keskiviikko 14. syyskuuta 2016

Natsismista ei ole yhteiskunnallisen elämän perustaksi

Olen julkaissut mielipiteeni kansallissosialismista eli tuttavallisemmin natsismista kunnolla ja melko perusteellisesti jo kerran aikaisemmin. Joten nyt en käsittele sitä laajasti.

Itse olen lyhykäisesti siitä sitä mieltä, että natsismista ei ole yhteiskunnallisen elämän perustaksi. Se että natsismi on kannattanut terveitä elämäntapoja, liikunnanharrastamista ja ulkoilmaelämää ja natsit ovat olleet maailman parhaita eläinten suojelemisessa ei minulla riitä siihen, että rupeaisin sellaista aatetta kannattamaan. Nimittäin sen vastapainona ovat aatteen rotuopit, kansalliskiihko, demokratianvastaisuus, sananvapauden vastaisuus ja johtajanpalvonta ja kaiken lisäksi vielä inhimillisyyden hylkääminen, sodan sääntöjen hylkääminen ja vakava juutalaisten ja mustalaisten kansanmurhan yritys. Lisäksi voidaan vielä mainita slaavien ja vammaisten kohteleminen ali-ihmisinä. Mainitsen lopuksi kristinuskon vastaisuudenkin, kun kerran luettelemaan olen ryhtynyt. Natsien mukaan kristinuskossa oli vikana juutalainen säälimoraali.

Jos natsit pääsisivät Suomessa valtaan, minunkin pelini olisi pelattu.

Onneksi natseja on Suomessa vain kourallinen. Jos kyseessä olisi nykyään laajempi liike, siitä olisi paljon todellista riesaa varsin suurelle osalle kaikesta sellaisesta, mikä on hyvää, oikein ja kaunista.

... Ja sitten on sellainen vihaideologia kuin islam. Se on lisäksi uskonto. Islamin mukaan profeetta Muhammad perusti sen 600-luvulla jKr. Arabian niemimaalla. Tämä herra oli saanut jonkin verran ja useissa kohdin vääristyneitä vaikutteita juutalaisuudesta ja kristinuskosta.

Kuten natsismissa, niin myös islamissa on hyviä puolia. Tai on ainakin se, että islam ei periaatteessa kannata rotuoppeja, kuten ei kristinuskokaan.

Islamin huonoihin puoliin kuuluu se, että profeetta Muhammadia ei saa arvostella kuolemantuomion uhalla.

Tämä herra nimittäin soti, ryösti, murhasi, kidutti, teki ihmisistä orjia ja raiskasi naispuolisia orjiaan. Hän myöskin määritteli naissukupuolen vähemmän arvokkaaksi kuin miehen. Ja määritteli ei-muslimit ali-ihmisiksi, käyttääkseni tällaista nykyaikaista termiä. Myöskin hän kielsi islamin jättämisen kuolemantuomion uhalla.

Islamiin kuuluu lisäksi homoseksuaalisuuden terävä kielto. Tosin tämä on suurten maailmanuskontojen piirissä jossain määrin tavallista.

Olen sitä mieltä, että sivistyneissä yhteiskunnissa islamia tulee sietää yhtä vähän kuin natsismia siitä yksinkertaisesta syystä, että profeetta Muhammad on uskonnossa nostettu pakotteiden uhalla arvostelun ulkopuolelle, vaikka uskonnon kannattajat itsekin pitävät tätä ainoastaan ihmisenä. Liberaalia islamia ei ole eikä voi tulla ennen kuin profeetta Muhammad poistetaan hänelle nykyäänkin islamissa kuuluvalta paikaltaan.

Samalla lailla herra Adolf Hitler oikeanlaisen elämän esikuvana ja oikean opin muotoilijana on kiinteä osa natsismia.

Näiden aatteiden kannattajien tulisi luopua näistä ukoista, jotta niitä voitaisiin pitää edes periaatteessa hyväksyttävinä nykyaikaisessa yhteiskunnassa.

Kristinuskon perustaja Jeesus Nasaretilainen ja alkukirkon tärkein lähetystyöntekijä ja teologi apostoli Paavali eivät ajaneet uskon tai opin puolustamista tai ajamista väkivallalla. Saatikka rotuoppeja. Samaa voidaan sanoa buddhalaisuuden perustajasta Siddhartha Gautamasta ja bahai-uskon perustajasta Baha'ullahista. Silti hyvien tyyppienkin perustamia oppeja voidaan ajaa väkivalloin. Koska ihminen on kusipää.

Itselleni tuttu ja rakas kristinusko on tästä oivana esimerkkinä, mutta sen perustajahenkilöt ja ensimmäiset johtajat eivät sentään olleet väkivallan puolustajia.

Ja sitten muista opeista ja uskonnoista vielä jotain.

Yhdysvaltalainen tieteiskirjailija L. Ron Hubbard perusti skientologian 1950-luvun alussa, koska työ kirjailijana ei lyönyt tarpeeksi leiville. Skientologiassa pidetään tärkeänä, että sen oppeihin uskovat lahjoittavat mahdollisimman paljon varoistaan skientologikirkolle. Skientologiaa voidaankin pitää uskonnon kaapuun verhottuna keinona tehdä sen johtajille rahaa. Skientologikirkon yleisin käännytyskeino on ilmainen "persoonallisuusanalyysi" joko henkilökohtaisesti tai vaikkapa Internetissä, kuten kirkon kotisivuilla tehdään. Jokainen "analyysin" tehnyt saa siitä tulokseksi, että jotain hänessä on vialla. Siitä eteenpäin kurssien ja aineistojen hinta nousee tasaisesti jopa tuhansiin euroihin. Monet kuuluisat ihmiset ovat olleet skientologiakirkon jäseniä, koska näillä ihmisillä on siihen tarpeeksi rahaa.

Skientologikirkon jäsenet ovat uskonsa vuoksi taanneet toistensa lainoja mittavassa määrin, ja tämä on johtanut pankkien luottotappioihin. Skientologit ovat painostaneet liikkeen vastustajia laittomin keinoin. Voidaan sanoa, että liikkeessä asuu vahva jesuiittamoraalin henki, jossa on kysymys siitä, että jos päämäärä on luvallinen, niin kaikki keinot siihen pääsemiseksi ovat luvallisia.

Skientologian kannattajia on onneksi vähän. Uskoisin, että jos heitä olisi vaikka vain kymmenesosa väestöstä Suomessa, niin he olisivat aikamoinen riesa.

Ja mikä mielenkiintoisinta, niin skientologialiike on jakautunut kahtia. Toinen osa liikettä syyttää pääosaa siitä rahastuksesta ja skientologian oppien vääristelystä.

Ja sitten on Jehovan todistajat. Jätän nyt huomiotta sen, että liikkeen kannattajat eivät osaa edes kirjoittaa Jumalan nimeä oikein, – se on oikeasti Jahve – ja keskityn sen puutteisiin.

Jehovan todistajien liike uskoo, että Jeesus oli vain ihminen ja profeetta. Sikäli he eroavat kristinuskosta. Jehovan todistajat myöskin uskovat, että vain heidän uskonsa ja oppinsa kannattajat pelastuvat. Liikettä voidaan pitää autoritaarisena. Liike suosittelee sen jäsenille, että nämä eivät ystävysty liikkeen ulkopuolisten kanssa ja rajoittavat myös yhteyksiä niihin sukulaisiin ja aikaisempiin ystäviin, jotka eivät ole Jehovan todistajia. Jehovan todistajat eivät saa äänestää, vannoa valaa eivätkä syödä verta. Liikkeen jäsenet tarvitsevat myös johtajiensa luvan tai ainakin neuvoa, jos heidän pitää pelastaa joku liikkeen ulkopuolinen esim. hukkumasta.

Liike kieltää ystävyyssuhteet varsinkin liikkeen jättäneiden kanssa.

Jehovan todistajien liike voi periaatteessa joustaa äänestämisen kiellostaan, jos se saa sillä tavalla julkista rahallista tukea. Tästä oli ollut puhetta aikoinaan Saksassa.

Jehovan todistajissa on se hyvä puoli, että he eivät harjoita liikkeen ulkopuolisia tai liikkeen jättäneitä ihmisiä kohtaan väkivaltaa. He harjoittavat ainoastaan henkistä väkivaltaa. Minua miellyttää heissä myöskin se, että koska he eivät saa osallistua politiikkaan, niin heillä ei myöskään ole poliittista vaikutusvaltaa. Jehovan todistajien liikettä voisi mielestäni parhaiten kuvailla siten, että he ovat ihmiskasvoinen versio islamista, aivan kuten vuoden 1968 Prahan kevään uudistajat kannattivat ihmiskasvoista reaalisosialismia normaalin reaalisosialismin sijasta.

Ja sitten juutalaisuus.

Juutalaiset ovat etninen ryhmä, jonka perustana on juutalainen uskonto. Juutalaisuuden mukaan juutalainen on jokainen juutalaisen naisen lapsi sekä jokainen juutalaisuuteen kääntynyt.

Juutalaisuus ei ole lähetysuskonto. Siihen voi ainakin periaatteessa kääntyä, mutta juutalaisuus ei aktiivisesti haali uusia uskonnon kannattajia. Juutalaisuuteen kääntyminen on tehty hankalaksi.

Juutalaisuus syntyi ensimmäisellä esikristillisellä vuosituhannella suurin piirtein nykyisen Israelin alueella. Juutalaisuuden pyhässä kirjassa Vanhassa testamentissa tai tarkemmin sanottuna Tanakissa, jos käytämme juutalaista nimitystä, kerrotaan juutalaisten tekemistä kansan- ja joukkomurhista, joihin he syyllistyivät Jumalansa käskystä saadakseen itselleen Luvatun maan ja pitääkseen sen. Historiatiede on käsittääkseni kuitenkin osoittanut, että juutalaiset aikoinaan harjoittivat kansanmurhia vähemmässä määrin kuin Tanakissa on kuvattu. Ja tämä on hienoa.

Juutalaisuuteen kuuluu periaatteessa puhtaussäädökset, joiden vuoksi osaltaan he ovat perinteisesti suhtautuneet nuivasti ei-juutalaisiin. Nykyään kuitenkin juutalaisuuden piirissä on monenlaista suuntausta, joista usea on suhteellisen liberaalia laadultaan. Koska juutalaisuuteen ei myöskään kuulu pakkokäännyttäminen, toisin kuin vaikkapa islamiin, niin juutalaisuus on jossain määrin siedettävä uskonto ja etninen ryhmä. Keskimäärin juutalaiset ovat myöskin tätä nykyä melko maallistuneita. Natsien Euroopassa 1940-luvulla suorittama holokausti eli juutalaisten joukkotuho on voinut nopeuttaa juutalaisten maallistumista. En minäkään kyllä viitsisi palvoa sellaista kaikkivaltiasta Jumalaa, joka ei tekisi mitään estääkseen tuollaista.

Juutalaisvaltio Israel syntyi uudestaan vuonna 1948, kun maa julistautui itsenäiseksi. Maa joutui välittömästi arabimaiden hyökkäyksen kohteeksi, jonka se torjui, mikä on melko ihmeellistä.

Perinteisesti Israel on ollut maallinen valtio, tai ainakin verrattuna sitä ympäröivin islamilaisiin maihin. Niin juutalaisuutta, islamia kuin kristinuskoa on voinut vapaasti harjoittaa maassa. Lisäksi rannikon Tel Aviv on toiminut Lähi-idän homoseksuaalien mekkana.

Viime aikoina perinteisempää juutalaisuuden muotoa kannattavat ortodoksijuutalaiset ovat kuitenkin lisääntyneet nopeammin kuin maallisemmat etniset toverinsa. Saa nähdä, tuleeko Israelista joskus tulevaisuudessa tämän vuoksi tiukemmin juutalaisen uskonnon ja lain mukaan hallittu maa.

Juutalaisten Tanak on nimellä Vanha testamentti myöskin osa kristittyjen pyhää kirjaa Raamattua. Kristinusko syntyi 1. vuosisadalla jKr. juutalaisuudesta. Jeesus, Jeesuksen opetuslapset, apostoli Paavali ja aluksi kaikki kristityt olivat syntyperältään juutalaisia. 40-luvulla ensimmäisessä kirkolliskokouksessa oli kuitenkin päätetty, että pakanuudesta eli juutalaisuuden ulkopuolelta kääntyneiden ei tarvitse noudattaa elämässään Mooseksen lakia, vaan usko Jeesukseen ja suhteensa Jumalaan perustaminen yksin hänen sovitustyöhönsä riittää. Näin kristinusko pikku hiljaa irtaantui juutalaisuudesta. Kristinusko hylkäsi juutalaisen lain ja tavat, mutta piti kiinni juutalaisesta moraalista.

Juutalaisilla on se etu puolellaan, että heillä on Talmud, kirjoituskokoelma, joka syntyi pidemmällä kaudella ennen ja jälkeen kristillisen ajanlaskun alun. Se sisältää pari poleemista mainintaa Jeesuksestakin, mutta ennen kaikkea muuta kyseessä on juutalaista lakia käsittelevä kirjallisuus, jossa on myös paljon filosofista pohdintaa. Joku on sanonut, että Talmudin vuoksi kaikki juutalaiset ovat filosofeja.

Kristityillä ei ole tukenaan mitään Talmudin kaltaista, mutta sen sijaan jotkut heistä aivan vakavissaan perustelevat, että pyhiä, oikeutettuja kansanmurhia on ollut olemassa, Vanhan testamentin perusteella. Minusta tämä on pöyristyttävää. Kristittyjen aikojen saatossa tekemiin julmuuksiin on ihmisen yleisen paskamaisuuden vuoksi vaikuttanut myös Vanha testamentti. Kristityt ovat aikoinaan puolustaneet orjuutta sillä perusteella, että Vanhan testamentin patriarkoilla oli ollut orjia. Näin siitä huolimatta, että kristinusko oli alun perin ollut lähes yksinomaan orjien ja köyhien uskonto.

Ja tässä voidaan mainita myös sellainen seikka, että jotkut kristityistä myöskin hakevat vaikutteita juutalaisesta laista. Minusta sekin on typerää, mutta kauneus on tässä tapauksessa katsojan silmässä, vaikka tosin toivon, että sellaiset ihmiset eivät koskaan pääse valtaan Suomessa.

Mormonismista en jaksa tässä sanoa mitään enkä vanhoillislestadiolaisuudesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti