää kanneoikeus, jonka nojalla ne voisivat itsenäisesti ajaa yksittäistä yritystä vastaan kannetta paikallisen sopimuksen tulkintaa, pätevyyttä ja voimassaoloa koskevassa asiassa.

Tulisi joko lopettaa tuotteitten tuominen Suomeen ja EU:hun sieltä, missä ei ole tarpeeksi huolehdittu työntekijöitten oikeuksien toteutumisesta, tai vähintään asettaa rangaistustullit tuotteille näistä maista.

Tulisi ottaa käyttöön EU:n laajuisesti ja mahdollisimman laajalla rintamalla muutenkin Tobinin-Spahnin vero. Valuutanvaihdon verottaminen olisi toimiva keino valuuttaspekulaation suitsemiseen. Tästä (PDF-tiedosto) pääset lukemaan Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan esittelytekstin siitä.

Kansanedustajilta ja ministereiltä tulisi olla kiellettyä toimiminen sellaisten yritysten johtotehtävissä tai omistajina, jotka ovat riippuvaisia julkisen vallan tuesta.

Lisäksi tulisi myöskin pistää uusiksi puoluetukijärjestelmä. Puoluetukipotti tulisi ajaa paljon pienemmäksi, ja sen tulisi perustua puolueen saamaan äänimäärään kahden prosentin äänisaaliiseen saakka. Äänimäärän siitä suurentuessa ei puoluetukea kuitenkaan heruisi enemmän. Toiseksi niiden puolueiden, jotka ovat uusia eivätkä siten olisi edellisiin vaaleihin saaneet asetettua ehdokkaita, tulisi saada minimaalinen määrä puoluetukea. Näkyvyyttä vaaleja ajatellen on vaikea saada ilman minkääntasoista puoluetukea. Saman tulisi koskea niitä puolueita, jotka ovat pudonneet puoluerekisteristä mutta onnistuneet pääsemään siihen takaisin keräämällä 5000 kannattajakorttia.

Toiseksi puoluetuen ohella rahan saamisen muilta tahoilta kuin yksityisiltä ihmisiltä tulisi olla kiellettyä. Eli yritykset ja säätiöt, ammattiyhdistykset ja muutkaan yhdistykset eivät saisi enää taloudellisesti tukea puolueita.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti