tiistai 16. heinäkuuta 2013

Miten tulla uskoon ilmaisun kristillisessä merkityksessä

Kristinuskon mukaan on yksi Jumala, joka on luonut maailman. Ja tämä oli lähettänyt maailmaan ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen, joka eli ihmisenä ihmisten keskuudessa, ja lopulta sovitti roomalaisten risti-nimiseen kidutusvälineeseen (lat. crux) naulattuna kuolemalla Jumalan ja ihmisten välit.

Jeesus nousi sitten kuolemansa jälkeen kolmantena päivänä kuolleista, ilmestyi lähimmille oppilailleen, opetti heitä, ja jonkin ajan päästä meni pois, "ylösnousi".

Tämä Jeesus ei ollut pelkästään ihminen, vaan myös yhtä Jumalan kanssa.

Jos ihminen perustaa suhteensa Jumalaan yksin Kristuksen sovitustyöhön eikä mihinkään mikä on hänen omaansa, hän saa vastaanottaa Jumalan työn hänen suhteensa. Lahjana.

Usein ihmiset yrittävät kelvata Jumalalle tai ainakin elää kuin hyvä ihminen. Jeesus oli eläessään opettanut ihmisille, että ihmisen moraalinen käyttäytyminen ja toiminta lähtee sisimmästä. Ja hän oli kertonut hyvin korkeista ihanteista. Jeesuksen toiveena olikin, että ihmiset lopulta ymmärtäisivät että ihmiset eivät pysty elämään niiden mukaan, vaikka kuinka yrittäisivät. Omiin, Jumalasta irrallisiin mahdollisuuksiinsa perustamalla ihminen ei voikaan toimia moraalisesti. Ihmisen tulee kokonaan luopua siitä, mitä hänellä on käytettävissään, mikä on hänen omaansa, pyrkiessään Jumalan valtakuntaan. Vain näin hän voi päästä Jumalan voimavaikutuksen yhteyteen.

Ihminen voi kuvitella ymmärtävänsä, mistä kristinuskossa on kysymys. Mutta vasta sitten, kun hän on ikään kuin päässyt kosketukseen Jumalan hengen kanssa, hän voi tajuta kristinuskon perusasian: Jumala ei tosiaankaan vaadi ihmiseltä mitään suorituksia; ihminen voi halutessaan ottaa vastaan Jumalan lahjan, sen että perustaa suhteensa Jumalaan yksin Kristuksen sovitustyöhön. Joka yrittää kelvata Jumalalle, on eksyksissä.

Ylösnousemuksensa jälkeen jossain vaiheessa Jeesus Kristus oli lähettänyt oppilailleen Pyhän hengen. Pyhä henki on yhdysside Jumalan sekä Jeesuksen ja ihmisten välillä, ja hän siivoaa ihmissielua moskasta ja laittaa uuteen järjestykseen. Kaikki jotka ovat oivaltaneet kristinuskon perusasian ja pitävät siitä kiinni, ovat osallisia nykyäänkin yhteydestä Kristukseen Pyhän hengen kautta. Pyhä henki on riippumaton yksittäisistä kirkkokunnista ja seurakunnista.

PS:

Raamattu on kristinuskon käsikirja. Se koostuu kahdesta osasta, Vanhasta testamentista, joka käsittää kolme neljäsosaa Raamatusta sisältäen sen vanhimmat osat, ja Uusi testamentti, joka käsittää loput yhden neljäsosan Raamatun sisällöstä. Raamatun ja varsinkin Uuden testamentin jonkintasoinen tuntemus on hyödyksi kristitylle. Juutalainen Vanha testamentti on osa kristittyjen Raamattua siitä yksinkertaisesta syystä, että kristinusko syntyi juutalaisten keskuudessa. Sen voi sanoa sisältävän tausta-aineistoa kristinuskolle, mutta sisältää paljon myös vähemmän uskonnollista aineistoa. Uusi testamentti taas kertoo Jeesuksesta ja sisältää muutenkin paljon kristinuskoon ja sen alkuhistoriaan liittyvää. Uudesta testamentista kannattanee lukaista ensimmäisenä joko Matteuksen, Markuksen tai Luukkaan evankeliumi. Tärkeintä lisälukemistoa lienevät Apostolien teot ja apostoli Paavalin ensimmäinen kirje roomalaisille. Johanneksen ilmestys kannattaa suosiolla jättää Uuden testamentin teksteistä viimeisenä luettavaksi.

Jo ennen Raamattuun tarttumista voi lukaista kotisivuiltani seuraavan tekstini Jeesuksesta:

Jeesuksen elämä ja raikkaudet

Sen jälkeen voi lukaista täältä blogistani tekstini Vanhasta ja Uudesta testamentista:

Vanha ja Uusi testamentti

II PS: Itse olen muuten aina vihannut suomen kielen ilmaisua "tulla uskoon". Englannin kielen vastaava ilmaisu "become christian" on jo paljon parempi. Suomen kielessä suosin ilmaisujen "oivaltaa kristinuskon perusasia" ja "tulla kristityksi" käyttöä.

...
PS 24.9.2016: Suhteeni kristinuskoon on ennen kaikkea instrumentaalinen. Siihen liittyen voit käydä tästä blogistani lukemassa kirjoitussarjani Jossain määrin skeptishenkisiä kristillisiä kirjoituksia. Linkin takaa löytyy kirjoitussarjan ensimmäinen osa, ja joka osan – viimeistä tai viimeisintä lukuun ottamatta – lopussa on linkki seuraavaan sarjan kirjoitukseen. Kirjoitussikermäni saattaa järkyttää joitakin ihmisiä, ja jotkut ihmiset se saa varmaan pitämään minua outona. Joten, omalla vastuulla...

...

PS. 10.7.2021:Suhteeni kristinuskoon on kehittynyt ja muuttunut edellisestä Post Scriptumistakin. Siitä pääset lukemaan merkinnästäni Sydän täynnä kiitollisuutta jylisen, eli taas yksi melko outo blogimerkintä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti