keskiviikko 13. helmikuuta 2013

Parannettu versio brittiläisestä vaalitavasta - Tom Mikael Kärnän keksintö

Olen aikaisemmin enemmänkin kirjoitellut blogissani "poliittisista ideoistani". Nyt olisi tarjolla yksi uusi hassu idea:

Yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttivaaleissa on käytössä yksinkertainen enemmistövaalitapa. Siinä maa on jaettu yhden henkilön vaalipiireihin. Se ehdokas joka kussakin vaalipiirissä saa eniten ääniä tulee suoraan valituksi parlamentin jäseneksi. Näin käy vaikka ko. henkilö olisi saanut esim. vain kaksikymmentä prosenttia äänistä, kunhan saatu äänimäärä on suurempi kuin muilla ehdokkailla kyseisessä vaalipiirissä. Toista kierrosta ei vaalissa järjestetä.

Enemmistövaalitapa on helposti tavallisen ihmisen käsitettävä, mutta se sortaa törkeän paljon pienempiä puolueita ja yleensä se johtaakin kaksipuoluejärjestelmään. Tällaisessa melko tavallisessa tapauksessa maassa on vain kaksi suurta puoluetta, joista aina jommalla kummalla on enemmistö parlamentin paikoista.

Enemmistövaalitapa voi toimia kannatukseltaan suurenkin puolueen kannalta todella huonosti, jos puolue on saanut esim. 42 prosenttia äänistä, mutta sen kannatus on jakautunut vaalipiireihin melko tasaisesti. Tällaisessa tilanteessa tällainen puolue voi saada 42 prosentin kannatuksella esim. vain kymmenen prosenttia parlamentin paikoista, jos on olemassa jokin toinen suurin piirtein yhtä paljon tai vähän enemmänkin kannatusta saava puolue.

Enemmistövaalitapa on käytössä myös mm. Yhdysvaltain kongressin vaaleissa ja Australian parlamentin alahuoneen vaaleissa. Myöskin Saksassa parlamentin alemman kamarin jäsenistä puolet tulevat valituiksi enemmistövaalitavalla (loput tulevat valituiksi suhteellisella vaalitavalla).

Yksinkertaisen enemmistövaalitavan muokkaamiseksi suhteellisempaan suuntaan on esitetty monia malleja, mutta minä esittelen seuraavassa omani, jonka olen juuri keksinyt. Siinä on eniten järkeä parlamentaarisen hallitustavan ollessa käytössä:

Mallissani parlamenttivaalit (tai eduskuntavaalit, jos käytetään suomalaista nimitystä) pidettäisiin normaalilla enemmistövaalitavalla. Olisi kuitenkin olemassa poliittisesti riippumaton elin, joka jos jokin puolue tai jotkin puolueet saisivat saamaansa äänimäärään verrattuna kohtuuttoman pienen määrän paikkoja parlamentista, määrittäisi yhdestä viidelle puolueelle tasauspaikkoja siten että jokaisella näistä puolueista olisi vähintään kolme parlamenttipaikkaa. Tasauspaikkoina jaettavina olisi 15 prosenttia parlamentin paikoista. Näin enemmistövaalitavan pahin törkeys tulee jossain määrin korjatuksi, ja samalla kun parlamentista tulee moniäänisempi päästään luultavasti myös nauttimaan enemmistövaalitavan tärkeimmästä hedelmästä eli vakaasta hallituksesta ja samalla selkeästä poliittisesta vastuusta vaalikauden ajaksi.

Jos Yhdysvaltain tapaan maan hallituksen muodostaa vaaleilla valittava presidentti, jonka muodostama hallitus ei ole parlamentille vastuullinen, enemmistövaalitapa ei minusta ole kovin tärkeä asia olla olemassa.

...
[Korjaus 25.3.2013:  Muutin toiseksi viimeisen kappaleen kohdan "määrittäisi yhdestä kolmelle puolueelle tasauspaikkoja, kullekin kolme parlamenttipaikkaa" muotoon "määrittäisi yhdestä viidelle puolueelle tasauspaikkoja siten että jokaisella näistä puolueista olisi vähintään kolme parlamenttipaikkaa. Tasauspaikkoina jaettavina olisi 15 prosenttia parlamentin paikoista."]

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti