keskiviikko 13. toukokuuta 2015

Millaisen puolueen itse perustaisin

Minähän olen kannattanut Muutos 2011 -puoluetta, joka sai tämän vuoden eduskuntavaaleissa käsittämättömän vähän ääniä. Pidän sitä edelleen erinomaisena ja kannattamisen arvoisena puolueena, mutta ajattelin pohtia välillä sitä, että jos perustaisin itse puolueen, niin minkälainen se olisi:

Puolueeni kannattaisi näkemystä, että ihmisen kyky eettisyyteen on rajallinen. Tätä voisi perustella myös sillä, että ihminen ja hänen aivonsa ovat evoluution tuote.

Puolueeni kannattaisi demokratiaa.

Puolueeni kannattaisi uskonnollisia arvoja. Minusta se olisi parempi kuin kannattaa "kristillisiä arvoja", kun sillä vedettäisiin Jumala lokaan ja oma itsekin samaistamalla omat arvot Jumalan arvoihin.

Puolueeni kannattaisi valtion ja uskonnollisten yhdyskuntien eroa. Eron tulisi olla niin opillinen, hallinnollinen kuin taloudellinen. Tämä periaate suojaisi niin uskonnottomia kuin uskovaisia ihmisiä ja niin uskonnollisia yhdyskuntia kuin valtiota.

Puolueeni kannattaisi uskonnonvapautta. Uskonnonvapauden puolustamiseksi puolueeni kuitenkin kannattaisi tiettyjä suojelutoimenpiteitä: Jotta uskonnollinen yhdyskunta olisi valtion taholta suvaittu, sen periaatteisiin tulisi kuulua sen, että uskonnon kannattajiin kuulumattomilla tulee olla oikeus arvostella, kritisoida ja pilkatakin sitä ja sen pyhiä arvoja. Kunkin uskonnollisen yhdyskunnan tulisi myös pyrkiä olemaan estämättä uskonnon jättämistä sen enempää väkivallalla, sillä uhkailulla kuin sosiaalisella eristämisellä. Niiden uskontojen, jotka eivät hyväksy avioliiton solmimista väärää oppia kannattavan kanssa, tulisi olla kiellettyjä. Samoin niiden uskontojen, jotka hyväksyvät moniavioisuuden. Saman tulisi päteä myös niihin uskontoihin, jotka perustamisensa aikoihin ovat kannattaneet uskonnon levittämistä väkivallan tai sen uhan avulla tai joiden perustaviin oppeihin se on tullut pysyväksi osaksi myöhemmin. Sekä niiden uskontojen, joiden periaatteisiin kuuluu maallisen mammonan kerääminen sen johtajaa, johtajia tai pappeja tms. varten. Myös niiden, jotka kannattavat ihmisten polkemista rodun tai etnisen alkuperän perusteella.

Puolueeni kannattaisi sellaista, että vahvasti tiettyyn uskontoon ohjelmaltaan sitoutuneiden puolueiden tulisi olla kiellettyjä ja samoin myös uskonnonvastaisten puolueiden tulisi olla kiellettyjä.

Puolueeni kannattaisi sananvapautta "vastuullisen sananvapauden" sijaan, jota kannattavat diktaattorit, putinistit ja kukkahattutädit (kukkahattutäti voi olla sitten miespuolinenkin). Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestönosaa (Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käyttämä ilmaisu). Uskonnollisten ja jalkapalloon liittyvien tunteiden loukkaamisen tulisi olisi sallittua.

Puolueeni kannattaisi kansallisen edun ajamista ja oman maan ja kantaväestön kulttuurin arvostamista. Sen rinnalla se hyväksyisi kansainvälisyyden, mitä tulee ajatustenvaihtoon, turismiin, opiskelijavaihtoon, kulttuurivaihtoon ja ruokakulttuurien leviämiseen ja levittämiseen maasta toiseen. Se myöskin kannattaisi periaatetta, että muiden maiden ja kansojen kanssa tulisi etsiä yhteisiä etuja ja yhteisiä nimittäjiä, jotka mahdollistaisivat kaupan ja muun kanssakäymisen niiden kanssa.

Puolueeni kannattaisi ajatusta, että puolueen jäsenten tulee kannattaa puolueen aatetta, mutta puoluekuria se ei muuten hyväksyisi.

Puolueeni kannattaisi suoran demokratian käyttöön ottamista edustuksellisen demokratian rinnalle täydentämään sitä.

Puolueeni kannattaisi ajatusta, että työläisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Se myös kannattaisi kuluttajansuojelua.

Puolueeni vastustaisi veroparatiiseja ja kieltäisi ne yhteisen edun nimissä.

Puolueeni kannattaisi kansainvälisen tietoyhteiskunnan kansalaisoikeuksia puolustavan järjestön Electronic Frontier Foundationin kantoja seuraavissa vaatimuksissa (Suomen haara järjestöstä on nimeltään Electronic Frontier Finland, Effi): kuluttajien oikeuksien ja tekijänoikeuksien tulee olla tasapainossa, ihmisten yksityisyyttä ei valtion tule rikkoa, roskapostittamisen tulee olla kiellettyä ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä.

Puolueeni kannattaisi elinkeinovapautta.

Puolueeni kannattaisi ajatusta, että elinkeinoelämän tulee perustua lähinnä yksityisiin yrityksiin ja vapaaseen kilpailuun. Se kannattaisi kuitenkin sitä, että julkisen vallan yhtiöt ja toimijat hoitaisivat ja hallinnoisivat kansallisen edun kannalta välttämättömiä strategisia tontteja.

Puolueeni kannattaisi sellaista periaatetta, että kansalaisten äänien määrä vaaleissa olisi käänteisesti sidoksissa siihen, kuinka paljon hän saa julkista tukea joko sosiaaliturvan tai työpaikastaan saamansa palkan (virkamiehet, valtio, kunnat, omistajat ja työntekijät niissä yksityisissä yrityksissä jotka saavat tuloistaan leijonanosan julkiselta vallalta) kautta. Toisilla voisi olla esim. 3 ääntä vaaleissa ja toisilla 2. Tämä periaate vähentäisi valtion mahdollisuutta lahjoa äänestäjiä julkisilla tuilla ja sitä myöten myöskin heikentäisi valtion mahdollisuutta ylivelkaantumiseen sekä taloudellista toimeliaisuutta kurtistavaan yliverottamiseen.

Puolueeni kannattaisi periaatetta, jonka mukaan kansanedustajien ja ministereiden palkan tulisi olla käänteisesti sidoksissa siihen, miten paljon valtiolla on velkaa. Tämä periaate heikentäisi valtion mahdollisuutta ylivelkaantumiseen.

Puolueeni kannattaisi periaatetta, että kansanedustajien ja ministereiden palkan tulisi olla suoraan sidoksissa työssäkäyvien kansalaisten mediaanipalkkaan (kansanedustajilla esim. kaksi kertaa sen suuruus).

Puolueeni kannattaisi sellaista, että kukin kansanedustaja saisi olla eduskunnassa vain yhden kauden kerrallaan. Tämä ehkäisisi kansalaisista irrallisen poliittisen luokan syntymistä.

Puolueeni kannattaisi määrältään rajusti rajattua puoluetukea, jota saisivat vähäisessä määrin myös vastaperustetut vielä eduskuntavaaleihin osallistumattomat puolueet sekä yleensä puolueet, joilla ei ole yhtään kansanedustajaa. Eduskuntavaaleihin osallistuneilla puolueilla puoluetuen määrä olisi sidottu äänimäärään. Puoluetuki ei kuitenkaan nousisi puolueella suuremmaksi, jos se saisi enemmän kuin neljä prosenttia äänistä vaan se joutuisi tyytymään samansuuruiseen puoluetukeen kuin jos se olisi saanut neljä prosenttia äänistä.

Puolueeni kannattaisi radikaalin suhteellista vaalitapaa käyttöön otettavaksi eduskuntavaaleissa. Siinä ei saisi olla piileviä äänikynnyksiä. Puolueeni kannattaisi myöskin siirtoäänivaalitapaan siirtymistä. Siirtoäänivaalitapa on äänestäjän kannalta kyllä hiukan epäintuitiivinen koko itsenäisen Suomen historian ajan käytössä olleeseen D'Hondtin menetelmään verrattuna, mutta se vähentäisi äänien menemistä "hukkaan", mitä monet pitävät tärkeänä. Puolueeni kannattaisi siirtoäänivaalitavan ottamista käyttöön myös presidentinvaaleissa. Sen käytössä ollessa ei niissä myöskään tarvittaisi ikinä toista kierrosta.

Puolueeni kannattaisi sellaista, että jos hallituksen muodostaisi vähintään kaksi puoluetta, niin hallitusohjelmaan kirjattaisiin vain sellaisia kohtia, joista puolueet voisivat kannattamiensa aatteitten mukaan olla samaa mieltä.

Puolueeni kannattamaa aatetta nimittäisin kansallisliberaaliskristilliseksi aatteeksi, koska parempaakaan nimitystä en ole keksinyt.

5 kommenttia:

 1. Sananvapaus -puolue, (virallinen nimi: Suomen Sananvapaus Puolue).

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mielestäni tässä nimessä näkyisi liian suppeana agenda.

   Poista
 2. Suomen Liberaalinen Kansanpuolue, SLK.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuon nimen kaappaaminen olisikin aikamoista. Toisaalta puolueeni agenda olisi pelkkää liberalismia monivivahteisempi. Sikäli esim. Järkiliberaalit voisi olla myös hyvä nimi (keksin sen juuri).

   Poista
  2. Mutta miten olisi "tolkkuliberaalit"?

   Poista