keskiviikko 12. tammikuuta 2022

Äärioikeistolaisuuden synty ja historia lyhyesti

Äärioikeistolaisuus modernina ilmiönä syntyi useita vuosisatoja Jeesus Nasaretilaisen, josta hänen oppilaansa alkoivat käyttämään nimitystä Kristus, oletetun syntymän jälkeen.

Äärioikeistolaisuuden profeettaa liikkeen kannattajat pitävät ideologisissa kysymyksissä erehtymättömänä ja hänen elämäntapaansa täydellisenä.

Äärioikeistolaisuuteen kuuluu varsin suvaitsematon suhtautuminen toisinajatteluun. Pyhä sota toisinajattelijoita vastaan kuuluu itse asiassa äärioikeistolaisen ideologisiin velvollisuuksiin.

Ei-äärioikeistolaisia voidaan kyllä liikkeen piirissä suvaita, mutta vain, jos he hyväksyvät äärioikeistolaisten vallan heidän ylitseen ja heidän taholtaan kokemansa erilaiset loukkaukset. Raskas henkivero liikkeeseen kuulumattomille on tehokkaasti vähentänyt toisinajattelijoiden lukumäärää niissä maissa, joissa äärioikeistolaiset ovat vallassa.

Äärioikeistolaisuuden dogmien tai arvojen tai sen luoneen profeetan tai sen Jumalan tai sen pyhien tekstien arvostelu ja pilkkaaminen on ideologian mukaan rangaistavissa kuolemalla.

Äärioikeistolaisuus ei hyväksy homoseksuaalisuutta.

Naissukupuolen edustajat katsotaan ideologiassa miessukupuolen edustajia alempiarvoisemmiksi. Äärioikeistolaisuudessa naissukupuolen edustajien tulee pukeutua "siveästi" eli peittää itsensä siinä määrin, etteivät äärioikeistolaiset miehet ala liikoja himoita heitä. Jos äärioikeistolainen mies kuitenkin raiskaa naisen, joka pukeutuu liikkeen kannalta väärin tai ei kuulu äärioikeistolaisiin, niin se on ideologian mukaan naisen oma vika.

Monissa äärioikeistolaisissa maissa ideologia myös kieltää äärioikeistolaisilta naisilta avioliiton solmimisen liikkeeseen kuulumattomien miesten kanssa.

Äärioikeistolaisuuteen mielin kielin myötäkarvaan suhtautuvat myötäjuoksijat muistavat nimittää äärioikeistolaisuutta "rauhan opiksi", vaikka liikkeen kannattajille ilmaisussa on kyse vain siitä, että "rauha" vallitsee silloin, kun heidän liikkeensä on vallassa. Pyhä sota kuitenkin jatkuu siihen asti, kunnes toisinajattelu on saatu kokonaan kitkettyä maailmasta.

Myötäjuoksijat myös muistavat pitää esillä näkemystään, että äärioikeistolaiset ovat "sorrettuja", koska näitä nuivitaan melko yleisesti. Heidän mielestään myöskään ei ole sopivaa, että äärioikeistolaisten terrori- tai muista väkivallanteoista puhuttaessa nostetaan esiin tekijöiden äärioikeistolaiset motiivit.

2 kommenttia:

  1. Vastaukset
    1. Pitää välillä hieman irrotella ikään kuin tietokirjallisuuspohjaisen tekstin kautta.

      Poista