maanantai 7. tammikuuta 2019

Konservatismista, "konservatismista", liberalismista ja "liberalismista"

Olen julkaissut tässä blogissani niin liberalismin kuin konservatismin esittelyt. Tämän vuoksi esittelen ne tässä uudestaan vain hyvin lyhyesti:

Liberalismi on vapautta ja yksilöä kannattava aate, jonka ihmiskuva on jossain määrin positiivinen.

Konservatismi taas on aate, joka pitää arvossa perinteitä, uskontoa ja auktoriteettia ja jonka ihmiskuva on jossain määrin pessimistinen.

Muuten ajattelin käsitellä tässä merkinnässä yhdysvaltalaista käsitystä "liberalismista" ja "konservatismista".

Alkuperäisessä merkityksessään liberalismi ja konservatismi eivät olleet toistensa vastakohtia, vaan niiden aatemaailmat olivat osittain päällekkäisiä ja yhteensopivia. Ja ovat muuten sitä edelleenkin.

Yhdysvaltalaisessa katsannossa taas "liberalismi" ja "konservatismi" ovat toistensa vastakohtia. Tämä käsitys juontaa juurensa aina 1930-luvulle asti, jolloin Yhdysvaltain presidentti Franklin Delano Roosevelt, Demokraattisen puolueen mies, esiintyi "liberaalina". Presidentin ja hänen kannattamiensa sosiaaliohjelmien vuoksi termi "liberalismi" muodostui ennen pitkää merkitsemään maassa jonkinlaista vasemmistolaisuutta tai edistyksellisyyttä. Kehitys saavutti päätepisteensä 1960-luvulla, jolloin aikaisemmin rotuerottelua kannattanut Demokraattinen puolue käänsi takkinsa ja ryhtyi tukemaan kansalaisoikeusliikettä ja puolustamaan myös neekereiden oikeuksia. Presidentti Kennedyn aikana kansalaisoikeusliike pääsi aallon harjalle, ja miehen tultua murhatuksi hänen varapresidenttinään toiminut Lyndon B. Johnson ajoi kansalaisoikeuslainsäädännön läpi.

Näin yhdysvaltalaisessa katsannossa voidaan varsin monesta asiasta nykyään esittää sekä "liberaali" että "konservatiivinen" näkemys.

"Puhtaasti" "liberaali" kannattaa sosiaaliohjelmia, naisten laajoja aborttioikeuksia, yritysten toiminnan säätelyä ja eläinten- ja ympäristönsuojelua ja suhtautuu kriittisesti isänmaallisuuteen.

"Puhtaasti" "konservatiivi" taas on päinvastaista mieltä asioista.

Mutta toki harva poliitikko tai poliittinen ajattelija Yhdysvalloissa kuuluu puhtaasti kumpaankaan tyyppiin. Yhdysvaltalaisen ihmisen poliittinen ajattelu voi sisältää piirteitä kummastakin tyypistä.

Olen huomannut, että suomalaisessa keskustelussa ja uutisartikkeleissa menevät varsin usein iloisesti sekaisin alkuperäiset liberalismin ja konservatismin määritelmät nyky-yhdysvaltalaisten kanssa. Tämä sekoittaa mieliä ja keskustelua.

Mainitsen vielä, että yhdysvaltalaisessa politiikassa on yksi tärkeä alue, jossa ei voida selkeästi erottaa toisistaan "liberaalia" ja "konservatiivista" mielipidettä. Tämä on sananvapaus. Yhdysvaltain perustuslaki on sikälikin edistyksellinen, että se, toisin kuin Suomen perustuslaki, takaa ihmisen vapauden myös mielipiteenilmaisun jälkeen. Mutta Yhdysvalloissa on silti joitakin poliitikkoja, jotka mielellään rajoittaisivat sananvapautta.

Yhdysvalloissa niin "liberaalit" kuin "konservatiivit" voivat haluta rajoittaa sananvapautta. Mutta näillä "puolueilla" on selkeät erot siinä, että millaisia mielipiteenilmaisuja halutaan kieltää.

"Konservatiivi" voi haluta kieltää rumia sanoja, seksuaalissävytteistä sisältöä ja Raamatun pilkkaamista. "Liberaali" taas voi haluta yleensä "väärää" mieltä olevien mielipiteiden esittämisen kieltämistä ja jotkut "liberaaleista" voivat jopa haluta kieltää "väärään" ryhmään kuuluvan tai "kuuluvan" paikalla olon samassa paikassa kuin kieltäjä itse on, koska tämä on hänelle pelkällä olemassaolollaan "uhka".

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti