perjantai 5. tammikuuta 2024

Kävin Ylen presidentinvaalikonetta käyttelemässä

Kävin useita päiviä sitten Ylen presidentinvaalikonetta käyttelemässä.

Presidentinvaalin 1. vaalikierros järjestetään 28. tammikuuta eli vähän yli kolmen viikon kuluttua sunnuntaina klo 9-20, tänä Jeesuksen vuonna 2024.

Ensimmäisen vaalikierroksen ennakkoäänestys on seuraavina ajankohtina, jos haluaa äänestää ennakkoon eikä varsinaisena vaalipäivänä:

17.01. – 19.01.2024
20.01. – 21.01.2024
22.01. – 23.01.2024

Jos yksikään ehdokkaista ei saa ensimmäisellä kierroksella enemmistöä äänistä, toinen vaalikierros pidetään sunnuntaina 11. helmikuuta kahden ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

Kysymyksiä Ylen vaalikoneessa on kaksikymmentäyhdeksän. Kerron alla kysymykset ja mitä niihin itse vastasin, sekä kommentoin asiaa vähän laajemminkin. Kunkin kysymyksen saattoi myös niin halutessaan ohittaa, mutta itse en ohittanut kertaakaan. Saamani tuloksen kerron sitten vielä lopuksi.

1. Suomen pitää varautua puolustamaan muita Nato-maita nykyistä enemmän.

Vastaukseni: Kyllä. Olemmehan sotilaallisesti liittoutuneita nykyään.

2. Jokaisella asepalveluksen suorittaneella on oltava velvollisuus osallistua Nato-operaatioihin ulkomailla.

Vastaukseni: Jokseenkin samaa mieltä. Varmaankin riippuu tilanteen vakavuudesta, milloin voidaan katsoa olevan välttämätöntä lähettää reserviläisiäkin ulkomaille.

3. Suomeen tulee sijoittaa pysyvästi Naton muiden valtioiden joukkoja.

Vastaukseni: Jokseenkin samaa mieltä. Mielestäni olisi tärkeää, että olisi liittolaismaiden joukkoja Suomen alueella jatkuvasti. Mutta niitä ei yleensä tarvitse olla paljon.

4. Suomen tulee sallia ydinaseet alueellaan.

Vastaukseni: Ei. Jos Suomessa olisi ydinaseita sijoitettuina, niin sodan syttyessä ne olisivat vaarassa joutua vihollisen käsiin. Yhtä hyvin ydinaseita voidaan ampua vähän taaempaakin. Kyllä ne venäläisiin purevat sieltäkin.

5. Suomen tulee sijoittaa sotilaita Ahvenanmaalle. 

Vastaukseni: Kyllä. Ainakin jos tarve niin ehdottomasti vaatii. Ahvenanmaalaiset ovat myöskin Suomen valtioalueella asuvia Suomen kansalaisia. Suomi joka tapauksessa joutuu sodan sytyttyä puolustamaan myös Ahvenanmaan aluetta ja asukkaita.

6. Ukrainan pitää olla valmis luopumaan ainakin joistakin maa-alueistaan osana rauhansopimusta Venäjän kanssa.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä. Hyökkääjää ei pidä palkita. Sellainen vain rohkaisisi sitä jatkamaan tuhon tiellä. Kuolema venäläiselle hyökkääjälle!

7. EU:n on vähennettävä riippuvuutta Kiinasta, vaikka se tarkoittaisi kuluttajille kalliimpia tuotteita.

Vastaukseni: Täysin samaa mieltä. Meidän tulee olla mahdollisimman vähän riippuvaisia diktatuureista, varsinkin kun on nähty, että maiden keskinäinen taloudellinen riippuvuus ei välttämättä estä diktatuurimaita aloittamasta sotia. Sen sijaan vakiintuneesti demokraattisista maista riippuvuutta voi maltillisesti lisätä.

8. Suomen pitää tiivistää yhteistyötä Afrikan maiden kanssa.

Vastaukseni: Jokseenkin eri mieltä. Vain mikäli erityistä syytä on ja mikäli se ei maksa veronmaksajille juurikaan mitään. Erityinen syy voisi merkitä tässä yhteisiä etuja ja yhteisiä arvoja.

