tiistai 8. syyskuuta 2015

Genetiikka vaikuttaa ihmisten poliittisiin mielipiteisiin, mutta entä sitten

Ihmisen poliittisten arvojen ja näkemysten selitetään usein johtuvan ympäristön vaikutuksesta ja kasvatuksesta. Tutkimukset ovat kuitenkin löytäneet näyttöä siitä, että poliittiset arvot ovat osittain myös geneettisesti periytyviä. Tästä on kertonut mm. Kokoomuksen Verkkouutiset.

Vuonna 2010 tehdyssä amerikkalaistutkimuksessa oli todettu DRD4-geenimutaatiolla olevan yhteys liberaaleihin poliittisiin arvoihin. "Liberaali" ei tarkoita tässä yhteydessä liberaalia, vaan edistyksellistä. Yhdysvalloissa on sellaista tarkoitettu "liberaalilla" 1930-luvulta alkaen, kun Franklin Delano Roosevelt esiintyi sellaisena samalla kun ajoi massiivista sosiaalis-taloudellista New Deal -uudistusohjelmaa, jonka ansiosta Demokraattinen puolue profiloitui yhteiskunnallista tasa-arvoa kannattavaksi kaupunkipuolueeksi. Yhdysvaltalaisessa katsannossa "liberaali" ja "konservatiivi" ovat vastinpareja: ne vastustavat toistensa näkemyksiä. "Liberaali" "kannattaa" aborttia, vastustaa vapaata aseidenkanto-oikeutta ja kannattaa sosiaaliohjelmia ja nykyään myös "positiivista" syrjintää. "Konservatiivi" taas on eri mieltä näistä asioista.

Perinteisessä eurooppalaisessa katsannossa, jonka minäkin opin aikoinaan koulussa, konservatismi on aate joka kunnioittaa perinteitä, traditiota, uskontoa ja isänmaallisuutta. Konservatismin ihmiskuva on kriittinen, ja se suhtautuu ihmisiin holhoavasti. Liberalismi taas on eurooppalaisessa katsannossa aate, joka kannattaa vapautta. Elinkeinovapautta, markkinoitten vapautta, painovapautta, sananvapautta ja uskonnonvapautta, ja vastustaa indoktrinaatiota. Liberalismi ei ole ollut uskonnon vastainen, mutta antiklerikaalinen kyllä. Liberalismin ihmiskuva on periaatteessa myönteinen, ja se saattaa suorastaan lapsellisessa määrin torjua ajatuksen biologisen evoluution ilkeistä vaikutuksista ihmisen henkeen, vaikka sen pitäisi olla näistä kahdesta se tieteellisempi.

Niin liberalismissa kuin konservatismissakin on eri suuntauksia. Alkuperäinen liberalismi oli sosiaalisesti täysin vastuuntunnotonta. Konservatismiin on perinteisesti kuulunut ajatus, että huono-osaisista on pidettävä huolta, vaikka tämä ajatus ei välttämättä ole johtanut laajoihin sosiaaliohjelmiin. Keisarillisessa Saksassa toisaalta kuitenkin konservatiivit perustivat alkeellisen hyvinvointivaltion aikana, jolloin Saksan demokratia oli vielä kovin epätäydellinen. 1800-luvun lopulta alkaen oli alkanut nousta sosiaalisen liberalismin aate, joka 1900-luvun myötä on pitkälle syrjäyttänyt klassisen liberalismin ihmisvihamielisen suuntauksen.

Toisaalta nykyään liberaaleiksi voivat kutsua itseään Euroopassa sellaisetkin, jotka vastustavat sananvapauden suomista toisinajattelijoille ja kannattavat indoktrinaatiota. Nämä "liberaalit" ovat saaneet vaikutteita Neuvostoliitosta ja natsi-Saksasta.

Sanon jotain hieman vielä poliittisista käsitteistä. Tämä on ehkä vain minun oma mielipiteeni, mutta ajattelen, että liberaalin vastakohta on autoritäärinen, ja konservatiivin vastakohta on radikaali. Anarkistin vastakohta on valtioon ja pakkovaltaan uskova, ja hyvin oikeistolaisen sekä marxistileninistin vastakohta on henkilö, joka suhtautuu kaikkiin ihmisiin täyden ihmisarvon ja ihmisoikeuksien pohjalta.

Mutta palataanpa vielä hetkeksi näihin tutkimuksiin. Uusi Singaporessa sijaitsevan kiinalaisen yliopiston tutkimus ryhtyi myöskin selvittämään DRD4-geenimutaation osuutta ihmisten poliittisten mielipiteiden muodostumisessa. Amerikkalaistutkimuksen mukaan DRD4-geeni liittyi sellaisiin ominaisuuksiin kuin uutuudenviehätys ja riskien ottaminen, joten tutkijat arvelivat, että geenin omaavat ihmiset kiinnostuivat helpommin muiden ihmisten näkökulmista ja olivat avoimempia uusille ajatuksille.

Aikaisemmassa tutkimuksessa mahdollisia poliittisiin arvoihin liittyviä geenejä oli kuitenkin löydetty useampia. Singaporelainen tutkimus halusi varmistaa, oliko DRD4-geeni nimenomaan keskeinen poliittisten arvojen muodostumisessa.

Tutkimukseen osallistui 1771 vapaaehtoista yliopisto-opiskelijaa. Heitä pyydettiin antamaan sylki- tai verinäytteet ja täyttämään lomakkeet, joissa kartoitettiin heidän persoonallisuutensa piirteitä, kuten riskinottokykyä, sekä poliittisia mielipiteitään, kuten suhtautumista aborttiin, maahanmuuttoon ja tuloeroihin.

Tutkimustulokset puolsivat aikaisemman tutkimuksen tuloksia: DRD4-geenillä todettiin jälleen olevan yhteys yhdysvaltalaisessa katsannossa liberaaleihin poliittisiin arvoihin ja mielipiteisiin. Erityisen selkeästi vaikutus näkyi naisten kohdalla.

Geenit eivät kuitenkaan ole kokonaan vastuussa poliittisista mielipiteistä. Tutkimuksen mukaan noin 40 prosenttia ihmisen poliittisista näkemyksistä voidaan katsoa johtuvan perinnöllisistä tekijöistä. Ympäristöllä on siis nykyisen tieteellisen katsomuksenkin mukaan suuri vaikutus poliittisten mielipiteiden muodostumisessa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti