keskiviikko 15. lokakuuta 2014

Kirkollisverotus menee täysremonttiin – ja tämä on ensimmäinen askel kohti kirkon ja valtion eroa

Suomen virallisen evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus puoltaa kirkollisverotuksen remonttia, jossa yhteisöveron tilalle tulisi valtion rahoitus.

Valtiovarainministeriön työryhmä oli esittänyt lokakuussa 2013, että suurimman valtionkirkon seurakuntien yhteisövero-osuus poistettaisiin ja sen sijaan evankelisluterilaisille seurakunnille ryhdyttäisiin maksamaan lakisääteistä valtionavustusta. Valtionavustuksella katettaisiin jatkossa ao. kirkon yhteiskunnallisista tehtävistä, kuten hautaustoimen, väestökirjanpidon ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ylläpidosta, aiheutuvia kustannuksia.

Ja nyt sitten vain odotetaan, että ehdotus etenisi lainsäädännöksi asti. Moni niistä ihmisistä, jotka eivät ao. kirkon jäseniä ole, saattavat vastustaa muutosta, mutta minä itse vanhana liberaalina pidän sitä myös mahdollisuutena. Sillä sitä on helppo pitää ensimmäisenä askelena kohti valtion ja uskonnollisten yhdyskuntien erottamista toisistaan. Tai siis, nykyäänhän on olemassa vain nämä kaksi valtionkirkkoa, luterilainen ja ortodoksinen, mutta ennen pitkää nekin saadaan erotettua hallinnollisesti, taloudellisesti ja opillisesti valtiosta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti