keskiviikko 3. kesäkuuta 2015

Olen liberaali, mutta millä tavalla

Olen päättänyt, että minun kannattamani aate on nimeltään realistinen tai järkevä liberalismi.

Aatteellani on myös sisältö. Se on sellaista liberalismia, johon kuuluu realistinen ihmiskuva. Ihminen ei ole luonnostaan hyvä, koska ihmisen aivot, joista hänen mielentoimintonsa riippuvat, ovat evoluution tuotosta. Ihminen kuuluu luontoon ja on luonnon tuotosta. Ihmisen ei-hyvyyttä voi toki perustella kristinuskollakin, jolla on periaatteessa realistinen ihmiskuva, vaikka kaikki kristinuskon suuntaukset eivät hyväksykään täysin luonnontieteellistä ajattelua.

Liberalismi on aina ollut luonteeltaan antiklerikaalista, eli vastustanut pappisvaltaa ynnä muita teokratioita, eli yleensä uskonnollisia yhteiskuntajärjestelmiä. Mielestäni järkevä liberalismi suhtautuu ylipäätään kriittisesti uskontoon ja sen tuottamiin ilmiöihin, vaikka hyväksyykin sen. Järkevä liberalismi pitää uskonnon lyhyessä lieassa. Siihen liittyen lainaan seuraavassa blogimerkintäni Millaisen puolueen itse perustaisin yhtä uskonnonvapautta käsittelevistä kohdista:

"Puolueeni kannattaisi uskonnonvapautta. Uskonnonvapauden puolustamiseksi puolueeni kuitenkin kannattaisi tiettyjä suojelutoimenpiteitä: Jotta uskonnollinen yhdyskunta olisi valtion taholta suvaittu, sen periaatteisiin tulisi kuulua sen, että uskonnon kannattajiin kuulumattomilla tulee olla oikeus arvostella, kritisoida ja pilkatakin sitä ja sen pyhiä arvoja. Kunkin uskonnollisen yhdyskunnan tulisi myös pyrkiä olemaan estämättä uskonnon jättämistä sen enempää väkivallalla, sillä uhkailulla kuin sosiaalisella eristämisellä. Niiden uskontojen, jotka eivät hyväksy avioliiton solmimista väärää oppia kannattavan kanssa, tulisi olla kiellettyjä. Samoin niiden uskontojen, jotka hyväksyvät moniavioisuuden. Saman tulisi päteä myös niihin uskontoihin, jotka perustamisensa aikoihin ovat kannattaneet uskonnon levittämistä väkivallan tai sen uhan avulla tai joiden perustaviin oppeihin se on tullut pysyväksi osaksi myöhemmin. Sekä niiden uskontojen, joiden periaatteisiin kuuluu maallisen mammonan kerääminen sen johtajaa, johtajia tai pappeja tms. varten. Myös niiden, jotka kannattavat ihmisten polkemista rodun tai etnisen alkuperän perusteella."

Järkevälle liberalismille on myös luontevaa kannattaa valtion ja uskonnollisten yhdyskuntien eroa.

Lopuksi sanoisin, että minun mielestäni sananvapauden rajoittamisella ja nk. positiivisella syrjinnällä ei ole mitään tekemistä liberalismin kanssa. Liberalismissa on kysymys vapaudesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti