maanantai 17. heinäkuuta 2017

Uskonnonvapaus ja virkakielto

Ajattelin kirjoittaa taas välillä jotain tuhmaa.

Aiheenani on uskonnonvapaus. Se on minulle tärkeä asia, mutta silti on tärkeää myöntää, että uskonnonvapaudelle täytyy asettaa rajat. Liberalismi ja vanha sosialidemokratia ovat perinteisesti suhtautuneet kriittisesti, vaikkakin periaatteessa hyväksyvästi uskontoon. Mutta ne ovat siltikin olleet aatteina antiklerikaalisia eli hyväksyneet uskonnon vain silloin kun se ei nk. hypi silmille eli pyri toteuttamaan pappisvaltaa tai teokratiaa tai nujertamaan tiedettä.

Mielestäni myöskin poliittisille ideologioille on tärkeää saada asetettua rajat, joita ei saa ylittää.

Uskon myös, että ihmisyydenvastaiset uskonnon ja ideologian muodot täytyy asettaa melko pysyvästi pannaan.

On mielestäni olemassa uskontoja ja ideologioita, jotka tulisi kieltää, ja uskoakseni myöskin virkakieltojärjestelmä sopisi siinä tapauksessa ottaa käyttöön.

Seuraavassa luettelen joitakin sellaisia uskontoja ja ideologioita, jotka haluaisin yhteiskunnalliseen pannaan. Listauksen jälkeen listaan vielä joitakin sellaisia piirteitä uskonnossa, joiden vuoksi mielestäni olisi syytä kieltää ao. uskonto:

Kansallissosialismi. Kansallissosialismi on Intiassa ja Pakistanissa hyvin suositun itävaltalaisen (tai saksalaisen) poliitikon ja valtiomiehen Adolf Hitlerin (1889-1945) keksimä poliittinen totalitaristinen vihaideologia. Hitler sai kumppaneineen lopulta hankittua vallan itselleen ja yksinvaltaisesti hallitsemalleen puolueelleen Saksassa, ja siitä aiheutui kaikkea ikävää. Saksan kansallissosialistit vihasivat kristinuskoa sen säälimoraalin ja juutalaisen taustan vuoksi. Lisäksi he vihasivat sananvapautta, poliittisesti riippumatonta tiedettä, juutalaisia, mustalaisia, slaaveja, vammaisia, toisinajattelijoita ja miespuolisia homoseksuaaleja. (On kumma historian oikku, että kansallissosialistit eivät tosiaankaan pahemmin panneet pahakseen naisten homoseksuaalisuutta.) Adolf Hitler on kansallissosialismissa pyhä hahmo. Hyökättyään Neuvostoliittoon natsi-Saksa tappoi lujasti juutalaisia ja aikomuksena oli tuhota osa alueen slaaveista ja tehdä jäljellejääneistä orjia. Vuodesta 1942 alkaen he tuhosivat järjestelmällisesti juutalaisia. Hitlerissä oli sekin paha puoli, että hän tappoi kovin vähän kansallissosialisteja. Hyvää kansallissosialisteissa oli heidän halunsa suojella luontoa ja myönteinen suhtautuminen eläimiin. Tämä pätenee myöskin Hitlerin (k. 1945) jälkeisiin uusnatseihin.

Mielestäni kansallissosialismin suuntauksista voitaisiin tarkan harkinnan jälkeen sallia sellaiset suuntaukset, jotka sanoutuvat irti Adolf Hitleristä, rotuopeista, poliittisesta väkivallasta ja demokratianvastaisuudesta.

Marksismi-leninismi. Marxismi-leninismi on V. I. Leninin saksalaisen taloustieteilijän ja sosialistivallankumouksellisen Karl Marxin opeista edelleenkehittämä totalitaristinen ideologia. Se vie työläisten nimissä työläisiltä ja kaikilta muiltakin vapaudet. Se esittää olevansa tieteellinen oppi, ja se vihaa poliittisesti riippumatonta tiedettä ja toisinajattelijoita. Ideologian pohjalle perustettiin Venäjän alueelle Neuvostoliitto-niminen maa, joka lisäksi sorti pienempiä hallinnon alaisia kansoja vielä enemmän kuin suurinta kansaa eli venäläisiä. Lisäksi maahan perustettiin jo alussa vankileirien saaristo, josta kansallissosialistit saivat omasta mielestään hyviä ideoita. Noin vuodesta 1928 vuoteen 1953 vallassa ollut Neuvostoliiton diktaattori Josif Stalin oli kuitenkin sikäli hyvä mies, että hän tappoi paljon marxistileninistejä.

Ideologian muunnelmia ovat mm. Kiinan maolaisuus, joka perustui alun perin talonpoikien tekemään vallankumoukseen, Kambodžan Punaisten khmerien erityisen verinen agraarikommunismi ja Pohjois-Korean Kimien dynastian kimiläisyys. Jälkimmäisen lisäksi tätä nykyä on olemassa ainoastaan kaksi marksistileninististä maata. Nämä ovat Kuuba ja Vietnam. Kiinakin on toki kommunistisen puolueen johtama maa, mutta hallitseva puolue toteuttaa maassa tätä nykyä kapitalistista politiikkaa.

Monikulturismi. Monikulttuurisuudessa on kyse siitä, että yhteiskunta on jakaantunut toisiaan kyräileviin lahkokuntiin. Monikulturismi taas on poliittinen monikulttuurisuutta ajava vihaideologia. Monikulturismi kannattaa sellaista ajatusta, että ihmisen oikeudet riippuvat siitä, mihin ryhmään hän kuuluu. Ajatuksena on se, että jotkin ryhmät ovat enemmän uhreja kuin toiset. Valkoihoisuus, punaisen lihan syöminen, kristinuskotaustaisuus ja miespuolisuus vähentävät pisteitä monikulturismin uhrihierarkiajärjestelmässä. Toisaalta miespuolinen ainakin jonkin verran tummaihoinen lihaa syövä muslimimies on kaikkivaltias jokeri, joka voittaa järjestelmässä eniten pisteitä. Ideologiaan kuuluu myös se, että heikosti pisteitä saaneilla on vähiten sananvapautta. Monikulturismi myöskin vihaa poliittisesti riippumatonta tiedettä ja toisinajattelijoita.

Islam. Islam on profeetta Muhammadin 600-luvulla jKr. Arabian niemimaalla perustama uskonto ja vihaideologia. Islam suhtautuu naissukupuoleen ei niin täysien ihmisoikeuksien pohjalta. Samalla lailla se suhtautuu ei-muslimeihin ja myös homoseksuaaleihin. Islamiin kuuluu pyhä sota ei-muslimeita vastaan, sota jonka on määrä päättyä vasta sitten, kun kaikki ihmiset maailmassa ovat muslimeita. Tämä Muhammad keksi myös uskontoonsa sellaisen säännön, että islamin jättäneet tulee tappaa. Myöskin profeetta Muhammadin, hänen opetustensa ja elämäntavan kritisointi on kuolemantuomion uhalla kiellettyä. Tämä koskee muitakin kuin muslimeita. Miehen kuoltua muslimit lähtivät hänen antamansa ohjeistuksen mukaisesti valloittamaan maailmaa miekalla islamille. Kristityille, juutalaisille ja zarathustralaisille oli muslimien alaisuudessa varattu osa alistettuina toisen luokan kansalaisina, jotka joutuivat kärsimään loukkauksia muslimien taholta ja jotka joutuivat maksamaan raskasta henkiveroa. Animisteihin, hinduihin ja ateisteihin islam on suhtautunut vielä rankemmin. Islamissa on se hyvä puoli, että siihen ei ole sisäänkirjoitettu rotuoppeja.

Mielestäni islamin suuntauksista voitaisiin tarkan harkinnan jälkeen sallia sellaiset suuntaukset, jotka sanoutuvat irti profeetta Muhammadista, pyhästä sodasta, vihamielisestä suhtautumisesta naisten, ei-muslimien ja homoseksuaalien ihmisarvoon ja uskonnollisesta ja poliittisesta väkivallasta, mukaan lukien uskonnon jättäneisiin ja uskontoa kritisoiviin kohdistuva väkivalta. Mahdollisesti sallittavissa olevana islamilaisperäisenä uskonyhteisönä voitaisiin pitää ahmadilaisuutta, erityisesti, mikäli se sanoutuisi irti profeetta Muhammadista. Mutta asia vaatii lisää tarkastelua. Mahdollisesti ahmadilaisuutta parempi vaihtoehto sallittavaksi islamin muodoksi olisi nk. liberaali moskeija, josta julkaisi juuri äskettäin blogimerkinnän Juha Leinivaara. Tämä kertoo merkinnässään, että Berliiniin on juuri perustettu sellainen ja että se on aiheuttanut suurta vihastusta ja sitä on laajalti pidetty huonona siirtona islamilaisessa maailmassa. Voidaan olettaa, että liberaalia moskeijaa ei tulla sallimaan islamilaisessa maailmassa ilman länsimaiden suorittamaa invaasiota. Jo ahmadilaisuus on kovasti ei-suvaittu uskonnon muoto sillä suunnalla.

Skientologia. Skientologia on yhdysvaltalaisen tieteiskirjailijan L. Ron Hubbardin vuonna 1954 julkaisema pseudouskonto, jonka on tarkoitus kerätä uskovaisiltaan rahaa papistolleen. Hubbard kehitti sen, koska kirjailijanhomma ei ollut oikein lyönyt leiville. Skientologikirkko suhtautuu uskonnon kriitikoihin kuin ali-ihmisiin.

Mielestäni skientologian suuntauksista voitaisiin tarkan harkinnan jälkeen sallia sellaiset suuntaukset, jotka sanoutuvat irti uskonnosta rahanansaitsemisen välineenä sen papistolle ja liikkeen jättäneisiin ja sen kritisoijiin kohdistuvasta vilunkipelistä. Mahdollisesti tällainen liike voisi olla skientologikirkosta eronnut itsenäinen Free Zone -liike.

Feminismi. Feminismin sanotaan olevan sukupuolten tasa-arvoa ajava liike. Sellainen se ehkä alun perin onkin ollut. Mutta koskaan feminismin piirissä ei ole tehty selvää hajurakoa sellaiseen feminismiin, joka ajaa pelkästään naisten etuja ja asioita ja jättää miesten kohtaamat tasa-arvo-ongelmat kokonaan huomiotta. Sukupuolijärjestelmän tutkija Henry Laasanen on blogeissaan tuonut esiin paljon hyviä esimerkkejä feministien em. tavalla kaksinaamaisista julkituloista, käytöksestä ja toiminnasta. Äärifeministit myöskin pääsääntöisesti vastustavat sananvapautta. Ja toiseksi, sana feminismi tulee naispuolista tarkoittavasta ilmaisusta. Ehdotankin, että myös feminismi kiellettäisiin. Mielestäni vain yhden sukupuolen etuja ajavat ideologiat tulee kieltää. Ja kaikki sellaiset sukupuolisia etuja ajavat ideologiat, joiden nimessä on mies- tai naispuolista tarkoittava ilmaisu, ellei sitten kumpikin sukupuoli ole mainittu.

Aidosti ja varmennetusti sukupuolten tasa-arvoa ajavien ideologioiden ja liikkeiden tulee mielestäni olla sallittuja ja suvaittuja.

Yleensäkin mielestäni uskonnon samoin kuin minkä tahansa ideologian kritisoimisen tulee olla sallittua ja vapaata. Muuten ei ole sananvapautta,  uskonnonvapautta eikä yhteiskunnallista vapautta. Ja julkisen vallan tulee pitää huoli siitä, ettei yksikään sellainen ideologinen tai uskonyhteisö pääse olemaan laillinen ja siedetty, jonka piirissä rohkaistaan perseilyä.

Lopuksi luettelisin vielä sellaisia piirteitä, joiden uskontojen piirissä tulisi kaikkien olla kiellettyjä:
 • Uskonnollinen yhdyskunta ei saisi vaatia uskonnon, sen arvojen tai pyhien hahmojen kritisoimisen tai pilkkaamisen kieltämistä lailla.
 • Uskonnollinen yhdyskunta ei saisi kuolemantuomion tai muun väkivallan tai sosiaalisen eristämisen uhalla kieltää jäseniltään uskonnon vaihtamista tai siitä luopumista.
 • Uskonnollinen yhdyskunta ei saisi hyväksyä pakkokäännyttämistä tai ylipäätään uskonnon minkäänlaista levittämistä väkivallan avulla.
 • Se ei saisi myöskään hyväksyä moniavioisuutta.
 • Sen tulisi hyväksyä niin mies- kuin naispuolisten jäsentensä avioliitto omaa uskontoa kannattamattoman vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa.
 • Sen tulisi kannattaa yhtäläistä oikeutta niin miehille kuin naisille solmia avioliitto vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa kuin myös yhtäläistä oikeutta ottaa avioero.
 • Sillä ei saisi olla sellaista korkeinta uskonnollista auktoriteettia, joka hyväksyy orjuuden.
 • Se ei saisi myöskään hyväksyä rasismia, eli rodun tai etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaa ihmisarvon riistämistä joiltakin ihmisiltä.
 • Se ei saisi hyväksyä lasten, sen enempää tyttöjen kuin poikienkaan ympärileikkausta.
 • Se ei saisi vaatia ystäväpiirin rajoittamista ao. uskonnon kannattajiin.
 • Se ei saisi vaatia homoseksuaalisuuden kieltämistä lailla.
 • Uskonnollinen yhdyskunta ei myöskään saisi olla olemassa sitä varten, että sen papit, johtajat tai sen hierarkiassa korkealla olevat saisivat kerätä itselleen runsaasti maallista mammonaa.
Lisäksi politiikassa tulisi olla kiellettyä sellaisten puolueiden, jotka perustavat politiikkansa yhteen tiettyyn uskontoon. Uskonnollisluonteisten poliittisten mielipiteiden ilmaisemisen tulisi silti olla sallittua, ellei kehoteta väkivaltaan tai rikkomaan lakia tai tehdä kunnianloukkausta.

Kategorisesti uskonnonvastaisten poliittisten puolueiden tulisi olla myös kiellettyjä.

Lisäksi mielestäni sellaisten järjestöjen ei tulisi olla sallittuja, jotka esittävät olevansa ihmisoikeusjärjestöjä mutta jotka eivät kannata sananvapautta.

2 kommenttia:

 1. Minä kammoan kaikenlaista kieltämistä. Mutta tuota listaa uskontojen huonoista piirteistä lukiessa heräsi epäilys siitä, että kieltäminenkin voisi ehkä joissakin tapauksissa olla perusteltua.

  Kokonaan toinen juttu on se, että kun joku uskonto/poliittinen puolue kielletään, se yleensä ei katoa vaan menee "maan alle" odottamaan sopivaa hetkeä iskeä.

  VastaaPoista
 2. Okei, juu. Asia on monimutkainen.

  Itse hieman järkytyin myös omasta kieltomentaliteetistani.

  VastaaPoista