keskiviikko 21. lokakuuta 2015

"Kannatamme mahdollisimman laajaa maahanmuuttoa"

Brit­ti­läi­sen Yor­kin yli­opis­ton ja Ka­li­for­nian yli­opis­ton Los An­ge­le­sin kam­puk­sen tutkimuksen tulokseksi saatiin, että pie­ni osa ai­vo­kuor­ta näyt­tää vai­kut­ta­van voi­mak­kaas­ti ih­mis­ten ideo­lo­gi­siin asen­tei­siin. Kun tä­män osan toi­min­taa vaimen­net­tiin mag­neet­tis­ti­mu­laa­tiol­la, va­paa­eh­tois­ten maa­han­muut­ta­jia koskevat asen­teet lie­ven­tyi­vät ja he ko­ki­vat vä­hem­män tar­vet­ta ha­kea loh­tua uskon­nos­ta.

Intiaanipäällikkö Valkea Kaura tietää tämän parhaiten. Annamme hänen itsensä kertoa asiasta:
Magneettistimulaatio on avain ihmiskunnan pahimpien henkisten oireitten lieventämiseen. Itse olen tästä elävä esimerkki. Ennen kirosin sitä päivää, kun intiaanit vuosisatoja sitten pelastivat valkoiset siirtokuntalaiset kuolemasta nälkään. Valkoiset maahanmuuttajat kiittivät viemällä intiaaneilta kaikki maat, mitä he halusivat, ja amerikkalaiset ovat viettäneet alkukolonisoijien hengissä selviämisen kunniaksi kiitospäivää, ja tekevät sitä vielä tänäkin päivänä.

Nykyään pidän uskoa jumaliin ja esi-isien henkien kunnioittamista täysin turhana. Sen sijaan kiitän edistyksellistä kohtaloa, joka sai valkoiset valloittamaan ja viemään itselleen intiaaniheimojen maat!

Kanadassa intiaaneista ja eskimoista käytetään ihan virallisella tasolla nimitystä First Nations (ensimmäiset kansat tai kansakunnat). Itse olen magneettistimulaation ansiosta tätä nykyä sitä mieltä, että oikeastaan kaikki Amerikan mantereilla asuvista kuuluvat Ensimmäisiin kansoihin, ja sitä enemmän, mitä vähemmän aikaa heidän esi-isänsä ovat täällä asuneet.

On tärkeää, että intiaanien ulkomaalaispolitiikka epäonnistui! Ilman sitä meillä ei olisi täällä valkoisia. Kaikki edistykselliset intiaanit kannattavat mahdollisimman laajaa maahanmuuttoa!

Arvostan suuresti ranskalaista intellektuellia Jacques Attalia (linkki kolmannen osapuolen miehen ajattelua käsittelevään blogimerkintään), joka on sopivalla tavalla juureton. Hänen mukaansa kansainvaellukset ovat vastaanottaville yhteiskunnille aina siunaus.
Tiede-lehden artikkelin magneettistimulaation vaikutuksista pääset lukemaan täältä.

2 kommenttia:

  1. Haha! Kyllä me kämyt tarvitaankin aimo annos magneettihoitoja, että toivutaan harhoistamme. Loppuu se iänikuinen öyhötys.

    Öyhöti öyhöti.

    VastaaPoista