9. Suomen ei pidä puuttua muiden Nato-maiden ihmisoikeusrikkomuksiin.

Vastaukseni: Jokseenkin eri mieltä. Kannatan ihmisoikeuksien globalisaatiota. Se on melkein kaikkien Maapallon ihmisten etu. Kyse on oikeista ihmisistä.

10. Venäjä on erotettava YK:n turvallisuusneuvostosta.

Vastaukseni: Täysin samaa mieltä. Pitemmällä tähtäimellä pitäisin suotavana sitä, että YK:n turvallisuusneuvosto koostuisi pelkästään demokraattisista maista.

11. Suomen pitää ajaa aktiivisesti Ukrainan liittymistä Euroopan unioniin ja Natoon.

Vastaukseni: Täysin samaa mieltä. Päätin, että antaa mennä nyt ja lujaa. Vaikka ja koska Venäjä on sodassa Ukrainaa vastaan, niin on Euroopan ja maailman etu, että nyt tuetaan Ukrainaa kaikin käytettävissä olevin keinoin. Koskien myös Nato-jäsenyyttä.

12. Presidentillä tulee olla valta hajottaa eduskunta yksin omalla päätöksellään. 

Vastaukseni: Ei. Normaaliparlamentarismiin ei kuulu presidentin oikeus hajottaa eduskunta oman mielensä mukaisesti. Emme tarvitse uusia Kekkosia.

13. Suomen presidentin pitää ottaa johtava rooli kansainvälisessä ilmastopolitiikassa.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä. Minusta on tyhmää sellainen, että poliitikko, joka ei ole eduskunnan virkaansa asettama, voisi määrätä ulkopolitiikasta ml. ilmastopolitiikka. Tämä tehtävä kuuluisi minun mielestäni pääministerille. Eri asia on sitten, että tasavallan presidentti voi halutessaan käyttää arvovaltaansa itselleen tärkeiden asioiden puolesta.

14. Presidentin tehtävistä on poistettava rikoksesta tuomittujen armahtaminen.

Vastaukseni: Ei. Minusta on kaunista, että rikoksista tuomittujen armahtaminen kuuluu päivänpolitiikan yläpuolella enimmäkseen olevalle henkilölle.

15. Presidentin tehtävä on estää vastakkainasettelun kärjistyminen Suomessa.

Vastaukseni: Täysin samaa mieltä. Vaikka voi toki asettaa kysymyksen, että kykeneekö yksikään presidentti moiseen. Kansankokonaisuuden edun tulisi olla paitsi presidentin niin myös pääministerin johtotähtenä.

16. Presidentin on luovutettava puolustusvoimien ylipäällikön tehtävä ammattisotilaalle, jos sota uhkaa Suomea.

Vastaukseni: Jokseenkin samaa mieltä. Periaatteessa presidentti, joka ei ole eduskunnan tehtäväänsä valitsema, ei ole sopiva pitämään hallussaan puolustusvoimien ylipäällikön tehtävää, jos sota uhkaa Suomea. Periaatteessa olisin jopa sillä kannalla, että pääministerille kuuluisi homma. Vaaleilla valittua presidenttiä, joita on vain yksi kpl kerrallaan, ei voida poistaa virasta kesken kauttaan, ja toiseksi, ei ole mitään takeita siitä, että presidentti olisi nk. tolkuissaan koko kuusivuotisen virkakautensa ajan, ja sitä paitsi eduskunta edustaa presidenttiä paremmin kansakunnan vaaleissa ilmaisemaa tahtoa, ja sillä on etunaan joukkoäly.

17. Vaatimus presidentin suomalaisesta syntyperästä pitää poistaa.

Vastaukseni: Ei. Sen sijaan voisi olla hyvä, että myös pääministerin kelpoisuusehtoihin ulotettaisiin sama sääntö, että pitää olla syntyperäinen Suomen kansalainen.

18. Suomi tarvitsee kaikenlaisia maahanmuuttajia.

Vastaukseni: Täysin eri mieltä. Varmuuden vuoksi vastaan näin jyrkästi, kun ei tiedä, millä mielellä Yle on vaalikoneensa rakentanut. Suomi ei tarvitse sellaisia maahanmuuttajia, jotka eivät kykene työskentelemään tai joilla ei ole halua siihen. Eikä sellaisia, joilla ei ole halua integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Eikä sellaisia, jotka eivät kunnioita Suomen alkuperäisasukkaita eli etnisiä suomalaisia ja saamelaisia. Eikä rasistisia maahanmuuttajia. Eikä teokratiaa kannattavia maahanmuuttajia. Eikä demokratiaa vastustavia maahanmuuttajia. Eikä poliittisen väkivallan hyväksyviä maahanmuuttajia. Päästämällä maahamme vain paremman luokan maahanmuuttajia kuva maahanmuuttajista myöskin kirkastuisi paremmaksi ennen pitkää. Lisäksi voin silti todeta, että työyhteisöissä usein työntekijäistön moninaisuudesta voi olla hyötyä, kunhan työyhteisön suhteen työntekijän arvot eivät ole kovin poikkeavia.

19. Nuorten väkivalta johtuu epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta.

Vastaukseni: Täysin samaa mieltä. Vastasin taas näin jyrkästi ihan varmuuden vuoksi. Ilman huonolaatuisia maahanmuuttajia nuorten harjoittamaa väkivaltaa tuskin paljoa olisi.

20. Suomessa on liian helppoa elää yhteiskunnan tukien varassa.

Vastaukseni: Jokseenkin samaa mieltä. Kotihoidontuki usein on estänyt naisoletettuja nk. varsinaisia maahanmuuttajia integroitumasta Suomeen, suomalaiseen kulttuuriin ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja joillakin maahanmuuttajilla ei ole suomalaista työn eetosta, vaan he voivat katsoa olevan ihan oikein elää tuilla pitemmänkin aikaa. Toisaalta Suomessa pitäisi ehkä ottaa käyttöön jonkinlainen automaattinen palkkatuki, koska suuritehoisiin töihin eivät kaikki Suomen alkuperäisasukkaatkaan kykene. Siteeraan Vihreiden Grand Old Manin (anteeksi anglismi) Osmo Soininvaaran ajatusta: On parempi, että yhteiskunta maksaa osan palkasta kuin että se maksaisi koko työttömyystuen.

21. Presidentin tulee toivottaa Jumalan siunausta uudenvuodenpuheessaan.

Vastaukseni: Ei. On jokaisen presidentin asia päättää itse, toivottaako Jumalan siunausta ja missäkin tilanteessa. Ei sen pidä olla mikään presidentin velvollisuus. Jos itse olisin Suomen presidentti ja jos suuri yleisö enimmäkseen toivoisi minun toivottavan Jumalan siunausta, niin voisin toivottaa sitten kauniisti Lentävän spagettihirviön siunausta. Mutta jos sellaisesta nousisi hirveän suuri haloo, niin voisin toivottaa Jumalan siunausta, kunhan kaikki sitten tajuaisivat, että tarkoitan Lentävää spagettihirviötä, joka on korkein Jumala kaikista, koska hän sentään käyttäytyy kunnolla.

22. Asevelvollisuuden pitää koskea kaikkia sukupuolia.

Vastaukseni: Kyllä. Itsensä naiseksi kokeville tulisi mielestäni kuitenkin antaa kyllä vapautus asepalveluksesta, jos hän on synnyttänyt lapsen ennen 30. ikävuottaan.

23. Suomen pitää ottaa käyttöön kolmas virallinen sukupuoli. 

Vastaukseni: Kyllä. Vaikka kaikilla nisäkkäillä asia on siten, että ne yksilöt, joiden sukusolut ovat suuria, voivat yleensä synnyttää, ja ne yksilöt taas, joiden sukusolut ovat pieniä, eivät voi synnyttää, niin silti ilmeisestikin on olemassa kaikissa yhteiskunnissa ihmisiä, jotka eivät asetu tähän kaksiarvoiseen sukupuoliajakaumaan kovin hyvin. Tunnen itse henkilökohtaisesti kaksi sellaista ihmistä.

24. Turkistarhaus on lopetettava Suomessa.

Vastaukseni: Jokseenkin eri mieltä. Vaikka varmaankin Suomi pärjäisi ilman turkistarhausta nykymaailmassa, niin vastasin näin varmuuden vuoksi.

25. Huumeiden käyttäjää pitää mieluummin hoitaa kuin rangaista.

Vastaukseni: Täysin samaa mieltä. Huumeita ja yleensä päihteitä tulisi kohdella mieluummin sosiaalisina, lääketieteellisinä ja mentaalisina kuin rikosoikeudellisina ongelmina. Päihteiden kriminalisointi syrjäyttää ihmisiä.

26. Metsähakkuita pitää rajoittaa merkittävästi, jotta luontokato saadaan pysähtymään Suomessa.

Vastaukseni: Jokseenkin eri mieltä. Vastasin varmuuden vuoksi näin.

27. Suomalaisen kulttuurin perinteet ovat vaarassa kantasuomalaisten alhaisen syntyvyyden vuoksi.

Vastaukseni: Täysin samaa mieltä. Jotain pitäisi keksiä. Siis jokin muu ratkaisu asiaan kuin kansainvaellus.

28. Rasismi on merkittävä ongelma Suomessa. 

Vastaukseni: Jokseenkin eri mieltä. Suomi ei ole kovin rasistinen maa. Itse asiassa maamme lienee yksi vähiten rasistisista maista koko maailmassa. Yksittäisiä rasisteja toki meilläkin on. Ja halpamaahanmuutto aiheuttaa huonopalkkaisessa väestössä vieroksuntaa maahanmuuttajia kohtaan, koska se vie heiltä työtä. Mielestäni Suomeen tulisi ottaa lähinnä korkeapalkkaisia maahanmuuttajia ulkomailta saatujen puolisoiden lisäksi. Saisivat sitten he välillä valittaa maahanmuuttajista koituvia ongelmia.

29. Koko Suomea ei ole järkevää pitää asuttuna.

Vastaukseni: Jokseenkin eri mieltä. Ei harvaan asutuimmissa maakunnissa välttämättä tarvitsisi ihmisten elää maataloudesta. Mutta ei siinäkään tunnu olevan mitään järkeä, että antaisimme maamme joidenkin kolkkien tyhjentyä. Työpaikkoja tarvittaisiin muuttotappioalueilla enemmän, ja siten yritysten hajasijoittumista voisi auttaa myötämielinen verokohtelu.

Vastattuani mittavahkoon kysymyspatteristoon pääsin sitten näkemään tulokseni.

Ne olivat seuraavanlaiset:

I  Jussi Halla-aho (ehdokas nro 5), 74 %

II  Olli Rehn (ehdokas nro 3), 70 %

III  Mika Aaltola (ehdokas nro 7), 66 %

IV   Sari Essayah (ehdokas nro 9), 66 %

V  Harry Harkimo (ehdokas nro 4), 64 %

VI  Jutta Urpilainen (ehdokas nro 6), 59 %

VII  Alexander Stubb (ehdokas nro 8), 57 %

VIII  Pekka Haavisto (ehdokas nro 10), 54 %

IX  Li Andersson (ehdokas nro 2), 51 %

2 kommenttia:

 1. Ydinaseet ovat olemassa siksi ettei niitä käytettäisi maailmanlopun pelossa.
  Siksi sopiikin kysyä, onko Moskovialla enää toimivaa ydinasetta:
  sen konventionaaliset asevoimathan paljastuivat Ukrainan sodan alussa korruption ja varastamisen ruosteen läpiraiskaamiksi.

  Missä kunnossa siis lie moskoviittien ydinaseet, joita ei ole koskaan ajateltukaan käyttää sodassa?
  Onko ohjuksissa enää runkojakaan jäljellä vai onko nekin jo varastettu ja myyty romumetalliksi?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niin. Neuvostoliitossa sentään jotkut ase- tai muut järjestelmät luultavasti olivat toimineet, vaikka julkisen omaisuuden kunnioitus oli muuten alamaissa.

   Poista